Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 5. töönädal 14. – 17. oktoobrini.

Esmaspäev, 14. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – üks eelnõu: Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatise „Puhas planeet kõigi jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni“ kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; Eesti seisukohtadest 17.–18. oktoobril toimuval Euroopa Ülemkogu istungil (s.h artikkel 50 ülemkogu), kutsutud peaminister Jüri Ratas; Euroopa Liidu asjade menetlemisest Riigikogus: koostöö Euroopa Liidu institutsioonidega;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine õiguskomisjonile „Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ eelnõu (53 OE) kohta; kompostimise tehnoloogiatest;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: 2020. a riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) Kultuuriministeeriumi osast ning Kultuuriministeeriumi 2019. aasta II poolaasta eelnõudest ja teemadest, kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas;

maaelukomisjonis – kell 11.10: jätkusuutlikust arengust maapiirkondades, kutsutud MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant, Eesti Leader Liidu, Maaeluministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Maaelu Edendamise SA ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad; maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE); loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE) (ruum L 332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteemi OSKA tutvustus, kutsutud OSKA esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Kalev Saare Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (43 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve ja Riigikohtu liikme kandidaat Kalev Saare; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (36 SE), kutsutud algataja esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg ja kultuuriminister Tõnis Lukas;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitselistest sundkoormistest, kutsutud Kaitseressursside Ameti esindajad; ajateenistuse arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) sotsiaalvaldkonda puudutavast osast, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik ja rahvastikuminister Riina Solman; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-19-42;

õiguskomisjonis kell 11.15: relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE), kutsutud siseminister Mart Helme;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: organiseeritud kuritegevusest Eestis, kutsutud Keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere ning Politsei- ja Piirivalveameti esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingoga; erikomisjoni eelmisel istungil tõstatatud teemadest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli ülevaatest „Ülevaade Hiiumaa ja Saaremaa parvlaevaühendusest“, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti, TS Laevade juhatuse ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“ eelnõu (60 OE);

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: Eesti alkoholipoliitikast, kutsutud Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas avab hõimupäevade näituse „Kellele iseseisvus, kellele autonoomia. 100 aastat soome-ugri rahvaste iseolemist“ (Toompea lossi III korruse kunstisaal).

Riigikogu liikmed Signe Riisalo, Jaak Juske, Tiit Kala ja Riina Sikkut osalevad XLI Kõrgematel Riigikaitsekursustel Roostal (13.–18. oktoober).

Teisipäev, 15. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks, ettekandja õiguskantsler Ülle Madise.

Esimene lugemine – kaks eelnõu: riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (31 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Neitsijärve korrastamisest ja tervendamisest; jäätmeseaduse § 66 täiendamise seaduse eelnõu;

kultuurikomisjonis – kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Eesti Matemaatika Seltsi ja Koolimatemaatika Ühenduse, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu, Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi, Eesti Koolijuhtide Ühenduse, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Õpetajate Liidu ning Eesti Vabade Waldorfkoolide Ühenduse esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjonis – 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) Maaeluministeeriumi valitsemisala osa tutvustus ning loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE), kutsutud maaeluminister Mart Järvik; maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE);

majanduskomisjonis – kohtumine Maksu- ja Tolliameti juhtidega; 2020. aasta riigieelarve seaduse (82 SE) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala osa tutvustus ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusloome plaanide tutvustus, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo; energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE);

põhiseaduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta” rakendamise seaduse eelnõu (74 SE), arvamuse andmine õiguskomisjonile Riigikogu otsuse „„Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (52 OE) kohta ja arvamuse andmine õiguskomisjonile Riigikogu otsuse „„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 OE) kohta, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg;

rahanduskomisjonis – 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE), kutsutud rahvastikuminister Riina Solman;

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – esmatasandi arstiabi korraldusest Eestis, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Õdede Liidu, Eesti Haigekassa ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad (ruum L 332);

väliskomisjonis – „Eesti välispoliitika arengukava 2030“, kutsutud Välisministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning Eesti Teenusmajanduse Koja esindajad (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Sündmus

Kell 8.30 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Balti Kaitsekolledži juhtimiskursuse ja kindralstaabi kursuse ohvitseridega (A. Rei nõupidamisruum).

Kolmapäev, 16. oktoober

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE).

Sündmus

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Siim Kallas peab TÜ Pärnu kolledži Väärikate ülikoolis loengu Euroopa Liidu transpordipoliitikast ja uue Euroopa Liidu Komisjoni tööst.

Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja külastab koos peaminister Jüri Ratasega  välkõppust „Okas“, kus saadakse ülevaade õppusest Kaitseväe juhataja asetäitjalt kindralmajor Indrek Sirelilt ja kohtutakse reservväelastega.

Neljapäev, 17. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni väljasõiduistung – kell 13: tutvumine Kosejõe kooliga, kohtumine Kosejõe kooli, Kose vallavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi esindajatega;

rahanduskomisjonis – kell 9.30: Eesti Panga seaduse muutmise seaduse algatamisest;

majanduskomisjonis – kell 11: õiguskantsleri 2. oktoobri märgukirjast seoses laste turvalisusega bussis (A. Rei nõupidamisruum).

väliskomisjonis – Eesti välismajanduspoliitika ja väliskaubanduspoliitika lühi- ja pikemaajalistest prioriteetidest ning 2020. aasta riigieelarve väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri haldusala prioriteetidest, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo;

õiguskomisjonis – kell 13.15: äriseadustikus OÜ osa võõrandamise regulatsiooni muutmisvõimalustest, kutsutud Justiitsministeeriumi, Ellex Raidla Advokaadibüroo ja Advokaadibüroo Sorainen esindajad.

Sündmused

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Kuuba suursaadiku Eduardo Lazo Péreziga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Küprose suursaadiku Georgios Zodiatisega.

Reede, 18. oktoober

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Siim Kallas annab Haapsalu Ühisgümnaasiumis ühiskonnaõpetuse tunni.

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Ungari suursaatkonna vastuvõtul.

Välislähetused

11.–14. oktoober
NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Riigikogu delegatsiooni liikmed Leo Kunnas, Ants Laaneots ja Sven Sester osalevad NATO PA aastaistungil Londonis Suurbritannias.

12.–16. oktoober
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Aivar Kokk ning delegatsiooni liikmed Helle-Moonika Helme, Toomas Kivimägi (12.–17.10) ja Marika Tuus-Laul osalevad IPU 141. assambleel Belgradis Serbias.

13.–15. oktoober
Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb NB8 kohtumisel Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeestega Stockholmis Rootsis.

14.–17. oktoober
Riigikogu väliskomisjoni liige Keit Pentus-Rosimannus peab ettekande Globaalse Julgeoleku foorumil Dohas Kataris.

14.–20. oktoober
Rahanduskomisjoni liige Andres Sutt osaleb Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) aastakoosoleku raames toimuval parlamentaarsel seminaril Washingtonis USAs.

16.–24. oktoober
Riigikogu liige Katri Raik osaleb haridusjuhtide üritusel „2019 Estonian Principals` Tour to China“ Shanghais Hiinas.

17.–18. oktoober
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must, aseesimees Johannes Kert ning liikmed Urmas Espenberg, Signe Kivi, Erki Savisaar ja Sven Sester osalevad BA konsultatiivnõukogu, presiidiumi ja eelarvekomisjoni istungil Riias Lätis.

17.–20. oktoober
Riigikogu liige Jaak Valge osaleb kohtumistel Rootsi eestlastega ja peab avaliku loengu Eesti Majas Stockholmis Rootsis.

19.–23. oktoober
Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson osaleb Türgi rahvusringhäälingu korraldatud üritusel “TRT World Forum” Istanbulis Türgis.

20.–23. oktoober
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi Eesti delegatsiooni liige Andrei Korobeinik osaleb 10. Rahvusvahelisel Astronautika konverentsil Washingtonis USAs.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside