Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 8. töönädal 13.–16. novembrini

Esmaspäev, 13. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Istungil jätkub 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE) teine lugemine.

Riigikogu liikmete arupärimistele piiritaristu (nr 195), rohepöörde mõju kohta Siseministeeriumi haldusalale (nr 230), inflatsiooni mõju kohta ministri juhitava ministeeriumi haldusalale (nr 313) ning käibemaksu tõusu kohta (nr 130 ja nr 112) vastab siseminister Lauri Läänemets.

Riigikogu liikmete arupärimistele maakoolide sulgemise (nr 108), väikekoolide säilimise (nr 291), maksupaketi terviklike mõjude (nr 229 ja nr 139), käibemaksu tõusu (nr 119), rohepöörde mõju kohta ministri juhitava ministeeriumi haldusalale (nr 142) ning ühtse Eesti kooli mõiste kohta (nr 275) vastab haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – kell 11.10: maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE), kutsutud muudatusettepanekute esitajate ja Kliimaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (342 SE); Metsküla kooli ja kogukonna pöördumine kultuurikomisjoni poole, kutsutud kirja autor ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja (videosild); kohtumine Eesti Haridustöötajate Liidu esindajaga, kutsutud Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja (videosild);

maaelukomisjonis – kell 11.10: kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE), kutsutud eelnõu algataja esindaja; Eesti ühistranspordi tulevikust, kutsutud ASi Eesti Liinirongid (Elron) esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: konkurentsivõime nõukogu loomisest; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile rohelise kaubaveo paketi eelnõude kohta COM(2023) 441, COM(2023) 443, COM(2023) 445, kutsutud Kliimaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile kestliku rahastamise paketi õiguslike algatuste, sh Euroopa Komisjoni keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisreitingute (ESG reitingud) andjate määruse kohta COM(2023) 314, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Kliimaministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE); Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni ettepanek kaaluda RKKTS § 1522 lõike 3 muutmist;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni jaeinvesteeringute paketi kohta, mis käsitlevad jaeinvestorite kaitse eeskirju COM(2023) 278, COM(2023) 279; riigieelarve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (304 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 11: Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur, Kaitseliidu ülem kindralmajor Riho Ühtegi, Kaitseliidu Peastaabi ülem kolonel Eero Rebo ja Kaitseressursside Ameti peadirektor Anu Rannaveski; Ühendkuningriigi ja Eesti kaitsekoostöö leppest, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega luuakse Euroopa puudega isiku kaart ja Euroopa puudega isiku parkimiskaart COM(2023) 512, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; pikaajaliselt kaitstud töö katseprojektist, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Töötukassa, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ja Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad;

väliskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE) kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Eesti tegevus Euroopa Koostöö- ja Julgeolekuorganisatsioonis (OSCE), kutsutud Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov; Eesti seisukohad 14. novembril toimuval Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur;

õiguskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE) kohta, kutsutud Välisministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Serveri- ja kontoriruumide turvalisus“, kutsutud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi, Riigi Infosüsteemi Ameti, Eesti Rahvusringhäälingu, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuse ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Lauri Hussar ütleb tervitussõnad Eesti VIII Omavalitsuspäeval. Üritusel osaleb ka Riigikogu aseesimees Jüri Ratas (Riigikogu valge saal).

Kell 13 – Eesti-Saksamaa parlamendirühma esimees Andres Sutt ja liige Mati Raidma kohtuvad Saksamaa Brandenburgi liidumaa parlamendi sise- ja munitsipaalasjade komisjoni delegatsiooniga.

Kell 14 – Eesti-Iirimaa parlamendirühma liige Andrei Korobeinik kohtub Iirimaa suursaadiku James Sherryga.

Kell 14.15 – Riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi kohtub Ukraina suursaadiku Maksõm Kononenkoga.

Teisipäev, 14. november

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kuus eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist anda omavalitsustele õigus uute maksude kehtestamiseks ja leida alternatiivseid võimalusi omavalitsustele tulubaasi tugevdamiseks“ eelnõu (135 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada perehüvitiste seaduse muutmise eelnõu, millega hakatakse lapsetoetusi indekseerima“ eelnõu (138 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele elektri üldteenuse klientide universaalteenuse hinnalt börsipõhisele hinnastamisele viimiseks“ eelnõu (244 OE), Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (342 OE), Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine“ eelnõu (343 OE), Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse ja kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kutsutud muudatusettepanekute esitajate ning Kliimaministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad kestliku rahastamise paketi õiguslike algatuste, sh Euroopa Komisjoni keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisreitingute (ESG reitingud) andjate määruse kohta COM(2023) 314, kutsutud Kliimaministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (338 SE), kutsutud kultuuriminister Heidy Purga, Eesti Kultuurkapitali juhataja Margus Allikmaa ning loomeliitude esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada õigusaktide eelnõud, millega tagatakse koolivõrgu kujundamise arusaadavus ja etteplaneeritus“ eelnõu (285 OE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks“ eelnõu (279 OE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele teha ettevalmistused referendumi korraldamiseks seonduvalt seksuaalkasvatuse lubatavusega koolides ja lasteaedades“ eelnõu (281 OE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele rakendada tõhusaid meetmeid kaitsmaks alaealisi kokkupuudete eest pornograafiaga“ eelnõu (326 OE) (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis kohtumine Eesti Turbaliidu esindajatega, kutsutud Eesti Turbaliidu, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning Kliimaministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE), kutsutud huvirühmade esindajad; tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse täiendamise seaduse eelnõu (305 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele teha ettevalmistused referendumi korraldamiseks abielu mõiste määratlemiseks“ eelnõu (261 OE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele ajutise kaitse saanud inimeste toetamise paketi välja töötamiseks“ eelnõu (282 OE);

rahanduskomisjonis riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (298 SE), kutsutud huvirühmade esindajad; 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE); maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE); 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE) (Riigikogu konverentsisaal);

riigikaitsekomisjonis – riigikaitsest ja julgeolekust, kutsutud Kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson; riigikaitsekomisjoni ülesannetest; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele valmistada ette ja taastada sõjaväestatud piirivalve eraldi ametina“ eelnõu (274 OE);

sotsiaalkomisjonis – uuringust „Sclerosis multiplex’iga seotud majandusliku ja haiguskoormuse hindamine Eestis“, kutsutud OÜ Roche Eesti, Ludvig Puusepa Nimelise Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi, Eesti Sclerosis Multiplex Ühingute Liidu, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti rahva sündivuse suurendamiseks“ eelnõu (283 OE), kutsutud algatajate ja Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitsepolitseiameti esindaja; Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides ettepanekud Eesti Vabariigi valitsusele USA konsulaatide töö jätkamiseks, kutsutud Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides esindajad ja Eesti aukonsul Los Angeleses Jaak Treiman (videosild);

õiguskomisjonis tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (kollektiivse esindushagi menetluse loomine) eelnõu (334 SE), kutsutud justiitsminister Kalle Laanet; tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (257 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Eesti Meediaettevõtete Liidu, Riigikohtu, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Advokatuuri ning ühingu Korruptsioonivaba Eesti esindajad.

Sündmused

Kell 8 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Tallinna 21. Kooli.

Kell 18 – Riigikogu esimees Lauri Hussar ja aseesimees Jüri Ratas osalevad Välisministeeriumi 105. aastapäeva tähistamisel (Estonia kontserdisaal).

Kolmapäev, 15. november

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Riigikontrolör Janar Holmi ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2022.–2023. aastal ning Eesti elektrisüsteemi valikutest.

Esimene lugemine – 11 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigi 2022. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (309 OE), rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE), tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (257 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (137 SE), looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (73 SE), käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (29 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (72 SE), karistusseadustiku täiendamise seaduse eelnõu (76 SE).

Sündmus

Kell 14.10 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub motivatsioonikõneleja Nick Vujiciciga. Pärast kohtumist orienteerivalt kell 14.30 on ajakirjanikel võimalik võtta kommentaare (Riigikogu esimehe ruumid).

Neljapäev, 16. november

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kuidas elab Eesti mets?” arutelu. Ettekande teevad Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees Mikk Marran, Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia professori Asko Lõhmus, Tartu Ülikooli taastamisökoloogia professor ja kliimaministri teadusnõunik Aveliina Helm ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Tiit Maran.

Esimene lugemine – neli eelnõu: ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamine) eelnõu (308 SE), infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (224 SE), vangistusseaduse, karistusseadustiku, kriminaalhooldusseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) eelnõu (227 SE), Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (226 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), kutsutud muudatusettepanekute esitajate ning Kliimaministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – liiklusseaduse ja autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada liiklusseaduse muutmine eesmärgiga lubada liikluses pikemad ja suurema täismassiga veosed, tõstmaks seeläbi maanteetranspordi efektiivsust“ eelnõu (278 OE);

rahanduskomisjonis – 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE); maamaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE); 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (306 SE);

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 9: korruptsioonivastase seaduse muutmise eelnõu, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja (ruum L332).

Sündmus

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb langenud kaitseväelaste mälestustseremoonial ja asetab Riigikogu nimel pärja (Kaitseväe kalmistu). Tseremoonia toimub Kaitseväe 105. aastapäeva puhul.

Reede, 17. november

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 9: Eesti seisukohad 20.–21. novembril toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil, kutsutud regionaalminister Madis Kallas; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni esitatud ühisraha, sealhulgas digieuro, ettepanekute kohta COM(2023) 364, COM(2023) 368, COM(2023) 369, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni kaubaveo rohestamise paketi eelnõude kohta COM(2023) 440, 441, 443, 445, kutsutud Kliimaministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 23.–24. novembril toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud kultuuriminister Heidy Purga.

Sündmus

Kell 12 – Riigikogu liige Liina Kersna osaleb Arenguseire Keskuse uurimissuuna „Õpetajate järelkasvu tulevik“ tulemuste pressiesitlusel (Toompea 1, Komandandi maja).

Pühapäev, 19. november

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas osaleb saksa rahva leinapäeva mälestusüritusel ja asetab langenute mälestuseks Riigikogu pärja (Maarjamäe Saksa sõjaväekalmistu).

Välislähetused

12.–13. november
Balti Assamblee (BA) president ja Eesti delegatsiooni esimees Timo Suslov osaleb Läänemere parlamentaarse konverentsi (BSPC) alalise kommitee töös Maribos Taanis.

13. november
Riigikogu liige Yoko Alender osaleb Eesti-Rootsi koostööfondi nõukogu kohtumistel Stockholmis Rootsis.

15.–18. november
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti, Läti ja Leedu parlamentide väliskomisjonide esimeeste ühisvisiidil Cambridge’i ning Aurora foorumil Chichesteris Suurbritannias.

15.–18. november
Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu (16.–18. november) ja liige Raimond Kaljulaid (15.–17. november) osalevad Aurora foorumil Chichesteris Suurbritannias.

16.–20. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Tswalu Dialogue’i foorumil „Rich State, Poor State – the Role of Strategy and Leadership“ Tswalus Lõuna-Aafrika Vabariigis.

17.–18. november
Riigikogu esimees Lauri Hussar on visiidil Helsingis, kus kohtub Soome presidendi, peaministri ja parlamendi esimehega. Visiidil osalevad ka Eesti-Soome parlamendirühma esimees Anti Poolamets ja aseesimees Kadri Tali.

17.–19. november
Riigikogu liige Martin Helme osaleb algatuse Identiteedi ja Demokraatia partei (ID) juhtide kohtumisel Brüsselis Belgias.

17.–21. november
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Mati Raidma ja liige Heljo Pikhof osalevad OSCE PA sügiskohtumisel Jerevanis Armeenias.

18.–26. november
Majanduskomisjoni liige Andres Sutt osaleb tuumaenergia õppereisil Tokyos Jaapanis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6592, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside