Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 12. töönädal 15.–18. aprillini

Esmaspäev, 15. aprill

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimisele vägivallaohvrite abistamise kvaliteedi tagamise (nr 428) ja perevägivalla ohvrite ja nende lastele vaimse tervise toe pakkumise kohta Lääne-Virumaal (nr 489) vastab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Arupärimisele Eesti elamufondi renoveerimise (nr 592), Eesti liikluse olukorra (nr 593) ja riigiteede liikluskorralduse kohta (nr 608) vastab kliimaminister Kristen Michal.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/2302, et tõhustada reisijate kaitset ning lihtsustada ja selgitada direktiivi teatavaid aspekte (pakettreisi direktiiv), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu esitatud kemikaalide „Üks aine, üks hindamine“ algatuste pakett, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb plastgraanulite kao vältimist mikroplastireostuse vähendamiseks, kutsutud Kliimaministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seotud toimingute ajal ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1255/97 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2005 COM(2023) 770, kutsutud Põllumajandus- ja Regionaalministeeriumi esindajad;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel istungil – kell 14.30: Eesti seisukohad 17.–18. aprillil toimuval erakorralisel Euroopa Ülemkogu kohtumisel, kutsutud peaminister Kaja Kallas;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse (EuroHPC) ühisettevõtte määruse muudatuse kohta ja ülevaade eestikeelsele õppele üleminekust, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kliimaseaduse eelnõu väljatöötamise hetkeseis, kutsutud Kliimaministeeriumi ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kliimaseaduse eelnõu väljatöötamise hetkeseis, kutsutud Kliimaministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni väljaminevate investeeringute valge raamatu kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (387 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu (403 OE); kollektiivne pöördumine „Jah hoiu-laenuühistutele, ei võõrpangastamisele!“; tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (416 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo;

riigikaitsekomisjonis – kell 11: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni väljaminevate investeeringute valge raamatu kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; kaitsetööstuspargi rajamise arengud ja laskemoona tootmiseks vajalike tingimuste loomine, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 11.15: Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute kandidaadid ja aktuaalsed välispoliitilised küsimused, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov; arengud Hollandi uue valitsuse moodustamisel, kutsutud Eesti suursaadik Hollandis Lauri Kuusing;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni töökava;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikohtu suuniste rakendamine e-valimiste läbipaistvuse tagamiseks ja korruptsioonivõimaluste välistamiseks, kutsutud riigi valimisteenistuse, Riigi Infosüsteemi Ameti ja MTÜ Ausad Valimised esindajad ning vandeadvokaat Paul Keres (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: eestikeelsele õppele üleminek, kutsutud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ja rahandusminister Mart Võrklaev ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu, kohalike omavalitsuste ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 13 – maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse kohtub Ukraina Ülemraada põllumajandus- ja maapoliitika komisjoni esimehe Oleksandr Gaiduga (videosild).

Kell 14.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb rahvusvahelisel Mudel-Euroopa Parlamendi simulatsioonmängul (ministeeriumide ühishoone).

Kell 19 – riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu osaleb Carolin Illenzeeri Fondi heategevuslikul õhtusöögil (Tallinna Kruiisiterminal).

Teisipäev, 16. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – neli eelnõu: isikut tõendavate dokumentide seaduse § 11¹ muutmise seaduse eelnõu (256 SE), elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (universaalteenuse lõpetamine ja varustuskindluse tagamine) eelnõu (351 SE), väärismetalltoodete seaduse, riigilõivuseaduse ja seadme ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (363 SE) ning ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (töövõimetuse ennetamine) eelnõu (377 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu: Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (344 SE).

Kultuuriminister Heidy Purga teeb ettekande riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“, sealhulgas „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ elluviimisest.

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – kliimaseaduse eelnõu väljatöötamise hetkeseis ja looduskaitseseaduse § 2 muutmine, kutsutud Kliimaministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kohalike omavalitsuste rahastamine ja koolivõrk, kutsutud Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad;

majanduskomisjonis – kohtumine Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmuga;

rahanduskomisjonis krüptovaraturu seaduse eelnõu (398 SE), kutsutud huvigruppide esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Väike-Maarja õppekeskuse külastus ja kohtumine Sisekaitseakadeemia rektori Kuno Tammearuga;

väliskomisjonis – arengud Gruusias ja Armeenias, kutsutud Eesti suursaadik Gruusias ja Armeenias Riina Kaljurand;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (trahviühiku suurendamine) eelnõu (415 SE), kutsutud justiitsminister Madis Timpson; riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (417 SE), kutsutud siseminister Lauri Läänemets; turvategevuse seaduse eelnõu (413 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindaja; tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (257 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 10.15 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta kohtub Gruusia suursaadiku Zurab Hamašuridzega.

Kell 12 – Riigikogu esimees Lauri Hussar ja rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann kohtuvad Andorra peaministri Xavier Espot Zamoraga.

Kell 13 – Riigikogu liikmed Margit Sutrop, Tanel Kiik ja Helmen Kütt kohtuvad Ukraina kõrgharidusdelegatsiooniga (A. Rei nõupidamisruum).

Kolmapäev, 17. aprill

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 13 eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pangandussektori ajutise solidaarsusmaksu kehtestamise kohta“ eelnõu (367 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele esitada Riigikogule elektri tootmisvõimsuste ja elektrivõrkude arendamise tegevuskava energiakindluse tagamiseks Eestis“ eelnõu (383 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele leida lahendus rahvusooper Estonia juurdeehituse rajamiseks“ eelnõu (410 OE), välissuhtlemisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE), infoühiskonna teenuse seaduse, autoriõiguse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (390 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE), julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE), politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE), riigivaraseaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE), perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE), koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (319 SE), Riigikogu otsuse „Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine“ eelnõu (324 OE) ja perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE).

Komisjoni istung

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruanded riigi ja omavalitsuste tegevusest erivajadustega inimeste toetamisel, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Lauri Hussar avab maalikunstniku Stanislav Antipovi isiknäituse „Soome-ugri tantsulood“ (Toompea lossi kunstisaal).

Kell 12.45 – riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ja aseesimees Leo Kunnas kohtuvad Kaitseliidu Tallinna maleva akadeemilise malevkonna tegevliikmetega.

Kell 15 – Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsiooni esimees Maris Lauri kohtub Gruusia suursaadiku Zurab Hamašuridzega.

Neljapäev, 18. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Tuumaenergia kasutuselevõtmise vajadus ja võimalused Eestis“ arutelul esinevad ettekandega keskkonnakomisjoni esimees Igor Taro, Kliimaministeeriumi kiirguse ja tuumaohutuse valdkonna juht Reelika Runnel, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse juhataja Lauri Tammiste ja Siseministeeriumi nõunik Aigo Allmäe.

Komisjonide istungid

Rahanduskomisjonis – kell 9: magusa joogi maksu seaduse eelnõu (418 SE), kutsutud terviseminister Riina Sikkut; 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (389 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13.15: julgeolekuolukorra arengud, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad.

Sündmus

Kell 15 – riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas ning komisjoni liikmed Enn Eesmaa, Peeter Tali ja Kristo Enn Vaga kohtuvad Ukraina parlamendi riigikaitsekomisjoni liikme ja NATO Parlamentaarse Assamblee Ukraina delegatsiooni aseesimehe Solomija Bobrovskaga.

Reede, 19. aprill

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni väljasõiduistungil – kell 11.45: Euroopa Liidu põhiõiguste strateegiate mõjud Eestile (puuetega inimeste, LGBTIQ-inimeste ja soolise võrdõiguslikkuse strateegiad COM(2021) 101, COM(2020) 698, COM(2020) 152), kutsutud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengid; kell 14.30: seisukoha andmine: nõukogu määruse ettepanek, millega muudetakse määrust (EL) 2021/1173 seoses EuroHPC algatusega idufirmade kohta, et suurendada Euroopa juhirolli usaldusväärse tehisintellekti vallas COM(2024) 29, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti teadusarvutuste taristu ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse esindajad ning Tartu Ülikooli Euroopa õpingute ja õigusteaduse tudengid; teise päevakorrapunkti arutelu on avalik, toimub veebiülekanne (Tartu Ülikooli õigusteaduskond ja videosild);

väliskomisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 22. aprillil toimuval ELi välisasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Margus Tsahkna.

Laupäev, 20. aprill

Riigikogu lahtiste uste päev

Kell 11–16 – Riigikogu lahtiste uste päev algab Riigikogu esimehe Lauri Hussari tervituse ja lossi rõdult kõlava torupillikontserdiga. Toompea lossis toimuvad ekskursioonid, fraktsioonides saab kohtuda saadikutega ja avatud on pääs Pika Hermanni torni.

Kultuuririkkuse aasta puhul on üles seatud Eesti Vabaõhumuuseumi ning Eesti Rahvakunsti- ja Käsitööliidu töötoad. Tegevusi pakuvad ka Tallinna Keskraamatukogu, Rahvusraamatukogu ning Riigivanem August Rei Sihtasutus. Kohvikujuttudes arutatakse lõimumise teemal ning mälumängus osalevad koolide ja Riigikogu võistkonnad. Üritus ja kõik tegevused on tasuta. Täpsem info Riigikogu kodulehel.

Sündmus

Kell 21 – riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas võtab vastu Paides süüdatud jüriöö märgutule. Märgutulede süütamisega peetakse meeles Asutava Kogu kogunemise aastapäeva, aga ka jüriöö ülestõusu aastapäeva ja jüripäeva (Kuberneri aed).

Välislähetused

14.–17. aprill
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liikmed Aleksei Jevgrafov (14.–18. aprill), Eerik-Niiles Kross, Tõnis Lukas ja Reili Rand osalevad assamblee kevadistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

14.–17. aprill
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Enn Eesmaa osaleb Briti-Iiri Parlamentaarse Assamblee istungil Wicklows Iirimaal.

18.–19. aprill
Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann ning liikmed Kersti Sarapuu ja Toomas Uibo osalevad kohtumistel Soome parlamendis Helsingis.

18.–23. aprill
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson viibib Balti riikide väliskomisjonide esimeeste visiidil Los Angeleses Ameerika Ühendriikides.

19.–21. aprill
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee (OSCE PA) Eesti delegatsiooni esimees Mati Raidma osaleb assamblee Leinsweileri seminaril Berliinis Saksamaal.

21.–23. aprill
Riigikogu esimees Lauri Hussar osaleb Euroopa Liidu spiikrite konverentsil Palmas Hispaanias.

21.–24. aprill
Eesti-Iirimaa parlamendirühma esimees Maris Lauri ning liikmed Annely Akkermann, Andrei Korobeinik ja Andres Sutt (22.–24. aprill) osalevad kohtumistel Iirimaa parlamendis Dublinis.

21.–25. aprill
Õiguskomisjoni esimees Eduard Odinets kõneleb Ukrainas toimuval foorumil „Karpaatide mere demokraatia nädal“ Ukraina ja Balti riikide koostöö tõhustamisele keskenduvas arutelus.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside