Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 8. töönädal 13. – 16. märtsini

Esmaspäev, 13. märts

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad riigikontrolör Alar Karis Sisekaitseakadeemia kolimise kohta (nr 318); peaminister Jüri Ratas pensionireformide kohta (nr 296) ja riigivalitsemise reformimise kohta (nr 304); maaeluminister Tarmo Tamm Eesti Taimekasvatuse Instituudi tuleviku kohta (nr 315); riigihalduse minister Mihhail Korb enesemääramise õiguse kohta (nr 305), kultuuriväärtusi kaitsva muinsuskaitsepoliitika järgimise kohta riigi kinnisvarainvesteeringutes (nr 308), valitsuse ettepaneku kohta ühendada omavahel Kohtla, Kohtla-Nõmme ja Toila valla ühinemisel moodustuv Toila vald, Iisaku, Alajõe, Mäetaguse ja Tudulinna ühinemisel moodustuv Alutaguse vald ning Illuka vald (nr 313) ja haldusreformi kitsaskohtade kohta Pühalepa valla näitel (nr 320).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: rahvusparlamentide EL asjade komisjonide konverentsi (COSAC) ettevalmistuste hetkeseis; seisukoha andmine: Eesti seisukohad rahvusvahelise ookeanide majandamise kava kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – kliimapoliitika põhialused aastani 2050 (362 OE), kutsutud keskkonnaorganisatsioonide ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade maavalitsuste haridusülesannete ümberkorraldamisest, kutsutud riigihalduse minister Mihhail Korb, Rahandusministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – ebaausatest kaubandustavadest, kutsutud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus;

majanduskomisjonis – kell 11.10: alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (386 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (361 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE); Riigikogu otsuse “Põhjamaade Investeerimispangale antud riigigarantii suurendamine” eelnõu (389 OE); Euroopa Komisjoni Esinduse Eestis ülevaade EL tulevikku käsitleva valge raamatu kohta ja Euroopa Komisjoni talvisest majanduspaketist;

riigikaitsekomisjonis – Tapa piirkonna arendamisest ja NATO liitlasüksuste saabumisest, kutsutud kaitseministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad, Tapa vallavanem Alari Kirt ja 1. jalaväebrigaadi ülem Veikko-Vello Palm;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ülevaade Sotsiaalministeeriumi tegevuskavadest sotsiaalkaitse valdkonnas 2017. ja 2018. aastal, kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Ettepanek uue Euroopa konsensuse kohta arengu küsimuses: Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ kohta, Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Uuendatud partnerlus Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega“ kohta, Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 16. märtsil 2017. a toimuval mitteametlikul kohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; ülevaade 15. märtsil 2017 toimuvatest Hollandi parlamendivalimistest, kutsutud Eesti suursaadik Hollandis Peep Jahilo ja Välisministeeriumi esindaja; väliskomisjoni delegatsiooni osalemisest 26.-28. aprillil Maltal toimuval ELi parlamentidevahelisel ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (CFSP/CSDP) konverentsil;

õiguskomisjonis kell 11.15: äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) (347 SE), kutsutud Eesti Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm ning Justiitsministeeriumi ja Advokatuuri esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Luurekeskuse ülema kolonel Kaupo Rosinaga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Eesti Kultuurkapitali juhataja Kertu Saksaga, eesmärgiks on saada ülevaade, kuidas organisatsioonis on korraldatud korruptsioonivastase seaduse rakendamine, sh ametiisikute korruptsioonialase teadlikkuse tõstmine, korruptsiooni ennetamine, kohustustest kinnipidamise kontrollimine. Samuti saada informatsiooni asjakohastest sisekontrolli või muudest meetmetest;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastikukriisi olemusest, kutsutud sotsiaalteadlane Ülo Vooglaid ja Arenguseire Keskuse juhtivanalüütik Meelis Kitsing;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: arutelu teemal maavanemate ja maavalitsuste tegevuse lõpetamine ning nende seniste ülesannete täitmise üleminek ja ajakava, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli ülevaate „Ülevaade valdades ja linnades peetavatest andmekogudest“ arutelu, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi esindajad, Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Taimar Peterkop, Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep, Eesti Linnade Liidu, KOV IKT Kompetentsikeskuse, e-Riigi akadeemia ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 12.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut, aseesimees Jaak Madison ja liige Liisa Oviir kohtuvad Uus-Meremaa suursaadiku Rodney Harrise ja Uus-Meremaa välisministeeriumi kaubanduslepete pealäbirääkija Martin Harvey’ga.

Kell 14 – Eesti-Leedu parlamendirühma kohtumine Leedu-Eesti parlamendirühmaga.

Teisipäev, 14. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Eesti FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL) kaasamispõhimõtete tutvustamine, kutsutud FCS ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; kodanikuliikumise Eesti Metsade Abiks avalik pöördumine Keretü looduskaitseala moodustamise kiirendamiseks, kutsutud Eesti Metsa Abiks, Keskkonnaministeeriumi ja Kaitseministeeriumi esindajad; looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (373 SE);

kultuurikomisjonis – noorsootöö seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE);

majanduskomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung – kohtumine AS Eesti Liinirongid juhtidega – rongiühendused maapiirkondades. Tabivere Vallavalitsuse pöördumine Riigikogu komisjonide poole rongiliikluse korraldamise teemal (L 241);

majanduskomisjonis – pärast ühisistungi lõppu: raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (398 SE); kohtumine Arenguseire Keskuse esindajatega arenguseire tegevuskava koostamise teemal;

riigikaitsekomisjonis – Eesti Euroopa Liidu eesistumise parlamentaarne mõõde, kutsutud Euroopa Liidu eesistumise koordinaator;      

väliskomisjonis – kuulamised strateegilisest kommunikatsioonist: Riigikantselei ülevaade, kutsutud riigisekretär Heiki Loot;

õiguskomisjonis – kell 11.15: kohtumine riigi peaprokuröri Lavly Perlinguga, kell 12: ELAK-i arvamused. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb arestimis ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist, eelnõu kohta COM(2016) 819, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad maksejõuetust käsitleva Euroopa Liidu direktiivi eelnõu kohta COM(2016) 723, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Ungari suursaadiku Vince Szalay-Bobrovniczkyga.

Kell 15.30 – Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Poola kaitseministri Antoni Macierewicziga (ruum L241).

Kell 16 – Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Rahvusraamatukogus toimuval arutelul „Eesti eesistumine ja Euroopa julgeolek“.

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Harjumaa Omavalitsusliidu 25. aastapäeva pidulikul vastuvõtul Lillepaviljonis.

Kell 17.35 – Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ning liikmed Johannes Kert ja Ants Laaneots kohtuvad USA Euroopa vägede juhataja kindral Curtis M. Scaparrottiga (ruum L241).

Kolmapäev, 15. märts

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE); liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE).

Teine lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse “Põhjamaade Investeerimispangale antud riigigarantii suurendamine” eelnõu (389 OE); väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE); pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (385 SE); äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab vastu MTÜ E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu petitsiooni.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas võtab Riigikogus vastu Eesti visiidil viibivad Gruusia ametnikud ja teeb ettekande teemal Eesti-Gruusia kahepoolsed suhted ning suund Euroopa Liitu.

Kell 16 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja aseesimees Taavi Rõivas osalevad Eesti arvamusliidrite lõunal Radisson Blu Sky Hotelis.

Kell 16 – Riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Saksamaa Liitvabariigi Bundestagi riigikaitsekomisjoni delegatsiooniga (ruum L262).

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Ungari suursaadiku Vince Szalay-Bobrovniczky‘ga seoses Ungari rahvuspüha tähistamisega.

Neljapäev, 16. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: “Lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ja Taani Kuningriigi vahel investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitsmise kohta” muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (379 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse “Eesti Haigekassa nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine” eelnõu (394 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (390 OE).

Õiguskantsleri ettepanek tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks.
Ettekande teevad õiguskantsler Ülle Madise, põhiseaduskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher ja rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin.

Kell 14 – komisjonides istungid

majanduskomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu lõppu: elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (290 SE) arutelu jätkamine;

põhiseaduskomisjonis – kell 13: võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 14.30: kohtumine Suurbritannia suursaadiku Theresa Bubbeariga; sõjalise esindaja tegevusest NATO ja EL Sõjalise Komitee juures, kutsutud Eesti sõjaline esindaja NATO ja EL Sõjalise Komitee juures;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 16: 2020. aasta registripõhisest rahva ja eluruumi loendusest, kutsutud Tallinna Ülikooli esindajad;

Sündmused

Kell 12 – Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Tallinna Ülikoolis toimuval seminaril „Miks Eesti vajab Hiina asjatundjaid?“.

Kell 12 Väliskomisjoni liikmed kohtuvad NATO Parlamentaarse Assamblee poliitikakomitee visiidil osalevate delegatsioonide liikmetega.

Kell 13 Riigikaitsekomisjoni esimees ja NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liige Hannes Hanso osaleb Riigikogu konverentsisaalis toimuval NATO Parlamentaarse Assamblee poliitikakomitee kohtumisel ja esineb paneelis “NATO pärast Varssavi tippkohtumist: regionaalse julgeoleku väljakutsed”.

Kell 13.30 Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut, aseesimees Jaak Madison ning liikmed Kalle Palling, Monika Haukanõmm ja Marianne Mikko kohtuvad Euroopa Komisjoni tippametnike delegatsiooni liikmetega, kuhu kuuluvad M.Selmayer, A.Italianer, I.Juhansone, C. M. Alberola, A. Kasel, M. Andreeva, E. Messaoudi, M. Sillavee.

Kell 14 – Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must kohtub Kõrgõzstani haridusministri Gulmira Kudaiberdievaga ja tema delegatsiooniga;

Kell 14.45 – Väliskomisjoni esimees ja NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni esimees Marko Mihkelson osaleb Riigikogu konverentsisaalis toimuval NATO Parlamentaarse Assamblee poliitikakomitee ümarlauaarutelul.

Kell 17 Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb Eesti NATO Ühingu avalikul arutelul “Liitlasvägede saabumine Eestisse”. Arutelu toimub koostöös Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi saatkonnaga Wabaduse kohvikus.

Reede, 17. märts

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 20. märtsil 2017 toimuval eurorühma istungil ja 21. märtsil 2017 toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Sven Sester; Eesti seisukohad 20. märtsil 2017 toimuval mitteametlikul ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) istungil, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; ELi tuleviku valge raamatu tutvustus, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets.

Sündmused

Kell 11.55 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Luksemburgi Suurhertsogiriigi peaministri Xavier Betteliga.

Kell 11.30 – Riigikaitsekomisoni esimees Hannes Hanso osaleb Swissotelis toimuval konverentsil “Euroopa julgeolek muutuvas rahvusvahelises keskkonnas, miks vajab Euroopa tihedamat kaitsekoostööd ja kuidas seda saavutada?”

Välislähetused

13. – 15. märts
Riigikogu liige Jaak Madison osaleb Ungari parlamendiliikmete korraldatud konverentsil Budapestis.

13. – 15. märts
Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt osaleb Euroopa rahvusvahelise ametiühingu komitee koosolekul Brüsselis, Belgias.

13. – 15. märts
Riigikogu liikmed Barbi Pilvre, Tiit Terik, Monika Haukanõmm, Marko Šorin, Arto Aas, Anne Sulling ja Ken-Marti Vaher osalevad USA saatkonna korraldatud NATO tutvustamise programmis NATO peakorteris Brüsselis, Belgias.

14. – 15. märts
Riigikogu liige Kalle Palling osaleb sõnavõtuga Next B2B Forumi “Disrupt Healthcare: Bytes & Genes” üritusel Frankfurdis, Saksamaal.

15. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni esimees Marianne Mikko osaleb Rootsi parlamendi aseesimehe kutsel arutelul Stockholmis.

15. – 17. märts
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas osaleb Euroopa Noorte Liidrite (EYL40) seminaril „A new vision for Europe: The trajectory of leadership over the years“ Lissabonis, Portugalis.

16. – 18. märts
Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Rooma lepingu 60. aastapäeva puhul korraldatud Euroopa Parlamendi spiikrite konverentsil Roomas, Itaalias.

16. – 22. märts
Riigikogu liige Deniss Boroditš osaleb Crans Montana Forumi üritusel Marokos.

19. – 22. märts
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb NB8 spiikrite kohtumisel Gruusias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside