Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 1. töönädal 13. – 16. jaanuarini.

Esmaspäev, 13. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu: väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE).

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas Rail Balticu rahastamise (nr 11) ning kliimaneutraalsusele ülemineku ja tehnoloogiahüppe ettevalmistamise (nr 12) kohta, siseminister Mart Helme prokuratuuri sõltumatuse (nr 10) kohta ning sotsiaalminister Tanel Kiik e-sigarette puudutavate regulatsioonide (nr 14) ja ravimipoliitika (nr 18) kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Euroopa Komisjoni rohelise kokkuleppe ettepanekust, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse juht Keit Kasemets; Eesti seisukohtadest 10. jaanuaril toimunud erakorralisel Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Keskkonnaministeeriumi õigusloome plaanidest, kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE); spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE);

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine maaeluminister Arvo Alleriga; maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine Konkurentsiameti peadirektori Märt Otsaga; komisjoni tööst;

riigikaitsekomisjonis – Riigikantselei töörühma tegevusest riigi merelise ressursi arenguperspektiivide analüüsimiseks, kutsutud töörühma juht; olukorrast Lähis-Idas, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE), kutsutud eelnõu algataja ja Sotsiaalministeeriumi esindaja; sotsiaalvaldkonna rahastamist puudutavate EL fondide tegevusest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; arvamuse andmine keskkonnakomisjonile kollektiivse pöördumise „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Riigikogu esimehe välissuhtlemisest, kutsutud Riigikogu esimees Henn Põlluaas; ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (104 SE); komisjoni tööst;

õiguskomisjonis – kell 11.15: relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE), kutsutud Siseministeeriumi ja Kaitseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni tööst; Siseministeeriumi jälitustoimingute aruande muudatustest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli 2020. aasta tööplaanidest ning Eesti, Läti ja Leedu kõrgeimate auditiasutuste Rail Balticu projekti ühisauditist, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 14: komisjoni tööst;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: kohtumine rahvastikuminister Riina Solmaniga.

Teisipäev, 14. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Eesti veekogude seisundi parandamisest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – peaministri ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas, kutsutud peaminister Jüri Ratas ja Riigikantselei Strateegiabüroo juht Henry Kattago;

maaelukomisjonis – arvamuse andmine keskkonnakomisjonile kollektiivse pöördumise „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse esindajad;

majanduskomisjonis – elutähtsate teenuste toimepidevusest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vastutusalas ning oktoobritormist Lõuna-Eestis, kutsutud Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu, Siseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Elering ASi ning Elektrilevi OÜ esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 12.15: õiguskantsleri kirjast valimisjaoskondadele ligipääsetavusest, kutsutud Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe, Õiguskantsleri, Riigikantselei, Eesti Valdade ja Linnade Liidu, Eesti Puuetega Inimeste Koja ning Sotsiaalministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE) ning perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE), kutsutud rahandusminister Martin Helme; arvamuse andmine keskkonnakomisjonile kollektiivse pöördumise „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“ kohta;

riigikaitsekomisjonis – kell 15: kaitseminister Jüri Luige ülevaade riigikaitse arengukavast;

väliskomisjonis – 10. jaanuaril Brüsselis toimunud Euroopa Liidu välisasjade nõukogu erakorralisest istungist ning arengutest Iraagis ja Lähis-Ida regioonis, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti Vabariigi suursaadikust, alalisest esindajast Euroopa Liidu juures, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadik Rein Tammsaar; Eesti Vabariigi erakorralisest ja täievolilisest suursaadikust, esindajast poliitika- ja julgeolekukomitees Euroopa Liidu juures, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadik Erika Ellamaa-Ots.

Sündmus

Kell 9.15 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Rumeenia suursaadiku Daniela Mihaela Cămărăşaniga.

Kell 19 – Eesti-Jaapani parlamendirühma liikmed kohtuvad Jaapani suursaadiku Hajime Kitaokaga.

Kolmapäev, 15. jaanuar

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Peaminister Jüri Ratase ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas.

Teine lugemine – üks eelnõu: relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: Eesti Vabariigi ja Guernsey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (116 SE).

Sündmus

Kell 18 – Eesti-Hiina parlamendirühm kohtub Hiina suursaadiku Li Chaoga.

Neljapäev, 16. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (104 SE).

Komisjonide istungid

rahanduskomisjonis – kell 13: kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) eelnõu (108 SE) (Riigikogu konverentsisaal).

väliskomisjonis – kell 13: Eesti seisukohtadest 20. jaanuaril Brüsselis toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 9: 5G sageduslubadest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Siim Sikkut.

Sündmused

Kell 9 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott kohtub Rumeenia suursaadiku Daniela Mihaela Cămărășaniga.

Kell 10.15 – Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Euroopa Komisjoni asepresidendi Dubravka Šuicaga.

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Rumeenia suursaadiku Daniela Mihaela Cămărăşaniga.

Kell 14.30 – Eesti-Rumeenia parlamendirühma esimees Erki Savisaar kohtub lahkuva Rumeenia suursaadiku Daniela Michaela Camarasaniga.

Reede, 10. jaanuar

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: kohtumine Euroopa Komisjoni energiavoliniku Kadri Simsoniga; Eesti seisukohtadest 20. jaanuaril toimuval eurorühma kohtumisel ja 21. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Martin Helme; Eesti seisukohtadest 20. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu;

Sündmus

Kell 12.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Kreeka suursaadiku Emmanouil Apostolakisega.

Välislähetused

5.–19. jaanuar
Riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus osaleb Londonis koolitusel „Global Master of Arts Program Class 2019-2020 at Fletcher School“ ja kohtumistel Venemaa infokampaaniate teemal.

14.–19. jaanuar
Riigikogu liige Ivari Padar võtab delegatsiooni liikmena osa Vabariigi Presidendi ametlikust visiidist Tšiilisse.

16.–18. jaanuar
Maaelukomisjoni liige Merry Aart osaleb rahvusvahelisel põllumajandus-, toiduainete- ja aiandusmessil Internationale Grüne Woche 2020 ning selle raames toimuval ülemaailmsel toidu- ja põllumajandusfoorumil (GFFA) Berliinis Saksamaal.

18.–20. jaanuar
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott osaleb Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjoni esimeeste plenaaristungil Zagrebis Horvaatias.

19.–21. jaanuar
Riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus osaleb koolitusel NATO peakontoris Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside