Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 18. töönädal 13. – 16. juunini

Esmaspäev, 13. juuni

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad Eesti Panga president Ardo Hansson Euroopa Keskpanga otsuste kohta (nr 210); haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi teadus- ja arendustegevuse kohta riigieelarve strateegias 2017–2020 (nr 218).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kliimapoliitika põhialuste eelnõu tutvustamine, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: säilituseksemplari seaduse eelnõu (157 SE); ülevaade Eesti brändi kontseptsioonist ja edasistest arengutest, kutsutud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Hanno Tomberg ja turundusjuht Piret Reinson; Eesti seisukohad komisjoni teatise „Euroopa pilvandmetöötluse algatus. Konkurentsivõimelise andme- ja teadmuspõhise majanduse ülesehitamine Euroopas“ kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu; kollektiivne pöördumine „Riik peab suhtuma kõigi laste haridusse võrdselt“;

maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tulevik, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni Euroopa digitaalse ühtse turu tehnoloogiate ja avaliku sektori moderniseerimise paketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu (162 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni e-privaatsuse direktiivi hindamist ja läbivaatamist käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: arutelu põhiseaduse analüüsi koostamisest, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohad seoses Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ja seadusliku rände soodustamise teatise, Eurodac määruse muudatuste, EASO mandaati kehtestava määruse ning Dublini määruse muutmise eelnõude kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad seoses Euroopa Liidu sisejulgeoleku ja piirihalduse IT süsteemide paketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad seoses Euroopa Komisjoni rakendusotsuse eelnõuga, mis käsitleb Privacy Shield mehhanismiga ühinenud Ameerika Ühendriikide ettevõtete andmekaitse taseme piisavust, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE);

rahanduskomisjonis – isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE); ELi direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve” eelnõu (244 OE); 13. mail jõustunud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatused; arvamuse andmine riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõule (202 SE), kutsutud kaitseminister Hannes Hanso; 14.-15. juunil Brüsselis toimuva NATO kaitseministrite kohtumise eelteavitus, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso.

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE); Riigikontrolli aruanne riigi tegevusest töötute aitamisel tööle, kutsutud sotsiaalministeeriumi, töötukassa ja justiitsministeeriumi esindajad; tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmine õiguskantsleri ettepaneku alusel, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ja seadusliku rände soodustamise teatise, Eurodac määruse muudatuse, EASO mandaati kehtestava määruse ning Dublini määruse muutmise eelnõude kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad ELi sisejulgeoleku ja piirihalduse IT süsteemide paketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi esindajad; informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; informatsioon komisjoni liikmete tegevusest;

õiguskomisjonis – kell 11.15: arutelu liiklusseaduse § 226 (liiklusõnnetuses osalenud juhi poolt pärast liiklusõnnetust alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamine) rakenduspraktikast, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, siseministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti ja justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade prokuratuuri 2015. aasta ülesannete täitmisest, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling; ülevaade Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni tegevusest 2015-2016;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni kevadistungjärgu tegevuse kokkuvõte; komisjoni tegevuse ülevaade mai 2015 – juuni 2016; Riigikogu liikmete ja kohtunike 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli ülesande püstitamine; komisjonile laekunud avaldustest (ruum L 246);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Euroopa Kalandusfondi vesiviljelustoetuste mõju“ arutelu, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse, keskkonnaminister Marko Pomerants, veterinaar- ja toiduameti ning Riigikontrolli esindajad; Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni tegevuse aruande kinnitamine perioodil mai 2015 – juuni 2016. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 9.45 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Bulgaaria parlamendi esimehe Tsetska Tsachevaga.

Kell 12.20 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Bulgaaria parlamendi esimehe Tsetska Tsachevaga.

Kell 13 – väliskomisjon ja riigikaitsekomisjon osalevad NATO Staabielemendi (NFIU) hoone avamisel.

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Bulgaaria parlamendi esimehe Tsetska Tsachevaga. Kohtumisel osalevad väliskomisjoni esimees Sven Mikser ja riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Teisipäev, 14. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses sotsiaalmaksu miinimumi kaotamisega” eelnõu (227 OE); Riigikogu avalduse “75 aastat juuniküüditamisest” eelnõu (255 AE).

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: arenguseire seaduse eelnõu (239 SE).

Olulise tähtsusega riikliku küsimusena raporti “Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis” arutelu
Ettekandjad riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin, riigieelarve kontrolli erikomisjoni liige Kristjan Kõljalg, rahandusminister Sven Sester ja rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer.

Teine lugemine – 2 eelnõu: toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (243 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine, kutsutud keskkonnaministeeriumi, keskkonnaameti ja keskkonnainspektsiooni esindajad; arutelu mahemetsade teemal, kutsutud Organic Estonia eestvedajad, erametsakeskuse, keskkonnaministeeriumi, maaeluministeeriumi ja Eesti Looduse Fondi esindajad;

kultuurikomisjonis – Rahvusooper Estonia külastus, ülevaade tegevusest;

maaelukomisjonis – uuringu „Eesti piima- ja sealihatootjate konkurentsivõime lähiturgude võrdluses“ metoodika tutvustus, kutsutud Eesti Maaülikooli maamajanduse ökonoomika professor Rando Värnik; regionaalne tööhõive, kutsutud Lääne maavanem Neeme Suur ja Tartu Ülikooli regionaalplaneerimise dotsent Garri Raagmaa;

majanduskomisjonis – metallitööstuse ettevõtte Hyrles OÜ külastus, ülevaade tegevusest (Rae vald); kokkuvõte majanduskomisjoni 2016. a. kevadistungjärgu töödest;

põhiseaduskomisjonis – riigi peaprokuröri ülevaade seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta 2015. aastal, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling; Riigikohtule arvamuse andmine vangistusseaduse § 94 lõike 5 põhiseaduspärasuse kohta; kell 15: Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Mectory külastus;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitsekomisjoni istungid istungjärkude vahelisel ajal; informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – avalik istung ravi geograafilisest kättesaadavusest, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, sotsiaalministeeriumi, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, SA Ida-Viru Keskhaigla, SA Pärnu Haigla, SA Viljandi Haigla, AS Lõuna-Eesti Haigla (Võru Haigla), Eesti Arstide Liidu ja Eesti Haigekassa esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal);

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 20. juunil toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Marina Kaljurand; välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE); Eesti välisesinduste võrgustiku tulevik, kutsutud välisminister Marina Kaljurand; Eesti erakorraline ja täievoliline suursaadik Hiinas, kutsutud välisminister Marina Kaljurand ja suursaadik Marten Kokk; kandidaat Eesti erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Mongoolias, Vietnamis ja Tais, kutsutud välisminister Marina Kaljurand ja suursaadikukandidaat; väliskomisjoni töökava Riigikogu III ja IV istungjärgu vahelisel ajal;

õiguskomisjonis –abieluvararegistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (abieluvararegistri pidamise ja kannete tegemise üleandmine) eelnõu (258 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; eelnõude algatamine lähtuvalt õiguskantsleri märgukirjast õiguste tutvustamise kohta joobe tuvastamisel; eelnõu algatamine lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust viia tegevusala ja elukutse valikule kehtestatud eluaegsed piirangud põhiseadusega kooskõlla, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Riigikogu põhiseaduskomisjonile põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-4-1-2-16 (VangS § 94 lõike 5 põhiseaduspärasus).

Sündmused

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Iirimaa suursaadiku Frank Floodiga (ruum L253).

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne juuniküüditamise mälestustseremoonial. Tseremoonial osaleb ka aseesimees Jüri Ratas (Vabadussõja võidusamba jalamil).

Kell 13 – Tallinna Sadama uurimiskomisjoni pressikonverents uurimiskomisjoni lõpparuande teemal. Pressikonverentsil osalevad kõik komisjoni liikmed – esimees Artur Talvik, aseesimees Andres Anvelt, Jaanus Karilaid, Siim Kiisler, Henn Põlluaas ja Valdo Randpere (Riigikogu teise korruse kunstisaal).

Kell 16 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne represseeritud julgeolekuasutuste töötajate mälestustseremoonial (Liiva kalmistu).

Kolmapäev, 15. juuni

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 8 eelnõu: riigikaitseseaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (209 SE); perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE); Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (231 SE);veeseaduse § 17 täiendamise seaduse eelnõu (226 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu (165 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse (turukuritarvituse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (220 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE); säilituseksemplari seaduse eelnõu (157 SE).

Ülevaade avaliku teenistuse 2015. aasta aruandest
Ettekandja riigihalduse minister Arto Aas

Teine lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve” eelnõu (244 OE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (233 SE); energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu (162 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (230 SE); välismaalaste seaduse, Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (251 SE); välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (252 SE).

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 9: ELi otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise ja allkirjastamise kohta, kutsutud Eesti alaline esindus Euroopa Liidu juures nõunik Julia Antonova; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rakendusotsusele, mis käsitleb Privacy Shield mehhanismiga ühinenud USA ettevõtete andmekaitse taseme piisavust, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 16. juunil toimuval ELi tööhõiveministrite ja 17. juuni tervishoiuministrite (EPSCO) istungil, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 10 – Eesti-Saksamaa parlamendirühma esimees Kalle Palling ning liikmed Kalle Palling, Yoko Alender, Maris Lauri, Kalle Laanet, Andres Ammas ja Peeter Ernits kohtuvad Saksamaa parlamendi Balti sõprusrühma delegatsiooniga (ruum L240).

Kell 12.15 – ELi asjade komisjoni esimees Kalle Palling, aseesimees Jaak Madison ja liikmed Maris Lauri ning Marianne Mikko kohtuvad Saksa parlamendi Balti sõprusrühma delegatsiooniga.

Kell 15.15 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Saksa parlamendi Balti sõprusrühma delegatsiooniga.

Neljapäev, 16. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 4 eelnõu: toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (233 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (243 SE); energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu (162 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (263 OE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (221 SE).

Sündmused

Kell 13 –  Riigikogu juhatus annab pressikonverentsi. Riigikogu esimees Eiki Nestor ning aseesimehed Helir-Valdor Seeder ja Jüri Ratas teevad kokkuvõtteid Riigikogu kevadistungjärgu tööst ning vaatavad ette sügisistungjärgule (ruumis L240).

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Kõrgõstani delegatsiooniga.

Reede, 17. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 20. juunil toimuval välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 21. juunil toimuval ELi üldasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 20. juunil toimuval ELi keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants;  Eesti seisukohad 27.-28. juunil toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse ja keskkonnaminister Marko Pomerants; seisukoha andmine ELi direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele Euroopa pilvandmetöötluse algatuse “Konkurentsivõimelise andme- ja teadmuspõhise majanduse ülesehitamine Euroopas” kohta, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ja seadusliku rände soodustamise teatise, Eurodac määruse muudatuse, EASO mandaati kehtestava määruse ning Dublini määruse muutmise eelnõude kohta, kutsutud siseministeeriumi esindaja; seisukoha andmine ELi sisejulgeoleku ja piirihalduse IT süsteemide paketi kohta, kutsutud siseministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni Euroopa digitaalse ühtse turu tehnoloogiate ja avaliku sektori moderniseerimise paketi kohta, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja.

Välislähetused

12. – 14. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling, aseesimees Jaak Madison ning liikmed Monika Haukanõmm, Marianne Mikko (12.-13.06), Juhan Parts ja Rein Ratas osalevad rahvusparlamentide ELi asjade komisjonide kohtumisel (COSAC) Haagis, Hollandis.

13. – 16. juuni
Riigikogu liige Ants Laaneots osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee 92. Rose-Roth seminaril Kiievis, Ukrainas.

15. – 18. juuni
Eesti-Iisraeli parlamendirühma liige Martin Kukk osaleb ajalookonverentsil “Eesti Vabariigist Iisraeli Riiki ehitama”, mis käsitleb Eestist välja rännanud juutide elusaatust ja panust Iisraeli riigi ellu. Kukk osaleb veel saatkonna korraldatud seminaril ning kohtumistel parlamendis Tel Avivis, Iisraelis.

19. – 20. juuni
Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Ken-Marti Vaher osaleb 4. parlamentääride julgeolekufoorumil Viinis, Austrias.

19. – 22. juuni
Riigikogu liige Andre Sepp osaleb Läänemeremaade Parlamentaarse Konverentsi jätkusuutliku turismi töögrupi kohtumisel Petroskois, Venemaal.

19. – 24. juuni
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko ning delegatsiooni liikmed Andres Herkel (19.-23.06), Mailis Reps ja Eerik-Niiles Kross osalevad ENPA istungil Strasbourgis, Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside