Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 1. töönädal 14. – 17. september

Esmaspäev, 14. september

Kell 15 – Riigikogu sügisistungjärgu avaistung. Kõnega esinevad Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.

Riigikogu liikme ametivande annab Siim Valmar Kiisler. Kavandatud on ka Vabariigi Valitsuse liikmete ametivannete andmine.

Hümni laulab Tallinna Meestelaulu Seltsi Türnpu Meeskoor dirigent Ene Kangroni juhatusel. Sel aastal on helilooja Konstantin Türnpu 150. sünniaastapäev, mille tähistamiseks on Riigikogu hoone teisel korrusel ka näitus septembri lõpuni.

Avaistungil vastavad ministrid seitsmele Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele: justiitsminister Urmas Reinsalu kollektiivse pöördumise “Lõpetada erakondade ületoitmine!” kohta; maaeluminister Urmas Kruuse sigade Aafrika katku kohta; välisminister Marina Kaljurand Ukraina isikustamata välispassi plankide ja põgenike vastuvõtu kohta Eestisse; kultuuriminister Indrek Saar ravikindlustuskaitse tekkimise kohta võlaõigusliku lepingu alusel tulu teenivale loovisikule ning alaliitude ootamatute kulutuste rahastamise kohta; haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi lasteaiaõpetajate töö väärtustamise ning koolilõuna kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 15. septembril toimuval mitteametlikul põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse; Eesti seisukohad Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 18. septembri istungil, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants;

keskkonnakomisjonis – kemikaaliseaduse eelnõu (72 SE), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, siseministeeriumi ja Eesti Keemiatööstuse Liidu esindajad; jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (77 SE), kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants; veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: haridus- ja teadusministeeriumi eelnõud ja teemad sügisistungjärgul, kutsutud haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ning kantsler Janar Holm; Eesti Lasteaednike Liidu kollektiivne pöördumine Riigikogule; välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (70 SE);

maaelukomisjonis – sügisistungjärgu tööplaanid; Tartumaa Omavalitsuste Liidu ettepanek seaduse muutmiseks; viljapuude haiguste analüüsimisest; avalik pöördumine „Valitsuse sekkumiseta tabab Eesti piimandust pikaajaline tagasilöök“;

majanduskomisjonis – kell 11.10: tarbijakaitseseaduse eelnõu (37 SE); sügisistungjärgu tööplaanide arutelu; Eesti-Läti piiriülese koostöö tõhustamise valitsuskomisjoni Riigikogu esindaja nimetamise kirja tutvustamine;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks eelnõu (18 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; Euroopa Komisjoni parema õigusloome reformipakett, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; ELi otsuse eelnõu, mis lubab Euroopa Komisjonil avada läbirääkimised ELi ja Taani, Islandi, Norra, Šveitsi ja Liechtensteini vaheliste lepingute üle, mis võimaldavad nende riikide õiguskaitseasutustele ligipääsu sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemile, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Immigratsiooni kohta“ eelnõu (53 OE), eelnõu esitaja esindaja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist; töögrupi moodustamine valimissüsteemi ja valimiskorralduse alaste ettepanekute läbitöötamiseks;

riigikaitsekomisjonis – ülevaade ELi kaitseministrite mitteametlikust Luksemburgi kohtumisest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; riigikaitsekomisjoni sügisistungjärgu töökava;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (52 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad; okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna;

väliskomisjonis – ülevaade 7.-11. septembril toimunud väliskomisjoni töövisiidist Jordaaniasse; informatsioon komisjoni liikmete tegevusest;

õiguskomisjonis – kell 11.15: riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine teabeameti peadirektori Rainer Saksaga asutuse eelarve täitmise ja 2016. aasta eelarve teemal; kell 14.15: kohtumine kaitseministeeriumi kantsleri Mikk Marraniga teabeameti eelarve teemal;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine riigi peaprokuröri Lavly Perlingu ja kaitsepolitseiameti peadirektori Arnold Sinisaluga ASi Tallinna Sadam juhatuse liikmetele esitatud korruptsioonikahtlustuse teemal (ruum L246);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised (ruum L263).

Sündmused

Kell 12.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Saksamaa relvajõudude ombudsmani Hans-Peter Bartelsi ja Saksamaa suursaadikuga Eestis Christoph Eichhorniga.

Kell 15.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Hispaania suursaadiku Fernando Garcia Casasega.

Teisipäev, 15. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni väljasõiduistung – kell 13: kohtumine keskkonnaminister Marko Pomerantsiga, ülevaade keskkonnaministeeriumi 2015.a 2. poolaasta õigusloome plaanidest (RMK Viimsi looduskeskus);

kultuurikomisjonis – Eesti Lasteaednike Liidu kollektiivne pöördumine Riigikogule, kutsutud Eesti Lasteaednike Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (7 SE), kutsutud siseminister Hanno Pevkur ja eelnõu algataja esindaja Mihhail Stalnuhhin;

põhiseaduskomisjonis – 15 minutit peale täiskogu istungi lõppu: kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja Riigikogu Kantselei valimiste osakonna esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 40 lg 7 põhiseaduspärasuse kohta; Riigikohtule arvamuse andmine riigilõivuseaduse § 57 lõige 1 koostoimes lisaga 1 põhiseaduspärasuse kohta; Riigikohtule arvamuse andmine planeerimisseaduse §-i 131 ja/või §-i 133 ja/või § 140 lg-de 3 ja 4 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – kell 13: osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (68 SE); väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (67 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (66 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Tapale – kell 13: informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel; riigikaitse arengukava 2013 – 2022; tutvumine Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Tapa linnakuga;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: arvamuse andmine õiguskantslerile eluasemekulude kohta toimetulekutoetuse arvestamisel, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – väliskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; väliskomisjoni II istungjärgu töökava arutelu; Eesti suursaadik Venemaal, kutsutud välisminister Marina Kaljurand ja suursaadik Arti Hilpus.

Sündmused

Kell 9 – riigikaitsekomisjon kohtub Prantsuse Rahvusassamblee Eesti sõprusrühma delegatsiooniga.

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub õiguskantsler Ülle Madisega aastakokkuvõtte üleandmiseks ja ettekande põhiseisukohtade tutvustamiseks.

Kell 11 – väliskomisjon kohtub Prantsuse Rahvusassamblee Eesti sõprusrühma delegatsiooniga (ruum L251).

Kell 11.15 – Eesti-Austria parlamendirühm kohtub Austria parlamendi Baltikumi sõprusrühmaga (ruum L 240).

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub õppereisil olevate ajakirjanikega Kõrgõstanist.

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Austria parlamendi Baltikumi sõprusrühmaga.

Kell 15.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Prantsuse Rahvusassamblee Eesti sõprusrühma delegatsiooniga.

Kell 19 – Eesti-Prantsusmaa parlamendirühma esimees Andres Herkel kohtub Prantsuse Rahvusassamblee Eesti sõprusrühma delegatsiooniga.

Kolmapäev, 16. september

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (52 SE).

Sündmused

Kell 12 – kultuurikomisjon kohtub Soome parlamendi haridus- ja kultuurikomisjoniga (konverentsisaal).

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab akvarellist Rein Mägeri näituse Riigikogu kunstisaalis.

Neljapäev, 17. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (7 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

keskkonnakomisjonis – kell 11: kilekottide tarbimise vähendamisest, kutsutud kaupmeeste esindajad (ruum L332);

kultuurikomisjonis – kell 12: vastutusvaldkonnad kõrghariduses, kutsutud Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo, Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm, Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm, Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, Eesti Teatri- ja muusikaakadeemia rektor Peep Lassman, Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ning haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi (ruum L241);

riigikaitsekomisjonis – kell 13.30: liitlaste vastuvõtmisega seotud (HNS-i) investeeringutest, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja;

Sündmused

Kell 9 – väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa kohtub Rootsi Riksdagi väliskomisjoni liikme Kerstin Lundgreniga. 

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab III Rahvuskaaslaste programmi konverentsi (Tartu Ülikooli Narva Kolledž).

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Rootsi Riksdagi väliskomisjoni liikme Kerstin Lundgreniga.

Reede, 18. september

Kultuurikomisjoni väljasõit Tartusse – kell 11: Tartu hariduskorraldusest Tartu linnavalitsuses; kell 12.15: Tartu Tamme Gümnaasiumi ja Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi külastamine; kell 13.30: kohtumine Tartu linnapea Urmas Klaasi, Teaduskeskus AHHAA juhatuse esimehe Andres Juuri, riigiarhivaari Priit Pirsko ja Vanemuise kontserdimaja direktori Kulvo Tamraga; kell 15.30: Vana Anatoomikumi külastus; kell 16.30: ekskursioon uues valmivas Eesti Rahva Muuseumi hoones Raadil, kutsutud muuseumi direktor Tõnis Lukas ja Riigi Kinnisvara AS ehitusjuht Indrek Kanni.

Sündmused

Kell 9.30 – õiguskomisjoni liige ning Balti Assamblee õigus- ja julgeoleku komisjoni liige Olga Ivanova peab avakõne Balti Assamblee õigus- ja julgeoleku komisjoni istungil (Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus).

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor teeb ettekande õigusloomega tegelevate juristide aastapäevaüritusel (innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory).

Välislähetused

11. – 15. september
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Gruusia parlamendi korraldatud konverentsil “Committing to Openness: Parliamentary Action Plans, Standards, and Data” Tbilisis.

13. – 19. september
Riigikogu liige Mati Raidma osaleb ÜRO humanitaarabi koordineerimise ameti poolt korraldataval ÜRO kriiside hindamise- ja koordineerimismeeskonna treeningkursusel Baris, Itaalias.

14. – 19. september
Riigikogu liikmed Mart Nutt ja Külliki Kübarsepp osalevad Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee sügisistungil ja alalise komitee töös Mongoolias.

15. – 17. september
Majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi ning liikmed Ken-Marti Vaher, Jaanus Marrandi, Erki Savisaar ja Mihhail Korb külastavad Milanos Expo 2015 maailmanäitust ja kohtuvad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajatega.

15. – 17. september
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Itaalia parlamendi ELi asjade komisjoni esimehe, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) Vahemere regiooni esindaja ja Itaalia siseministeeriumi esindajaga Roomas ning osaleb majanduskomisjoni visiidil Expo 2015 maailmanäitusele Milanos.

15. – 17. september
Riigikogu liige Mark Soosaar osaleb Läänemere riikide kultuurikonverentsil Gdanskis, Poolas.

15. – 17. september
Sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm osaleb Euroopa Komisjoni Eesti esinduse korraldatud õppereisil Brüsselisse, kus toimuvad kohtumised Eesti esinduses ja Euroopa institutsioonides töötavate Eesti esindajatega Euroopa ees seisvate väljakutsete teemal.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside