Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 5. töönädal 14. – 17. veebruarini

Head ajakirjanikud! Palume Toompea lossi tulles esitada COVID-tõend. Selle puudumisel palume Riigikogus viibimise ajal kanda maski.

Esmaspäev, 14. veebruar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra

Riigikogu liikmete arupärimistele energiaarvete hüvitamise kohta (nr 108), personalikaose kohta riigikaitse valdkonnas (nr 109) ja tegevusplaani kohta Venemaa sõjalise kallaletungi korral Ukrainale (nr 110) vastab peaminister Kaja Kallas, Valgevene transiidi soodustamise kohta (nr 104) vastab majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning maagümnaasiumide- ja põhikoolide sulgemise kohta (nr 111) vastab riigihalduse minister Jaak Aab.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine majanduskomisjonile energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE) kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Eestimaa Looduse Fondi ning Keskkonnaõiguse Keskuse esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Gümnasistide pöördumine“, kutsutud kollektiivse pöördumise ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (420 SE); loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE); meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: teede rahastamisest ja päikeseenergia võrku ühendamisest, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: elektrituruseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE); tehnoülevaatuspunktide tööst ja järgmise perioodi lepingutingimustest, kutsutud Transpordiameti peadirektor Kaido Padar;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse muutmise seaduse (Schengeni acquis’ sätete rakendamine tagasisaatmise valdkonnas) eelnõu (518 SE), arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu rände- ja varjupaigapaketi seadusandlike eelnõude, rände poliitilistel eesmärkidel ärakasutamist käsitlevate eelnõude ja rände välismõõtme kohta, kutsutud siseminister Kristian Jaani; kollektiivsest pöördumisest „Umbusaldame peaminister Kaja Kallast“, kutsutud algatajate esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu; rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kell 11.45: riigikaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (417 SE); Eesti kaitseväe osalusest rahvusvahelistes missioonides, kutsutud kaitseminister Kalle Laanet;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu (522 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjoni videoistungil – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 15. veebruaril, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets; Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu esitamine;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2018. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (471 SE), meretöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (472 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Laevaomanike Liidu ja OÜ Consolato del Mare õigusbüroo esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad; Politsei ja Piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eriteenistuste ühtlustamine) eelnõu (508 SE);

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: Justiitsministeeriumi tegevus ja plaanid riikliku korruptsioonivastase tegevuse koordineerimisel, kutsutud justiitsminister Maris Lauri;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Eakate sotsiaalsete probleemide märkamine omavalitsustes“, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: eesti keele staatus ja seisund Eesti kõrghariduses ja teaduses, kutsutud Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi sotsiolingvistika kaasprofessor Martin Ehala.

Sündmused

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Jaapani suursaadiku Yukihiko Matsumuraga.

Kell 15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti, Läti, Leedu ja Hispaania parlamendi väliskomisjonide esimeeste videokohtumisel.

Teisipäev, 15. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Väliskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu. Ettekande teevad välisminister Eva-Maria Liimets ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Natura alade metsaraiest, kaitse-eeskirjade koostamisest ja alade inventeerimisest, kutsutud Keskonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri esindajad; arvamuse andmine majanduskomisjonile energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE) kohta;

kultuurikomisjoni väljasõiduistungil Kultuuriministeeriumi 2022. aasta prioriteetsetest tegevustest; rahvaraamatukogude reformist; digikultuuri strateegia põhisuundadest ja eesmärkidest (Kultuuriministeerium);

maaelukomisjoni videoistungil kiire interneti püsiühendusest ja postiteenusest maapiirkondades, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt;

majanduskomisjoni videoistungil – lennundusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (riiklik lennundus ja õhuruumi kasutamise korraldamine riigikaitselisel eesmärgil) eelnõu (524 SE), kutsutud kaitseminister Kalle Laanet; autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE); tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (424 SE);

rahanduskomisjoni videoistungil maksukorralduse seaduse muutmise seaduse  (ehitustööde andmete esitamine) eelnõu  (506 SE), kutsutud huvigruppide esindajad; vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE), kutsutud huvigruppide esindajad;

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu (522 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Eesti Haiglate Liidu, Eesti Õdede Liidu, Eesti Kindlustusseltside Liidu, Eesti Arstide Liidu, Eesti Patsientide Liidu, Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu, Eesti Puuetega Inimeste Koja ning MTÜ Ikkagi Inimesed esindajad;

väliskomisjoni erakorralisel istungil – kell 9: julgeolekuolukorra arengutest Ukrainas, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb Jeruusalemma palvushommikusöögi avasessioonil.

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Iisraeli suursaadiku Hagit Ben-Yaakoviga.

Kolmapäev, 16. veebruar

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: riigikaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (417 SE), meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE).

Teine lugemine – seitse eelnõu: rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE), loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE), õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (420 SE), perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse eelnõu (487 SE), maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (406 SE), rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE), rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE).

Sündmus

Kell 8.15 – Riigikogu vanematekogu arutab viimaseid julgeolekualaseid arenguid Euroopas.

Neljapäev, 17. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: elektrituruseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (426 SE).

Sündmus

Kell 9.30 – Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Mati Raidma kohtub Ukraina suursaadiku Mariana Betsaga.

Reede, 18. veebruar

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 11: Eesti seisukohad 22. veebruaril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, Eesti seisukohad 21. veebruaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets; Eesti seisukohad 21. – 22. veebruaril toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse ja keskkonnaminister Erki Savisaar; Eesti seisukohad 21. – 22. veebruaril toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (transport) mitteametlikul kohtumisel, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek poliitilise reklaami läbipaistvuse ja suunamise kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 10: perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE);

väliskomisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 21. veebruaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets.

Sündmused

Kell 8 riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb Ukraina-teemalisel arutelul Soome Yleisradio hommikuprogrammis Ykkösaamu.

Kell 9.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suursaadiku Ross Alleniga.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ning riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa ja aseesimees Leo Kunnas kohtuvad USA Kongressi Esindajatekoja relvajõudude komitee esimehe Adam Smithiga.

Välislähetused

15. – 17. veebruar
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson on Eesti, Läti ja Leedu väliskomisjonide esimeeste visiidil Roomas Itaalias.

17. – 18. veebruar
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja aseesimees Sven Sester osalevad BA presiidiumi istungil Jurmalas Lätis.

18. – 20. veebruar
Riigikogu liige Ruuben Kaalep osaleb konverentsil „The Supremacy of National Constitutions over the European Bureaucracy – 2022“ Bukarestis Rumeenias.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside