Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 11. töönädal 14. – 17. aprillini

Esmaspäev, 14. aprill

Kell 15 – täiskogu istung

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo vastab esitatud arupärimisele raha eraldamise kohta lisakoormusega kohalike teede hoiuks (nr 393).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral on vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – arutelu teemal: jäätmete põletamine Eestis; pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (561 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE);

kultuurikomisjonis – kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine;

maaelukomisjonis – ühisistung väliskomisjoniga: Venemaa ja Ukraina poliitilise olukorra mõjust Eesti majandusele, kutsutud põllumajandusminister Ivari Padar (ruum L 333);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE); Riigikogu liikme staatuse seaduse ja riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (603 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE); erakonnaseaduse § 12¹ täiendamise seaduse eelnõu (598 SE); erakonnaseaduse § 12⁷ muutmise seaduse eelnõu (599 SE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (639 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (640 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (638 OE);

rahanduskomisjonis – krediidiasutuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (559 SE), rahandusministeeriumi ülevaade 2014. aasta kevadisest majandusprognoosist ja riigi eelarvestrateegiast;

riigikaitsekomisjonis – kaitseväe erioperatsioonide üksuse külastamine;

sotsiaalkomisjonis – kollektiivlepingu ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse eelnõu (623 SE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (567 SE); sotsiaalkomisjoni esindajate määramine Eesti Bioeetika nõukogusse;

väliskomisjonis – ühisistung maaelukomisjoniga: Venemaa ja Ukraina poliitilise olukorra mõjust Eesti majandusele, kutsutud põllumajandusminister Ivari Padar (ruum L 333);

õiguskomisjonis tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (545 SE); karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Tihase Lasteaia inimestega.

Teisipäev, 15. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Eesti lipu seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (597 SE); koduomanike maamaksuvabastust laiendav maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (634 OE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (577 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – väljasõiduistung: Ülemiste veepuhastusjaama külastus;

majanduskomisjonis – avaliku teabe seaduse, elektroonilise side seaduse ja hädaolukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (524 SE); elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (536 SE);

maaelukomisjonis – kohtumine siseminister Hanno Pevkuriga regionaalpoliitika teemadel; majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (573SE);

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (601 SE); kodakondsuse seaduse § 29 muutmise seaduse eelnõu (588 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE); Riigikogu kodu- ja töökorraseaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu; Riigikogu liikme staatuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (396 SE);

rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE); perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste seaduse eelnõu (622 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE); Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 UA);

riigikaitsekomisjonis – riigikaitse lai käsitlus ja sisejulgeolek ning ettevalmistamisel olevad riigikaitseseaduse (rahu- ja sõjaaja riigikaitse seadust ühendav seadus) ja uue hädaolukorra seaduse eelnõud;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: kollektiivlepingu ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse eelnõu (623 SE) (ruum L 333);

väliskomisjonis – väljasõiduistung Tallinna Merevalvekeskusesse: Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised.

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub USA senaatorite John McCaini ja John Hoeveniga.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Kivimäe Kooli 9. klassi õpilastega.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Nõva Pensionäride Ühenduse liikmetega.

Kolmapäev, 16. aprill

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugem
ine – 1 eelnõu:
krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE).

Teine lugemine – 3 eelnõu: “Sisekokkuleppe nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate vahel Euroopa Liidu abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV-ELi partnerluslepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljandat osa” ratifitseerimise seaduse eelnõu (585 SE); toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (403 SE); perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (546 SE).

Esimene lugemine – 7 eelnõu: Tallinna Tehnikaülikooli seaduse eelnõu (619 SE); ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE); Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ja Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (614 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (628 SE); kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (620 SE); perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse eelnõu (622 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE).

Sündmused

Kell 9-13 – Riigikogu konverentsisaalis on mõttekoja Praxis ja Riigikogu majanduskomisjoni talendipoliitika seminar „Kõrgeltharitud välistööjõu juhtimine Eestis”. Seminaril tutvustatakse, milliseid lahendusi saaks kasutada kõrgeltharitud tööjõu piisavuse tagamiseks riigis ning arutletakse, kuidas läheneda talendipoliitika juhtimisele ja kuidas on seda seni Eestis korraldatud. Seminarilt tehakse ka veebiülekanne, mida saab jälgida aadressil https://www.riigikogu.ee/v/live/index2.html.

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 12. klassi õpilastega.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Eesti Olümpiakomitee täiskogu istungil.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Sitsi Lasteaia inimestega.

Kell 12.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub USA saatkonna asejuhi Chever Voltmeri ning poliitika- ja majanduspoliitika osakonna juhataja Mary Glantziga.

Kolmapäeval ja neljapäeval on Eestis ametlikul visiidil Briti parlamendi alamkoja esimees John Bercow, kes peab kõne Riigikogu ees neljapäeval, 17. aprillil kell 10. Külaline kohtub president Toomas Hendrik Ilvese, Riigikogu esimehe Eiki Nestori ja peaminister Taavi Rõivasega, samuti külastab IKT Demokeskust ja Tallinna ülikooli.

Neljapäev, 17. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Istungi alguses peab kõne Briti parlamendi alamkoja esimees John Bercow.

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (567 SE); elektrituruseaduse, korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse ning maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (557 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (592 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Järelaudit investeeringute kavandamise kohta valdades ja linnades“ kordusarutelu. Arutelul keskendutakse „Riigi eelarve strateegia 2015–2018“ andmete kogumisele ning perioodi 2014–2020 EL vahendite kasutamise otsustele. Komisjoni istung on avalik, toimub veebiülekanne, mida saab jälgida aaderssilt https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840. (ruum L 333).

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Briti parlamendi alamkoja esimehe John Bercowga.

Kell 12 – Riigikogu väliskomisjon kohtub Afganistani diplomaatidega.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Eesti Võimlemisliidu juhatuse koosolekul.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Pirita Majandusgümnaasiumi 9. klassi õpilastega.

Välislähetused

6. – 14. aprill

ENPA Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb ENPA 2014. a istungjärgu II osaistungil Strasbourgis ja ENPA delegatsiooni koosseisus Makedoonia presidendi valimiste missioonil Skopjes.

13. – 14. aprill

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas osaleb Eesti, Läti, Leedu ja Poola ELi asjade komisjonide esimeeste kohtumisel Trakais, Leedus.

13. – 16. aprill

Riigikogu liige Ene Ergma osaleb Euroopa parlamentidevahelise kosmosekonverentsi (European Interparliamentary Space Conference) konverentsil Toulouse’is, Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside