Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 15. töönädal 14. – 20. maini

Esmaspäev, 14. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 22. – 23. mail toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu tervisetehnoloogia hindamise kohta ning millega muudetakse direktiivi 2011/24/EL (COM(2018) 51), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 14: Eesti seisukohad 17. mail toimuval Euroopa Liidu Lääne-Balkani tippkohtumisel, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis riigi eelarvestrateegia 2019 – 2022, kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastase kava kohta COM(2018), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: mälestistalude ühispöördumine, kutsutud pöördumise algatajate, Kultuuriministeeriumi, Muinsuskaitseameti, Rahandusministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – kell 11.10: maanteede olukord ja liiklusohutus, Rapla valla Vaopere küla kiri, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti, Vaopere küla, Rapla Vallavalitsuse ja Kose Vallavalitsuse esindajad (ruum L332);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu (609 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE), kutsutud riigi valimisteenistuse esindajad; isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: perioodi 2014 ‒ 2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (ühtse rakendusteenuse loomine) (628 SE); Riigikogu otsuse Riigikogu otsus „Mart Laari Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamine“ (620 OE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad investeerimisfondide piiriülese turustamise nõuete muutmise eelnõude kohta; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse maksustamise paketi kohta C(2018) 1650; COM(2018) 146; COM(2018) 147; COM(2018) 148;

riigikaitsekomisjonis Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE); ülevaade riigikaitseõiguse revisjoni töörühma tegevuse hetkeseisust, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (581 SE); Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei ja hoolekandeasutuste esindajad;

väliskomisjonis ülevaade riikidevahelistest koostöövõrgustikest Euroopa innovatsioonipoliitika näitel, kutsutud Copenhagen Business Schooli esindaja; valitsuse algatatud „Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut“ ratifitseerimise seaduse eelnõu (606 SE);

õiguskomisjonis – kell 11.15: kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (551 SE), kutsutud Riigi peaprokurör Lavly Perling ning Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Eesti Advokatuuri, Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitsepolitseiameti ning Tartu Ringkonnakohtu esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: koostööst piiril, kutsutud Kaitseväe luurekeskuse ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: Riigikantselei avaliku sektori innovatsiooni rakkerühma ülevaade ja tegevused, kutsutud rakkerühma ja Riigikantselei esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab tervituskõne foorumil „Riik ja omavalitsus täna ning vaade tulevikku 10 teesi – mis edasi?“ (Tallinna Ülikool).

Kell 14 – „Rahvastikupoliitika põhialuste 2035“ tutvustamine, avasõnad ütleb rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni esimees Siret Kotka-Repinski, dokumenti tutvustavad rahvastikupoliitika töörühma gruppide juhid Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse juhtivteadur professor Allan Puur, Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru ning Tallinna Ülikooli riigiteooria professor Leif Kalev; toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Riigikogu liikmed Karin Tammemägi, Helmut Hallemaa, Keit Pentus-Rosimannus ja Deniss Boroditš osalevad 13. – 19. mail XXXVIII Kõrgematel Riigikaitsekursustel (Roosta).

Teisipäev, 15. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 4 eelnõu: perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (ühtse rakendusteenuse loomine) eelnõu (628 SE); kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (629 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE); jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis ülikoolide vastutusvaldkonnad ja ühiskonna ootused kõrgharidusele, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kutsekoja OSKA, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tartu Ülikooli ja Rektorite Nõukogu esindajad ning Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo, Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm ja Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen (ruum L241);

maaelukomisjonis – õiguskantsleri märgukiri tagasinõutavatelt toetustelt arvestatava viivise kohta, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei, Maaeluministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; ühistranspordi kulude hüvitamisest (ruum L332);

majanduskomisjonis kohtumine Omniva juhtidega; elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE);

rahanduskomisjonis – väljasõiduistung Tallinna Lennujaamas;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.20: liiklusseaduse muutmise seadus (635 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni väljasõiduistung – ülevaade küberintsidentide lahendamisest ja küberhügieen (Riigi Infosüsteemi Amet);

sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Tööjõuameti loomise määruse eelnõu kohta COM (2018/131), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; õiguskantsleri kiri matusetoetuse regulatsiooni muutmise kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; kollektiivne pöördumine Valga haigla sünnitusosakonna sulgemise kohta.

Sündmused

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Georgia riigiametnike delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 16 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liikmed kohtuvad Moldova kaitseministri Eugeniu Sturzaga.

Kolmapäev, 16. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE); maaparandusseaduse eelnõu (524 SE).

Teine lugemine – 3 eelnõu: pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE); töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE); Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 9 – kultuurikomisjon kohtub Rheinland-Pfalzi liidumaa parlamendi asepresidendi Astrid Schmitti, hariduse valdkonna riigisekretäri Hans Beckmanni ja liidumaa parlamendi hariduskomisjoniga (ruum L241).

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet kohtub Arenguseire Keskuse esindajatega.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Maria-Kristiina Ulase isikunäituse “Inimvigurid” (Toompea lossi kunstisaal).

Neljapäev, 17. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal“ arutelu. Ettekande teevad õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid; sertifikaadiomanike esindaja, vandeadvokaat Indrek Leppik; SA VEB likvideerija Rein Järvelill ja Eesti Panga esindaja, audiitor Henn Oit.

Kell 14 – komisjonide istungid

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja huvigruppide esindajad (ruum L333);

väliskomisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 22. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (arenguministrid) istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser; Eesti seisukohad 22. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaubandusministrid) istungil, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo; kandidaat Eesti erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Jaapanis, Koreas ja Filipiinidel, kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Poolas, Eesti erakorraline ja täievoliline suursaadik, esindaja poliitika- ja julgeolekukomitees Euroopa Liidu juures, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks, suursaadikukandidaadid ja suursaadik Rein Tammsaar;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 9: kohtumine Kaitsepolitseiameti peadirektori Arnold Sinisaluga.

Sündmus

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub külalistega Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžist ja Tjumeni Riiklikust Ülikoolist.

Reede, 18. mai

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 22. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil (kaubandus), kutsutud ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister Urve Palo; Eesti seisukohad 22. mail toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil (arenguministrid), kutsutud välisminister Sven Mikser; Eesti seisukohad 24. mail toimuval eurorühma kohtumisel ja 25. mail toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu istungil (ECOFIN), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 22. – 23. mail toimuval ELi haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse maksustamise pakett (C(2018) 1650, COM(2018) 146-148), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrust (EÜ) 2016/1139 (millega kehtestatakse Läänemere mitmeaastane kava) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) 509/2007 ja (EÜ) 1300/2008 (COM(2018) 149), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: investeerimisfondide piiriülese turustamise nõuete muutmise eelnõud (COM(2018) 92, 110), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja.

Välislähetused

7. – 21. mai
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross on Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames visiidil Malawis, Rwandas ja Zambias.

13. – 14. mai
Majanduskomisjoni esimees Sven Sester ja aseesimees Toomas Kivimägi osalevad Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide energia komisjonide esimeeste kohtumisel Sofias Bulgaarias.

15. – 16. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Balti riikide väliskomisjonide esimeeste ühisvisiidil ja EV100 vastuvõtul Haagis Hollandis.

16. – 17. mai
Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb EV100 vastuvõtul ja tähistamisel ning kohtub Leedu Seimi asespiikri ja Eesti toetusrühmaga Vilniuses Leedus.

16. – 17. mai
Riigikogu liige Henn Põlluaas teeb ettekande Jyväskylä Klubis Jyväskyläs Soomes.

16. – 18. mai
Eesti-Kreeka parlamendirühma esimees Hanno Pevkur ja väliskomisjoni liige Oudekki Loone on president Kersti Kaljulaidi ametliku visiidi delegatsiooni liikmetena Kreekas.

16. – 20. mai
Riigikogu liige Jaak Madison kohtub Eesti kogukonnaga New Yorgi Eesti Majas Ameerika Ühendriikides.

16. – 25. mai
Riigikogu liige Hannes Hanso osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Tšiilis, Peruus ja Ecuadoris.

17. – 18. mai
Riigikogu liige Helmut Hallemaa osaleb Baltic Sea NGO Forumi foorumil “Strengthen NGO participation in the Baltic Sea Region” Uppsalas Rootsis.

18. – 20. mai
Riigikogu liige Kalle Palling kohtub Hollandi parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Malik Azmani ning Eindhoven365 tegevdirektori ja Eesti brändi kontseptsiooni „Just Estonishing“ autori Peter Kentiega Amsterdamis.

20. – 21. mai
Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) esimees Toomas Vitsut osaleb Eesti, Läti, Leedu ja Poola parlamentide EL asjade komisjonide esimeeste kohtumisel Riias Lätis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside