Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 11. töönädal 14. – 17. detsembrini

Head ajakirjanikud!

Riigikogu Kantselei on seoses viirushaiguse COVID-19 puhanguga võtnud kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud. Palume ajakirjanikel Toompea lossis olles kanda maske ja hoida võimalusel intervjueeritavaga distantsi.

Täname mõistva suhtumise eest!

Esmaspäev, 14. detsember

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu: Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses“ eelnõu (288 OE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: 16. detsembril toimuvast eurorühma kohtumisest, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatis „Uus Euroopa teadusruum teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks“, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: kestlikkust toetav kemikaalistrateegia „Mürgivaba keskkonna loomise suunas“, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 17. detsembril toimuval EL keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Rain Epler; Eesti seisukohad 15.–16. detsembril toimuval EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Arvo Aller ja keskkonnaminister Rain Epler;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtade kohta seoses kestlikkust toetava kemikaalistrateegiaga „Mürgivaba keskkonna loomise suunas“, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistungil Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavast 2021–2035 (TAIE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aab, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem, Tartu Ülikooli ja Tööandjate Keskliidu esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

kultuurikomisjonis – pärast ühisistungi lõppu: komisjoni tööst (ruum L332);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine rahanduskomisjonile Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE) kohta, kutsutud Riigikantselei ja Maaeluministeeriumi esindajad; kalanduse individuaalkvoodid, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – pärast ühisistungi lõppu: meetrikonventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (278 SE) (Riigikogu konverentsisaal);

rahanduskomisjonis – kell 11.15: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE); maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE); kokkuvõte rahanduskomisjoni tegevusest IV istungjärgul (A. Rei nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – olulise tähtsusega riiklikku küsimuse algatamisest 2021. aasta 9. veebruaril teemal „Riigi sõjalise kaitse jätkusuutlik areng“;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE), kutsutud algatajate ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; arvamuse andmine rahanduskomisjonile Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE) kohta, kutsutud Riigikantselei ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – arvamuse andmine rahanduskomisjonile Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE) kohta; välispoliitika arutelust olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul; Euroopa Liidu tulevikusuhetest Ühendkuningriigiga, kutsutud Välisministeeriumi ja Eesti Londoni saatkonna esindajad;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad; kohtumine riigi peaprokuröri Andres Parmasega, kutsutud ka Justiitsministeeriumi esindaja;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: eesti keel teise keelena õppekirjanduse tellimisest, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kokkuvõte komisjoni 2020. aasta töödest ja 2021. aasta plaanidest;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: arvamuse andmine rahanduskomisjonile Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE) kohta; läbipaistvuse tagamine kriisimeetmete elluviimise jätkamisel; läbipaistvuse tagamine nn katuserahade andmisel;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Hariduse tugiteenuste kättesaadavus“, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aab, sotsiaalminister Tanel Kiik, Haridus- ja Noorteameti ning Riigikontrolli esindajad; arvamuse andmine Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE) kohta; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava kestliku Eesti valdkonnast, kutsutud Siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 10 – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni president Aadu Must ja liige Johannes Kert osalevad videosilla vahendusel Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu presiidiumite aastakohtumisel.

Kell 13 Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Tšehhi suursaadiku Gabriela Tomankovaga.

Teisipäev, 15. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses COVID-19 haigusega kujunenud olukorraga Eestis.

Kolmas lugemine – kolm eelnõu: kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (287 SE); loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu (226 SE); tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE).

Teine lugemine – kolm eelnõu: Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE); maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE); kriminaalmenetluse seadustiku ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seaduse (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse ning Euroopa Prokuratuuri määruse rakendamine) eelnõu (261 SE).

Esimene lugemine – kolm eelnõu: karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (vihakuritegude vastu võitlemine) eelnõu (276 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE); kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – põlevkivituha töötlemise tehase eriplaneeringu algatamisest, kutsutud AS Ragns-Sellsi, Narva-Jõesuu linnavalitsuse, Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kultuurivaldkonna arengukavast 2021–2035 seoses „Eesti 2035“ strateegiaga (262 OE), rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukavast 2021–2035 seoses „Eesti 2035“ strateegiaga (262 OE), kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas; Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE); Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavast 2021–2035 (TAIE) (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjoni videoistungil Eesti Kindlustusühistust Üks, kutsutud Eesti Kindlustusühistu Üks esindajad; MTÜ Mahetootjate Nõu- ja Jõukoja ning Tulundusühistu Wiru Vili kirjast, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – arvamuse andmine rahanduskomisjonile Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE) kohta, kutsutud Riigikantselei ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal); kokkuvõte majanduskomisjoni sügisistungjärgu ja 2020. aasta töödest;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – rahanduskomisjonile arvamuse andmine Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE) kohta, kutsutud Riigikantselei esindaja; Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses“ eelnõu (288 OE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kriisivarudest, sh kriisivarude haldamisest ja edasistest kavadest, kutsutud peaminister Jüri Ratas, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri esindajad; sidevahendite ristkasutusest ja koordineerimisest kriisiolukorras, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Riigikantselei ning Riigi Infokommunikatsiooni SA esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – digiretsepti alusel ravimite kättesaadavuse tagamisest e-apteekides, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Andmekaitse Inspektsiooni esindajad; viimastest küberrünnakutest riigiasutustele, kutsutud Riigi Infosüsteemide Ameti, Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Patsientide Ühenduse ning Andmekaitse Inspektsiooni esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele haiguspäevade hüvitamise tingimuste ja korra muudatuste väljatöötamiseks“ eelnõu (289 OE), kutsutud algatajate esindaja;

väliskomisjoni videoistungil – väliskomisjoni tellitud uuringu „Eesti huvid ja võimalused seoses globaalsete arengutega Arktikas järgneval kümnendil“ vahearuanne, kutsutud Eesti Välispoliitika Instituudi, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ning Tartu Ülikooli esindajad; arengutest Ameerika Ühendriikide sise- ja välispoliitikas, kutsutud Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Jonatan Vseviov.

Sündmus

Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja ning liikmed Johannes KertAnts Laaneots ja Uno Kaskpeit kohtuvad Ühendkuningriigi kaitseministri Ben Wallace’iga. Kohtumisel osaleb ka Ühendkuningriigi suursaadik Eestis Theresa Bubbear.

Kolmapäev, 16. detsember

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – seitse eelnõu: tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine) eelnõu (231 SE); pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE); võlaõigusseaduse muutmise seaduse (üürisuhted) eelnõu (232 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE); maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE); autoriõiguse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seaduse (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) eelnõu (233 SE); kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (235 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu: meetrikonventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (278 SE).

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 8.30: Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste seisust ning Eesti valmisolekust Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise üleminekuperioodi lõpuks 31.12.2020, kutsutud Välisministeeriumi esindaja.

Neljapäev, 17. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kolm eelnõu, kui teine lugemine lõpetatakse: kriminaalmenetluse seadustiku ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seaduse (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse ning Euroopa Prokuratuuri määruse rakendamine) eelnõu (261 SE); maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE); Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE).

Pärast istungit on Riigikokku oodata jõuluvana.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside