Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 1. töönädal 14. – 17. septembrini.

Esmaspäev, 14. september

Kell 15 – Riigikogu sügisistungjärgu avaistung. Kõnega esinevad Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja Vabariigi President Kersti Kaljulaid.

Piduliku meeleolu loob Collegium Musicale Endrik Üksvärava juhatusel.

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Head ajakirjanikud, palume piduliku sündmuse puhul korrektselt riietuda.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videokohtumisel – kell 14: Eesti seisukohtadest 16.–17. septembril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu haridusministrite kohtumisel, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; Eesti seisukohtadest 18. septembril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu ministrite (tööstus ja siseturg) istungil, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Keskkonnaministeeriumi õigusloome plaanidest, kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk; ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Haridus- ja Teadusministeeriumi töökavast ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (198 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Maaparandussüsteemide korrastamise jätkusuutlikkus“, kutsutud Riigikontrolli, Maaeluministeeriumi ja Eesti Maaparandajate Seltsi esindajad; Eesti Maaparandajate Seltsi kirjast, kutsutud Maaeluministeeriumi ja Eesti Maaparandajate Seltsi esindajad (ruum L 332);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Urmas Volensi Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (222 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve ja Riigikohtu liikme kandidaat Urmas Volens; pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise eelnõu (212 SE) ettevalmistamine esimeseks lugemiseks ja väljatöötamiskavatsuse arutelu, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistungil – kell 11.15: 2020. aasta suvisest majandusprognoosist, kutsutud rahandusminister Martin Helme (Riigikogu konverentsisaal);

riigikaitsekomisjonis – mereseire arengutest, kutsutud Riigikantselei riigi merelise ressursi arenguperspektiivide töörühma ja Riigikantselei esindajad; kriisi mõjudest kaitsekulule, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalministri tegevusplaanidest ja valmisolekust COVID-19ga tegelemiseks, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; rahvastikuministri tegevusplaanidest, kutsutud rahvastikuminister Riina Solman; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile nõukogu soovituse eelnõu kohta, millega tugevdatakse noortegarantiid COM(2020)277, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – Eesti tegevustest Valgevene kodanikuühiskonna toetamisel, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis kell 11.15: õiguskomisjoni algatatud väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise eelnõu (215 SE) ning väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (216 SE), kutsutud Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad; Eesti seisukohast Euroopa Komisjoni tarbijaõiguste paketti kuuluva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile, millega luuakse esindushagi esitamise võimalus tarbijate kollektiivsetes huvides, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.15: julgeolekuasutuste eelarvetest, kutsutud kaitseminister Jüri Luik, siseminister Mart Helme, Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu ja Välisluureameti peadirektor Mikk Marran;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatuste väljatöötamiskavatsusest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Riigi 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, kutsutud Rahandusministeeriumi, Kaitseministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: Haridus- ja Teadusministeeriumi vastuskirjast komisjoni ettepanekutele;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: rahvastikupoliitika põhialustest.

Sündmused

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott osaleb COSACi esimeeste videokonverentsil.

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas võtab Eesti Üliõpilaskondade Liidult vastu rahvaalgatuse „Kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse korrastamine“ (Lossi plats).

15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu – Riigikogu istungite stenografeerimise süsteemi Hans tutvustamine (Riigikogu konverentsisaal). Presskonverentsist toimub veebiülekanne. 

Teisipäev, 15. september

Kell 10 – täiskogu istung

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – kollektiivsest pöördumisest „Anname koolikogukonnale suuremad õigused“; kultuuriobjektide ettepanekutest;

keskkonnakomisjonis – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu, kutsutud Keskkonnaagentuuri peadirektor Taimar Ala ja Keskkonnaministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – kollektiivsest pöördumisest „Karusloomafarmide keelustamine Eestis“, kutsutud pöördumise ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühingu, Eesti Karusnahaliidu ning ASi Balti Karusnahk esindajad (ruum L 332);

majanduskomisjonis – liikluskindlustuse toimimisest, probleemidest ja väljavaadetest, sealhulgas COVID-19 mõjudest liiklusele ja kindlustusele, kutsutud Eesti Liikluskindlustuse Fondi juhatuse esimees Mart Jesse;

rahanduskomisjonis – kell 11: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtadest nõukogu direktiivi eelnõu suhtes, millega täiendatakse direktiivi 2011/16/EL seoses digiplatvormide haldurite esitatava teabega seotud automaatse andmevahetusega ning millega muudetakse ja täiendatakse ka muid halduskoostööd käsitlevaid ja sellega seonduvaid sätteid – COM(2020) 314;

riigikaitsekomisjonis – kell 11: Euroopa Liidu kaitseministrite 26. augusti kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; kaitsekuludest;

sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE) ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (199 SE), kutsutud algataja esindaja ja Sotsiaalministeeriumi esindaja; kollektiivsest pöördumisest „Seadustame Eestis eutanaasia“;

väliskomisjonis – kell 13: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; kell 15: Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena ning Eesti prioriteetidest algaval ÜRO 75. peaassambleel, kutsutud: Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson (videokonverents) ning Välisministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 11 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski osaleb assamblee alalise komisjoni videokohtumisel.

Kell 15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Moldova suursaadiku Ion Stăvilăga.

Kolmapäev, 16. september

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu: Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelise merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonil Sentinel“ eelnõu (211 OE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE).

Komisjoni istung

riigikaitsekomisjoni erakorralisel istungil – kell 9: riigikaitse rahastamisest, kutsutud kaitseminister Jüri Luik, rahandusminister Martin Helme ja Kaitseväe juhataja Martin Herem.

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas avab Sirje Peterseni isikunäituse „Taevane ja maine“ (Toompea lossi kunstisaal).

Kell 16 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Jevgeni Ossinovski osaleb assamblee majanduskomitee videokohtumisel.

Neljapäev, 17. september

Kell 10 – täiskogu istung

Komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine);

väliskomisjonis – kell 13.15: Eesti seisukohtadest 20.–21. septembril Berliinis toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem ning Välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohtadest 21. septembril Brüsselis toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kohtumisel ning aktuaalsetest välispoliitilistest küsimustest, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu.

Sündmused

Kell 11 – väliskomisjoni liikmed osalevad Aasia seminaril (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott osaleb COSACi esimeeste ja Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier’i vahelisel Brexiti-teemalisel mitteametlikul videokonverentsil.

Kell 16 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Ants Laaneots osaleb assamblee teadus- ja tehnoloogiakomitee videokohtumisel.

Reede, 18. september

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohtadest 21.–22. septembril toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Arvo Aller; Eesti seisukohtadest 20.–21. septembril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite kohtumisel, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem ja Välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine nõukogu soovitusele töösilla kohta, millega tugevdatakse noortegarantiid ja asendatakse nõukogu 22. aprilli 2013. aasta soovitus noortegarantii loomise kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; seisukoha andmine nõukogu direktiivile, millega laiendatakse direktiivi 2011/16/EL kohaldamisala digiplatvormide haldurite esitatava teabega seotud automaatsele teabevahetusele ning millega muudetakse ja täiendatakse ka muid halduskoostööd käsitlevaid ja sellega seonduvaid sätteid, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Eesti seisukoha täiendamisele Euroopa Komisjoni tarbijaõiguste paketti kuuluva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega luuakse esindushagi esitamise võimalus tarbijate kollektiivsetes huvides ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ eelnõu kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Eesti seisukohtadest 21. septembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Euroopa Parlamendi 14.–17. septembril toimunud täiskogu istungist, kutsutud Euroopa Parlamendi liige Sven Mikser.

Laupäev, 19. september

Sündmus

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb konverentsil „Kuidas suhtuda massiimmigratsiooni?“ (Tartu Tasku keskus).

Välislähetus

17. september
Riigikogu liikmed Helmen Kütt ja Siret Kotka osalevad Soome Eesti Maja 10. sünnipäeva tähistamise seminaril Helsingis Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside