Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 18. töönädal 14. – 17. juunini

Esmaspäev, 14. juuni

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 17. juunil toimuval eurorühma kohtumisel ja 18. juunil toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil (ECOFIN), kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatis „Tegevuskava sünergia kohta tsiviil-, kaitse- ja kosmosetööstuse vahel“, kutsutud Kaitseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisel videoistungil – kell 11.10: maa- ja rannarahva pöördumine, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse ning Keskkonnaministeeriumi, Eesti Erametsaliidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eesti Jahimeeste Seltsi ja Liivi Lahe Kalanduskogu esindajad; kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsus „Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine“ (387 OE); kollektiivsetest pöördumistest „Riigieksamid vabatahtlikuks!“ ja „Sooritada riigieksamid 2021. aastal ainult õpilaste tahtel ja valiku põhjal“, Haridus- ja Teadusministeeriumi esialgne ülevaade 2021. aasta eksamite korraldusest ja statistikast, kutsutud kollektiivsete pöördumiste ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad hoonete energiatõhususe direktiivi läbivaatamist käsitleva Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni kohta;

majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisel videoistungil – kell 12: Eesti mereala planeeringu ja mõjude hindamise aruande eelnõust, kutsutud Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: EKRE 7. juunil juhatusele esitatud protestist; isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE);

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: pandikirjade seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE); Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE); kollektiivsest pöördumisest „Riik peab eemaldama RMK-lt raiesurve“;

riigikaitsekomisjonis – kell 11.05: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Noortele tasuta menstruaaltarvikud“, kutsutud kollektiivse pöördumise esitajate, Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE); kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE); kollektiivsest pöördumisest „Peatame Eestis toksilisi aineid sisaldavate maskide levitamise“ (komisjoni ruum ja videosild);

väliskomisjoni videoistungil – ühisistung Rootsi parlamendi Riksdagi väliskomisjoniga;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse (digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine) eelnõu (404 SE), kutsutud justiitsminister Maris Lauri; kollektiivsest pöördumisest „Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks“, kutsutud Erakond Eestimaa Rohelised esindaja; kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõu (392 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Riigikohtu, Harju Maakohtu, Eesti Advokatuuri, Eesti Prokuratuuri ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjonile laekunud dokumentidest;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: 14. mai, 20. mai ja 8. juuni istungite jätkuarutelu; komisjoni aruandest Riigikogule; Riigikogu liikmete heade tavade uuendamisest; huvide deklareerimisest (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikogu rollist ja pädevusest riigieelarve kujundamise ning otsustamise protsessis, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja riigikontrolör Janar Holm; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild); Riigikontrolli kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli esindajad; riigieelarve kontrolli erikomisjoni tegevuse aruandest.

Sündmused

Riigikogu esimees Jüri Ratas asetab leinapäeva puhul pärja küüditamisohvrite mälestusmärgi juurde Pääskülas.

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Soome suursaadiku Timo Kantolaga.

Kell 13.15 – Eesti-Norra parlamendirühm kohtub Norra suursaadiku Else Berit Eikelandiga.

Teisipäev, 15. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kolm eelnõu: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE), atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni väljasõiduistungil – kell 13 või pärast täiskogu istungi lõppu: metsandusest (Padise);

kultuurikomisjonis autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) eelnõu (368 SE) (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjoni videoistungil Riigikontrolli kontrolliaruanne „Kriisilaenude menetlus Maaelu Edendamise Sihtasutuses“, kutsutud Riigikontrolli, Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kokkuvõte komisjoni kevadistungjärgu tööst;

rahanduskomisjonis – kevadistungjärgu kokkuvõttest ja sügisistungjärgu plaanidest, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja riigihalduse minister Jaak Aab;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kell 14.30: 14. juunil Brüsselis toimunud NATO tippkohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; Kaitseministeeriumi valitsemisala kavandatavatest kärbetest, kutsutud kaitseminister Kalle Laanet; Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu eesistujana juunis, kutsutud Eesti suursaadik ÜRO juures Sven Jürgenson ja Välisministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – haiguspäevade hüvitamisest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni, Eesti Perearstide Seltsi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Notarite Koja ning Õiguskantsleri Kantselei esindajad.

Kolmapäev, 16. juuni

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE), Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) eelnõu (389 SE).

Teine lugemine – neli eelnõu: veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE), elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE), kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE), keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Kriisilaenude menetlus Maaelu Edendamise Sihtasutuses“, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse ning Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 9 keskkonnakomisjoni liikmed osalevad metsanduse arengukava hetkeseisu tutvustusel (Riigikogu konverentsisaal ja videosild).

Neljapäev, 17. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035. Ettekande teevad haridus- ja teadusminister Liina Kersna ja kultuurikomisjoni esimees Aadu Must.

Kolmas lugemine – neli eelnõu: kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE), elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE), veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE), kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE).

Teine lugemine – neli eelnõu: keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE), põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE), Riigikogu otsuse „Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine“ eelnõu (387 OE), elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE).

Esimene lugemine – viis eelnõu: tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (402 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (373 SE), Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (374 SE), Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aprillis 2021 Tallinna kesklinnas toimunud politseioperatsiooni seaduslikkuse ja proportsionaalsuse selgitamiseks“ eelnõu (379 OE), Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

sotsiaalkomisjoni erakorralisel videoistungil – kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE);

väliskomisjoni videoistungil – kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) juures, ametikohale, kutsutud suursaadikukandidaat ja Välisministeeriumi esindaja; aktuaalsetest välispoliitilistest küsimustest, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; väliskomisjoni töökavast Riigikogu V ja VI istungjärgu vahelisel ajal.

Sündmused

Kell 9.55 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Rumeenia presidendi Klaus Werner Iohannisega. Kohtumisel osalevad ka Eesti-Rumeenia parlamendirühma esimees Erki Savisaar ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 11 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Vilja Toomast osaleb ENPA võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastase komitee istungil.

15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu – Riigikogu juhatus annab pressikonverentsi. Riigikogu esimees Jüri Ratas ning aseesimehed Hanno Pevkur ja Martin Helme teevad kokkuvõtteid Riigikogu kevadistungjärgu tööst (ruum O. Strandman).

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Urmas Reitelmann ja asendusliige Vilja Toomast osalevad ENPA sotsiaal-, tervishoiu ja säästliku arengu komitee istungil.

Reede, 18. juuni

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 11: ülevaade Eesti seisukohtadest 14. juunil toimunud Euroopa Liidu arenguministrite mitteametlikul videokohtumisel, Eesti seisukohad 21. juunil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, Eesti seisukohad 22. juunil toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets; seisukoha andmine: hoonete energiatõhususe direktiivi avalik konsultatsioon, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

väliskomisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 21. juunil Luksemburgis toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets.

Sündmused

Kell 9.30 – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Aadu Must osaleb videosilla vahendusel BA presiidiumi istungil.

Kell 13 – riigivanem August Rei sihtasutuse esseekonkursi võitjate autasustamine (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb aasta küla auhinnapeol ja külade suurpäeval Eesti Vabaõhumuuseumis.

Laupäev, 19. juuni

Kell 9 – Riigikogu delegatsioon koosseisus Riina Sikkut, Oudekki Loone ja Anti Poolamets osaleb Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu kohtumisel.

Välislähetused

14. – 16. juuni
Riigikogu esimees Jüri Ratas, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja kultuurikomisjoni liige Helle-Moonika Helme on Riigikogu esimehe ametlikul visiidil Šveitsis.

17. – 21. juuni
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Heljo Pikhof ja Anti Poolamets osalevad parlamendivalimiste vaatlemisel Jerevanis Armeenias.

20. – 24. juuni
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski ja liige Eerik-Niiles Kross osalevad ENPA III osaistungi töös Strasbourgis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside