Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 8. töönädal 14. – 17. märtsini

Esmaspäev, 14. märts

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Peaminister Taavi Rõivase poliitiline avaldus – haldusreformi seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad peaminister Taavi Rõivas kütteta jäetud korterelamute kohta (nr 130), töökohtade ja suurkoondamiste kohta (nr 158) ja väljarände kohta sõjaolukorras (nr 159); siseminister Hanno Pevkur piirikontrolli võimekuse kohta Eesti sadamates (nr 161); rahandusminister Sven Sester Eesti maksukeskkonna kohta laevandussektoris (nr 145) ja riigieelarve puudujäägi kohta (nr 155).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine prospektimääruse eelnõule, kutsutud rahandusministeeriumi esindajad; jätkub ühisistung väliskomisjoniga: Eesti seisukohad 17.-18. märtsil toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Taavi Rõivas;

keskkonnakomisjonis – metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine, kutsutud Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Riigimetsa Majandamise Keskuse, keskkonnainspektsiooni, keskkonnaameti ja keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L241);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade kutsehariduse rahastamisest, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja; autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (163 SE);

maaelukomisjonis – statistikaameti ülevaade põllumajandussektori ja piirkondlikust statistikast, kutsutud statistikaameti peadirektor Andres Oopkaup;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad ELi direktiivi eelnõu osas, mis puudutab liikmesriikide toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega seotud õigus- ja haldusnormide ühtlustamist, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kaugkütteseaduse ja korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega keelatakse peibutuspardid (177 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE); Riigikogu liikme I. Gräzini kiri, mis puudutab Riigikogu otsuse „Eesti Panga reservkapitali suurendamine“ (183 OE) põhiseaduspärasust;

rahanduskomisjonis – rahandusministeeriumi ettekanne „Majandusülevaade ja riigieelarve täitmine 2015“; kohtumine statistikaameti esindajatega;

riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni ühisistung – kell 11.10: elanikkonna kaitse, kutsutud Riigikantselei ja siseministeeriumi esindajad (ruum L333);

sotsiaalkomisjonis – kell 12: Eesti seisukohad ELi direktiivi eelnõu osas, mis puudutab liikmesriikide toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega seotud õigus- ja haldusnormide ühtlustamist, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega suurendatakse trahviühikut seaduse eelnõu (146 SE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: rändekriisist, kutsutud politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: korruptsiooni vältimise meetmed riigi äriühingutes, kutsutud Riigikontrolli esindaja (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli auditiaruande „Järelevalve ohtlike ehitiste üle valdades ja linnades“ otsuse arutelu; Riigikontrolli auditiaruande „Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemine“ otsuse arutelu; lairiba ehk kiire interneti väljaehitamise teema edasine tegevus (ruum L 333).

Sündmused

Kell 9 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Kanada suursaadiku Alain Hausseriga.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Kaitseliidu Sakala maleva staabi- ja tagalakeskuse nurgakivi asetamise tseremoonial Viljandis.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub uue Jaapani suursaadiku Yoko Yanagisawaga.

Kell 15.30 – riigikaitsekomisjoni liikmete kohtumine Tallinnas resideeruvate kaitseatašeedega (ruum L241).

Teisipäev, 15. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (160 SE); ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE); meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu avalduse “Ebaseaduslikult vangistatud Nadia Savtšenko vabastamise toetuseks” eelnõu (195 AE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – arutelu Kukruse aherainemäe korrastamise üle, kutsutud Tallinna Tehnikaülikooli Soojustehnika instituudi, Tallinna Tehnikaülikooli, IPT Projektijuhtimine OÜ, Viru Keemia Grupi, Eesti Energia, Kohtla-Järve linnavalitsuse, Kohtla vallavalitsuse, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L241);

kultuurikomisjonis – oluliselt tähtsa riikliku küsimuse ettevalmistamine hariduse rahastamise teemal;

maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Lambakasvatajate Seltsi esindajatega;

majanduskomisjonis – arutelu jätkamine Arengufondi teemadel;

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja õiguskantsleri esindajad; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE);

rahanduskomisjonis – ülevaade 2016. aasta riigieelarve kuludest siseministeeriumi ja kaitseministeeriumi valitsemisalades;

riigikaitsekomisjonis – kohtumine riigikaitse kõrgeima juhi, Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega (Kadriorg);

sotsiaalkomisjonis – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; HIVi ennetamise poliitika ja tegevused, kutsutud sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi esindajad; erivajadustega inimeste tööle sõitmise toetamisest, kutsutud sotsiaalministeeriumi ja töötukassa esindajad; tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE);

väliskomisjonis – ülevaade Eesti välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskava aastateks 2014-2017 „Made in Estonia 3.0“ täitmisest ning põhitegevustest Hiina sihtturul, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; informatsioon komisjoni liikmete tegevusest; informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – riigi reageeringud isikuvastastele kuritegudele Eestis, kutsutud justiitsministeeriumi ja Tartu Ülikooli esindajad; Teenusmajanduskoja algatatud hea õigusloome tava tutvustus, kutsutud Teenusmajanduskoja esindajad;

Tallinna Sadama uurimiskomisjonis – kell 16: endise majandus- ja kommunikatsiooniministri kuulamine AS Tallinna Sadama aktsiate valitsemisega seotud küsimustes; endise AS Tallinna Sadama nõukogu ja auditikomitee liikme kuulamine nõukogu ja auditikomitee tööga seotud küsimustes.

Sündmused

Kell 13 – Eesti-Jaapani parlamendirühm kohtub uue Jaapani suursaadiku Yoko Yanagisawaga (ruum L332).

Kolmapäev, 16. märts

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 3 eelnõu: välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE); riigikaitseseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (182 SE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE).

Teine lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel” eelnõu (135 OE); Riigikogu otsuse “Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030 kinnitamine” eelnõu (166 OE); autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (163 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (184 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (192 SE).

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjoni, majanduskomisjoni, rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisistung kell 9: e-residentsusest, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, rahandusministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad. Istung on avalik ja toimub veebiülekanne (konverentsisaal).

Sündmused

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Taani suursaadiku Søren Kelstrupiga.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Kirke Kangro näituse „Diskreetne elevant“ Toompea lossi kunstisaalis.

Kell 17.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Linnade ja Valdade Päevade poliitikute debatil (Viru Hotell Grande saal).

Neljapäev, 17. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu (162 SE); Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (168 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Tallinna Tehnikaülikooli Kaitse- ja julgeolekuuuringute keskusesse: ülevaade keskuse uurimisprojektidest ning teadus- ja arendustegevusest.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Postimehe arvamusliidrite üritusel (Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus);

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Postimehe arvamusliidrite lõunal (Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus);

Kell 19 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtuvad The Heritage Foundation presidendi Jim DeMinti ja teda saatva delegatsiooniga.

Reede, 18. märts

Sündmused

Kell 8 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Järva-Jaani Gümnaasiumi poolt läbiviidaval Riigikogu XIII koosseisu simulatsioonimängul Järva-Jaanis.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna 32. Keskkooli õpilastega.

Kell 11.45 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Orissaare Gümnaasiumi õpilastega.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Hispaania suursaadiku Fernando García Casasega.

Välislähetused

12. – 18. märts

Riigikogu liige Mailis Reps osaleb ÜRO naiste staatuse komisjoni 60. istungil New Yorgis.

13. – 14. märts

Riigikogu liige Andres Herkel osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) kultuuri-, teadus-, haridus- ja meediakomitee istungil Pariisis.

14. märts

Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb NATO-teemalisel arutelul Helsingis.

14. – 15. märts

Riigikogu liige Jaak Madison osaleb ENPA sotsiaal-, tervishoiu ja säästliku arengu komitee istungil Pariisis.

15. – 16. märts

Riigikogu liige Jaak Madison osaleb Läti leegionäride mälestuspäeval Riias.

16. – 23. märts

Majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi (16.-22.03), sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk ning Riigikogu liikmed Marika Tuus-Laul (16.-22.03) ja Helmen Kütt osalevad Rahvusvahelise Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 134. Assambleel Sambias.

16. – 23. märts

Riigikogu liige Henn Põlluaas osaleb õppereisil Euroopa Komisjoni poolt rahastatava Media4Development projekti raames Ghanas.

17. – 19. märts

Riigikogu liige ja Euroopa Parlamendi liikmete Aafrika assotsiatsiooni (AWEPA) juhtnõukogu liige Mart Nutt osaleb AWEPA delegatsioonide juhtide ning poliitiliste koordinaatorite kohtumisel Amsterdamis.

17. – 22. märts

ENPA Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA delegatsioonis Kasahstani parlamendivalimiste vaatlusmissioonil Kasahstanis, Astanas.

  1. – 23. märts

Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Crans Montana Foorumil jätkusuutliku majanduse ja ühiskonna arengu teemal Dakhla ja Casablancas, Marokos.

20. – 21. märts

Riigikogu liige Andre Sepp osaleb Läänemeremaade jätkusuutliku turismi töörühma istungil Helsingis.

20. – 27. märts

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra osaleb tulevikupersoonide programmi raames toimuval õppereisil Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside