Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 1. töönädal 13. – 16. septembrini

Head ajakirjanikud! Palume Toompea lossi tulles esitada COVID-tõend, selle puudumisel tuleb Riigikogus viibimise ajal kanda maski. Osaledes esmaspäeval sügisistungjärgu avaistungil palume piduliku sündmuse puhul riietuda korrektselt.

Esmaspäev, 13. september

Kell 15 – Riigikogu sügisistungjärgu avaistung

Kõnega esinevad Riigikogu esimees Jüri Ratas ja Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Piduliku meeleolu loob Eesti Filharmoonia Kammerkoor dirigent Tõnu Kaljuste juhatusel.

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE); kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE).

Teine lugemine – kaks eelnõu: Riigikogu otsuse „Riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine“ eelnõu (387 OE); elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE).

Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035. Ettekande teevad haridus- ja teadusminister Liina Kersna ja kultuurikomisjoni esimees Aadu Must.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: komisjoni töökorraldusest sügisistungjärgul; COSACi küsimustikust;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Keskkonnaministeeriumi teise poolaasta õigusloome plaanidest, kutsutud keskkonnaminister Tõnis Mölder; Eesti seisukohtadest Euroopa Komisjoni poolt Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluse INFR(2021)4029 C(2021)2217 (Loodusdirektiivi ja keskkonnamõju hindamise direktiivi teatavate sätete mittevastav ülevõtmine ja halb kohaldamine) kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Haridus- ja Teadusministeeriumi teise poolaasta tööplaanidest, kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna; kultuuri arengukava 2021–2030 (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: Maaeluministeeriumi teise poolaasta tööplaanidest, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (414 SE), transpordi ja liikuvuse arengukava 2021–2035, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE);

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE); Rahandusministeeriumi ettevalmistatavatest eelnõudest; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb äriühingute kestlikkusaruandluse kohustust – COM(2021) 189;

riigikaitsekomisjonis – Valgevenest tulenevast migratsioonisurvest Leedule ja Lätile ning selle edasisest prognoosist, kutsutud siseminister Kristian Jaani ja Kaitseministeeriumi esindaja; Läänemere gaasitorustike süsteemiga seotud energia-, julgeoleku- ja keskkonnariskist (2-7/21-174);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Sotsiaalministeeriumi töökavadest ja tegevusplaanidest, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik (ruum L333);

väliskomisjonis – komisjoni töökavast sügisistungjärgul; julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Riigikohtu, Eesti Advokatuuri, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Harju Maakohtu, Prokuratuuri ja Siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: sügishooaja töökavast; komisjonile saabunud dokumentidest;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (397 SE); vastustest Vabariigi Presidendi ja Riigikogu juhatuse esinduskulude kohta; sügisese istungijärgu teemadest; komisjonile saabunud pöördumistest (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine; kell 13.30: Riigikontrolli ülevaatest riigi kinnisvarapoliitika kohta, kutsutud riigikontrolör Janar Holm, riigihalduse minister Jaak Aab ning AS Riigi Kinnisvara ja Riigikontrolli esindajad; istung on alates kella 13.30 avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelust.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Aserbaidžaani suursaadiku Anar Abel oglu Maharramov’iga.

Kell 11 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb videosilla vahendusel ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve ehk monitooringu komitee istungil.

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas võtab vastu Õiguskantsleri aastaülevaate.

Teisipäev, 14. september

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu: kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE).

Esimene lugemine – neli eelnõu: Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamine“ eelnõu (405 OE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (373 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aprillis 2021 Tallinna kesklinnas toimunud politseioperatsiooni seaduslikkuse ja proportsionaalsuse selgitamiseks“ eelnõu (379 OE); Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

maaelukomisjonis olukorrast põllumajanduses, kutsutud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE); toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindaja; planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (378 SE); energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE); rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (386 SE); ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (395 SE);

põhiseaduskomisjonis – Õiguskantsleri ülevaade õigustloovate aktide kooskõlast põhiseadusega ja muude õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmisest ajavahemikus 1. september 2020 – 31. august 2021, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise; Riigikohtule arvamuse andmine välismaalaste seaduse normide põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjoni videoistungil Rahandusministeeriumi 2021. aasta suvisest majandusprognoosist;

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad; Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena, kutsutud Eesti alaline esindaja ÜRO juures Sven Jürgenson;

sotsiaalkomisjonis – Õiguskantsleri 9. juuni kirjast nr 6-1/191523/2103925 „Haigushüvitise maksmine raseduse ajal“, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei ja Eesti Haigekassa esindajad; Õiguskantsleri 17. juuni kirjast nr 6-8/211144/2104115 „Töötasu hüvitise ja ajutise töövõimetuse hüvitise maksmine sama kalendrikuu eest“, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei ja Eesti Haigekassa esindajad; Õiguskantsleri 17. juuni kirjast nr 6-1/210858/2104114 „Saatekirja nõue androloogi vastuvõtule saamiseks“, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Ravimiameti, Õiguskantsleri Kantselei ja Tartu Ülikooli esindajad;

väliskomisjonis – olukorrast Valgevenes, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Riigikogu avaldus „Venemaa põlisrahvaste toetuseks“ (391 AE), kutsutud algatajate esindaja;

õiguskomisjonis äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse (digilahendused äriühinguõiguses) eelnõu (394 SE); töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE).

Sündmused

Kell 10.30 Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski ja liige Eerik-Niiles Kross osalevad videosilla vahendusel ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil.

Kell 16 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Soome Välispoliitika Instituudi nõuandva koguga (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kolmapäev, 15. september

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE).

Teine lugemine – kaks eelnõu: Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE); töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE).

Esimene lugemine – kolm eelnõu: pandikirjaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (407 SE); võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse (digitaalse sisu, tarbijalemüügi ning muudetud tarbija õiguste direktiivide ülevõtmine) eelnõu (404 SE); Eesti Vabariigi Valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi Valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (401 SE).

Sündmused

Kell 7 – Riigikogu esimees Jüri Ratas tervitab iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva sündmuste raames riigilipu heiskamist jälgima tulevaid Tallinna Reaalkooli gümnaasiumiõpilasi (Kuberneri aed).

Kell 11 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Vilja Toomast osaleb videosilla vahendusel ENPA võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastase komitee istungil.

Neljapäev, 16. september

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Ebavõrdsus Eestis – kas vaesusest saab välja kärpida?“ arutelu. Ettekande teevad majandusanalüütik Madis Aben, linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru, emeriitprofessor Marju Lauristin ning Riigikogu liige Riina Sikkut.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis kollektiivsest pöördumisest „Peatame meediateenuste seaduse muutmise eelnõu“, kutsutud kollektiivse pöördumise ja Kultuuriministeeriumi esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

väliskomisjonis – olukorrast Afganistanis, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena ning Eesti prioriteedid algaval ÜRO 76. Peaassambleel, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson ja Välisministeeriumi esindaja.

Reede, 17. september

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 21.–23. septembril toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (transport ja energeetika) mitteametlikul kohtumisel, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni direktiivi ettepanek, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL, direktiivi 2004/109/EÜ, direktiivi 2006/43/EÜ ja määrust (EL) nr 537/2014 seoses äriühingute kestlikkusaruandlusega, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 23.–24. septembril toimuval Euroopa Liidu tarbijakaitseministrite kohtumisel, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Välislähetus

16. – 18. september
Riigikogu esimees Jüri Ratas, riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa ning Eesti-Rootsi parlamendirühma ja keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender osalevad Eesti, Läti ja Leedu parlamentide esimeeste ametlikul visiidil Rootsi tähistamaks Rootsi ning Eesti, Läti ja Leedu vaheliste diplomaatiliste suhete taastamise 30. aastapäeva.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside