Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 11. töönädal 13. – 16. detsembrini

Esmaspäev, 13. detsember

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikohtu liikme Heili Sepa ametivanne.

Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa poliitiline avaldus elektrihindade kohta.

Teine lugemine – üks eelnõu: Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (480 SE).

Riigikogu liikmete arupärimisele Haridus- ja Teadusministeeriumi kiirtestide hanke kohta (nr 90) vastab riigikontrolör Janar Holm.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel videoistungil – kell 14.15:    Eesti seisukohad 15. detsembril toimuval Idapartnerluse tippkohtumisel, Eesti seisukohad 16.–17. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Kaja Kallas;

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine; videoistungil – kell 13.30: seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ja teatise ettepanek alternatiivkütuste taristu kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni soovitus ühise küberüksuse loomise kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: kliimapaketi eelnõude ja Eesti seisukohtade tutvustamine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu „Eesmärk 55“ kliimapaketi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi, jõupingutuste jagamise määruse, lennunduse, metsanduse, maakasutuse ja maakasutuse muutuse ning sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite normide määruse eelnõude kohta, kutsutud Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ning Keskkonnaministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: ettevõtlusorganisatsioonide seisukohtadest seoses Euroopa Liidu „Eesmärk 55“ kliimapaketi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi, jõupingutuste jagamise määruse, lennunduse, metsanduse, maakasutuse ja maakasutuse muutuse ning sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite normide määruse eelnõuga, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Tööandjate Keskliidu ning Eesti Keemiatööstuse Liidu esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse eelnõu (487 SE); ELAK-ile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõude kohta – COM(2021) 420, COM(2021) 421, COM(2021) 422, COM(2021) 423;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – uuringust „Avalik arvamus ja riigikaitse 2021“, kutsutud Eesti Uuringukeskuse ja Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravimiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (413 SE);

väliskomisjoni videoistungil – kell 11.15: arengutest Saksamaal, kutsutud Eesti suursaadik Saksamaal Alar Streimann; arengutest Venemaa ja lääneriikide suhetes, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk ja Välisministeeriumi esindaja; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 15. veebruaril;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: arvamuse andmine Riigikohtule: tsiviilkohtumenetluses isikuandmete töötlemise eesmärgi, tingimuste ja selge korra andmata jätmine selleks, et kohus saaks kohustada kolmandaid isikuid (isikuandmete töötlejaid) avaldama internetis teise isiku õigusi rikkuva kommentaari kirjutanud isiku (andmesubjekti) nõusolekuta tema isikuandmeid (sh IP-aadressi ja sellega seotud isikunime) sellele isikule, kelle isikuõigusi vastav kommentaar rikub;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: turvalisusest riigis, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: Riigikogu liikme heast tavast;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: hinnakriisist elektriturul, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas, riigihalduse minister Jaak Aab, Konkurentsiameti, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: eestikeelse hariduse tegevuskava töödokumendist.

Sündmus

Kell 13.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Armeenia ja Moldova delegatsiooniga (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Teisipäev, 14. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Hinnakriis elektriturul“ arutelu. Ettekande teevad riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu, majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning Eesti Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu esimees Arvi Hamburg.

Esimene lugemine – kaks eelnõu: Riigikogu otsuse „Ülle Madise õiguskantsleri ametisse nimetamine“ eelnõu (488 OE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – metsanduse arengukava aastani 2030 hetkeseisust, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: kliimapaketi eelnõude ja Eesti seisukohtade tutvustamine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu „Eesmärk 55“ kliimapaketi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi, jõupingutuste jagamise määruse, lennunduse, metsanduse, maakasutuse ja maakasutuse muutuse ning sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite normide määruse eelnõude kohta;

kultuurikomisjonis komisjoni tööst (A. Rei nõupidamisruum);

majanduskomisjoni videoistungil – ehitusseadustiku § 97 muutmise seaduse eelnõu (362 SE) ning ehitusseadustiku ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (koduomanike omavalitsuste kõnniteede koristamise kohustusest vabastamine) eelnõu (369 SE); ekspordi riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu „Eesmärk 55“ kliimapaketi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi, jõupingutuste jagamise määruse, lennunduse, metsanduse, maakasutuse ja maakasutuse muutuse ning sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite normide määruse eelnõude kohta; kokkuvõte majanduskomisjoni sügisistungjärgu ja 2021. aasta töödest;

rahanduskomisjonis – kokkuvõte komisjoni tegevusest VI istungjärgul;

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisel väljasõiduistungil – kell 14.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad (Kaitseministeerium);

õiguskomisjonis – komisjoni tööst.

Kolmapäev, 15. detsember

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kuus eelnõu: kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE), kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (480 SE), planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (378 SE), ravimiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (413 SE), riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE), sadamaseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (425 SE).

Teine lugemine – kolm eelnõu: Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (479 SE), osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (481 SE), politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (408 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise seaduse (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine) eelnõu (478 SE).

Sündmused

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Rootsi suursaadiku Ingrid Tersmaniga.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas võtab vastu petitsiooni „Sõnaväega perevägivalla vastu“ (Riigikogu sisehoov).

Neljapäev, 16. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Pärast istungit on Riigikokku oodata jõuluvana.

Komisjonis

keskkonnakomisjoni erakorralisel istungil – kell 13.30: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu “Eesmärk 55” kliimapaketi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi, jõupingutuste jagamise määruse, lennunduse, metsanduse, maakasutuse ja maakasutuse muutuse ning sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite normide määruse eelnõude kohta.

Sündmus

Kell 10.35 – Eesti-Egiptuse parlamendirühma juht Oudekki Loone kohtub Egiptuse IT-ministri Amr Samih Talaatiga  (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Reede, 17. detsember

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: seisukoha andmine Euroopa Liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eelnõude kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 20. detsembril toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Erki Savisaar; seisukoha andmine: Euroopa Liidu „Eesmärk 55“ kliimapaketi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi, jõupingutuste jagamise määruse, lennunduse, metsanduse, maakasutuse ja maakasutuse muutuse ning sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite normide määruse eelnõude kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Jüri Ratas külastab Toidupanka.

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Poola suursaadiku Grzegorz Kozłowskiga.

17. – 19. detsember
Väliskomisjoni delegatsioon kohtub Läti ja Leedu väliskomisjonide delegatsioonidega Vihulas.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside