Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 8. töönädal 14. – 17. novembrini

Esmaspäev, 14. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad siseminister Hanno Pevkur uussisserändajate keeleõppe kohta (nr 275); haridus- ja teadusminister Maris Lauri õpetajate palga kohta (nr 257) ja õpetajate tööaja ja palgaarvestuse kohta (nr 264); tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski kehtiva kiirabiteenuse korralduse ja kvaliteedi kohta (nr 258), maaettevõtetele esitatavate põhjendamatute nõuete kohta (nr 256) ja ravijärjekordade lühendamise kohta (nr 261).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülikooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; lauluväljaku detailplaneeringu arutelu, kutsutud Eesti Kooriühingu esimees Raul Talmar;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE);

rahanduskomisjonis – 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud siseminister Hanno Pevkur; investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE); Riigikogu otsuse “Riigi 2015. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (298 OE);

riigikaitsekomisjonis – ülevaade arengutest Türgis, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (256 SE); ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (317 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja ja huvigrupid;

väliskomisjonis – Eesti küberjulgeoleku strateegia, kutsutud välisministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis kell 11.15: korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE); kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (280 SE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13: väljasõiduistung teabeametisse;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: arutelu OÜ-le Ermamaa eraldatud turismiarenduse toetuse 2012. aastal tehtud tingimusliku tagasinõudeotsusega seonduvate asjaolude üle, kutsutud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse endine juhatuse liige Maria Alajõe ning endine majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli ülevaate „Ülevaade omavalitsuste hoonestatud kinnisvarast ja selle haldamisest“ arutelu, kutsutud rahandusministeeriumi, Riigi Kinnisvara ASi, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Teisipäev, 15. november

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2015.—2016. aastal
Ettekandja riigikontrolör Alar Karis

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigi 2015. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (298 OE); võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (285 OE); atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu ülesanded täna ja homme: ülevaade meediaturu muutustest, uuendused ERRis, kutsutud ERRi nõukogu nõukogu ja juhatuse liikmed ning kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene; istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal).

maaelukomisjonis – kohtumine Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindajatega;

majanduskomisjonis – ELi direktiivi eelnõu, mille eesmärk on hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE);

põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE), kutsutud algataja esindaja Vabaerakonna fraktsioonist ja justiitsministeeriumi esindaja; välismaalaste seaduse, Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (251 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad; välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (252 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi, informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

sotsiaalkomisjonis – informatsioon töötukassa teavitusplakatite kohta, kutsutud töötukassa esindaja; rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE); kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja ja huvigrupid; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (317 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Türgis ning Türgi ja Eesti kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Türgis Marin Mõttus (videokonverents);

õiguskomisjonis – justiitsministeeriumi ülevaade kriminaalmenetluse seadustiku revisjoni hetkeseisust, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; kriminaalmenetluse seadustiku ja riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, riigikontrolli, õiguskantsleri kantselei ja advokatuuri esindajad; päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab konverentsi „Töötervishoid 21. sajandil“ (Swissôtel Tallinn).

Kell 18 Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Läti Vabariigi 98. aastapäeva ja Läti presidendi Raimonds Vējonise visiidi auks korraldataval kontserdil ja vastuvõtul (Mustpeade maja).

Kolmapäev, 16. november

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE).

Teine lugemine – 5 eelnõu: abieluvararegistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (abieluvararegistri pidamise ja kannete tegemise üleandmine) eelnõu (258 SE); hasartmänguseaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE); Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (256 SE); sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE); 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE).

Komisjonides

riigikaitsekomisjonis – kell 12: Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis” eelnõu; Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu; Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu; Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis” eelnõu; Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel” eelnõu; Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu; Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine ja tegevväelaste arvu suurendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia” eelnõu; Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve” eelnõu; Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” eelnõu; Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise protokolli Balti Kaitsekolledži ja tema isikkoosseisu staatuse kohta muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 9 Riigikogu aseesimehel Helir-Valdor Seedril on töövarjupäeva raames töövarjudeks õpilased Järva- ja Viljandimaalt.

Neljapäev, 17. november

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 2 eelnõu: Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (284 SE); väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (262 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe harjutusväljad, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; energiatuulikute ehitamine – tuuleparkidest ja riigikaitselisest eelhoiatusest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – väljasõiduistung Tartusse, kus külastatakse haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti Rahva Muuseumi ning Balti Kaitsekolledžit ja kohtutakse regionaalarengu teemadel Tartumaa esindajatega.

Sündmused

Kell 8.45 Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab noortekonverentsi Lahe Koolipäev 2016 osalejaid (Nordea kontserdimaja).

Kell 11 – Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Suurbritannia suursaadiku Theresa Bubbeariga.

Kell 13 –  Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Rumeenia suursaadiku Daniela Mihaela Cămărăşaniga.

Reede, 18. november

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 21.-22. novembril toimuval ELi haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Maris Lauri; seisukoha andmine ELi direktiivi eelnõule, mille eesmärk on hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – väljasõiduistung Tartusse, kus külastatakse haridus- ja teadusministeeriumi, Eesti Rahva Muuseumi ning Balti Kaitsekolledžit ja kohtutakse regionaalarengu teemadel Tartumaa esindajatega.

Laupäev, 19. november

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Kaitseliidu Sakala Maleva korraldataval Kaitseliidu 98. pidulikul aastapäeva tähistamisel (Viljandi kultuurikeskus).

Välislähetused

13. – 15. november
Riigikogu liige Andre Sepp osaleb Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee istungil Hamburgis, Saksamaal.

13. – 15. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling, aseesimees Jaak Madison ning liikmed Johannes Kert, Oudekki Loone ja Toomas Jürgenstein osalevad rahvusparlamentide ELi asjade komisjonide (COSAC) konverentsil Bratislavas, Slovakkias.

13. – 16. november
Riigikogu liige Anne Sulling osaleb maailmanäitusel Smart City Expo Barcelonas, Hispaanias.

17. – 18. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling osaleb konverentsil “Euro Finance Tech” ning Euroopa panganduskongressil Frankfurdis, Saksamaal.

18. – 22. november
Riigikogu liige Ants Laaneots osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee aastaistungil Istanbulis,Türgis.

19. november
Riigikogu esimees Eiki Nestor on töövisiidil Helsingis, kus ta kohtub Soome parlamendi Eduskunta spiikri Maria Lohelaga ja külastab Tuglase Seltsi korraldatud mardilaata.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside