Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 5. töönädal 12. – 18. veebruarini

Esmaspäev, 12. veebruar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele Tallinna-Tartu maantee projekti normidele mittevastavuse kohta (nr 407).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 15. veebruaril toimuval ELi haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 15. – 16. veebruaril toimuval mitteametlikul ELi välisasjade nõukogu (Gymnich) kohtumisel, kutsutud välisminister Sven Mikser;

keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse eelnõu (495 SE), kutsutud Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Keskkonnaameti, Harjumaa Ühisteenuste Keskuse, Konkurentsiameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L333);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Haridus- ja Teadusministeeriumi 2018. aasta tööplaan, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajatega;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „„Transpordi arengukava 2014–2020“ muutmine“ eelnõu (573 OE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad liikuvuse paketi turu- ja sotsiaalsamba eelnõude kohta COM(2017) 281; COM(2017) 277; COM(2017) 278; COM(2017) 282;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg) eelnõu (569 SE), isikut tõendavate dokumentide seaduse ning välissõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seadus (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) (585 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt; Riigikohtule arvamuse andmine kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse § 2 lõike 2 põhiseaduspärasuse kohta osas, milles see võimaldab maa- ja halduskohtu kohtunike ametipalka võrreldes eelmise aastaametipalgaga vähendada (PSJV nr 5-17-43); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmiseks esitatud ettepanekute arutelu jätkamine, kutsutud Riigikogu Kantselei esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: Rahandusministeeriumi ülevaade 2017. aasta eelarve täitmisest ja riigi reservidest; Rahandusministeeriumi ülevaated teemadel: EL mitmeaastane finantsraamistik 2021, EL omavahendite süsteemi reform ja digimajanduse maksustamine;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi ja Eesti Linnade Liidu esindajad; hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (571 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad liikuvuse paketi turu- ja sotsiaalsamba eelnõude kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi esindajad; süstlavahetuspunktide tegevusest, kutsutud Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 15. – 16. veebruaril Sofias toimuval Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul kohtumisel (Gymnich), välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 13. veebruaril – Vabariigi Valitsuse ettekanne, ülevaade arengutest Poolas ning Eesti ja Poola kahepoolsetest suhetest, Vabariigi Valitsuse 5. veebruaril algatatud konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE), kutsutud välisminister Sven Mikser; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 13. veebruaril – väliskomisjoni ettekanne;

õiguskomisjonis – kell 11.15: kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (562 SE), kutsutud Riigi peaprokurör Lavly Perling ning Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Keskkriminaalpolitsei ja Kaitsepolitseiameti esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade prioriteetidest ja tegevusest organiseeritud ja raske kuritegevuse vastasel võitlusel, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ja keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13: Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu rollist, kutsutud RMK esindaja; korruptsioonist ja selle piiramise meetmetest kohalikes omavalitsustes, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE), kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: hoolduskoormuse vähendamisest ja hoolduskindlustusest, kutsutud Riigikantselei ja MTÜ Eesti Omastehooldus esindaja;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: riigireformi arengusuundade lähtealuste dokumendi formaadi arutelu, kutsutud riigiteaduste ekspert Ott Pärna;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ valdkondliku alaaruande „Hariduse ja teaduse, tööturul vajalike oskuste arengut ning lõimumist ja kohanemist soosivate tegevuste rahastamine Euroopa Liidu toetustest“, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Haridus- ja Teadusministeeriumi, Siseministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ valdkondliku alaaruande „Keskkonnahädaolukordadeks valmisoleku rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ arutelu, kutsutud Siseministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmus

Kell 8 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab Jakob Westholmi Gümnaasiumi kooliperet kooli 120. aastapäeva puhul toimuval pidulikul lipuheiskamisel (Kuberneri aed).

Teisipäev, 13. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena, ettekandjad välisminister Sven Mikser ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse „Eesti Vabadussõjalaste Liidu ja sellega seotud isikute ning organisatsioonide rehabiliteerimisest“ eelnõu (552 OE); riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Riigikontrolli auditist „Riigi tegevus põhjavee kaitsmisel“, kutsutud Riigikontrolli ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – Kultuuriministeeriumi 2018. aasta tööplaan, kultuuriministri ülevaade „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ elluviimisest ja kultuuriinvesteeringute kava, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

majanduskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise andmete ja infosüsteemide majutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (563 SE), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo; kohtumine Maksu- ja Tolliameti esindajatega, kutsutud Maksu- ja Tolliameti peadirektor Valdur Laid;

rahanduskomisjonis – probleemkomisjoni riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks  kirja „Ettepanekute esitamine Riigikogu ja Riigikogu saadikute rolli suurendamiseks“ arutelu;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.15: kohtumine Euroopa Parlamendi julgeoleku ja kaitse allkomisjoni (SEDE) delegatsiooniga;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Töötukassa esindajad; töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

Sündmused

Kell 11 – EL asjade komisjoni liikmed kohtuvad Ühendkuningriigi valitsuse liikme, Euroopa Liidust väljaastumise riigisekretäri lord Martin Callananiga.

Kell 14 – maaelukomisjonis tutvustavad Eesti põllumajandusvaldkonna innovatsioonipoliitika analüüsi OECD Kaubanduse- ja Põllumajanduse Direktoraadi direktor Ken Ash ning põllumajandus- ja kaubanduspoliitikate osakonna vanemökonomist Catherine Moreddu. Kommenteerib Hollandi Põllumajanduse, Looduse ja Toidukvaliteedi Ministeeriumi põllumajandusökonoomika ja toiduga kindlustatuse poliitikate koordinaator ning Eesti raporti retsensent Carla Boonstra. Kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm ning asjaomaste asutuste, organisatsioonide ja huvigruppide esindajad. Lisainfo ja registreerimine. Sündmusest on veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Kolmapäev, 14. veebruar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

„Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“. 2017. aasta täitmise aruanne, ettekandja kultuuriminister Indrek Saar.

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE); relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (557 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: pankrotiseaduse, krediidiasutuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse (pankrotihalduri tasu) eelnõu (575 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: ülevaade Euroopa Liidu toetuste eraldamise võimalustest Eestile tulevikus, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab konverentsi „Lähisuhtevägivald – kuidas riik saab aidata?“ (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 10 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb avasõnadega Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse seminaril ja raporti „Russia’s „allies““ tutvustusel.

Kell 13 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Türgi suursaadiku Hayriye Kumaşcıoğluga (ruum L253).

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur avab koos Eesti suursaadiku Sten Schwede, Eesti Kultuurseltside Ühenduse tegevjuhi Margit Reinkubjase, Londoni Seltsi juhi Evelin Siilaku ja Praha muusikaakadeemia HAMU asedekaani Václav Janečekiga EV100 raames toimuvad Eesti päevad Prahas Tšehhis. Avamisel osaleb ka Riigikogu liige Taavi Rõivas.

Neljapäev, 15. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Indrek Koolmeistri kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (579 OE); kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (551 SE); Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (555 SE).

Komisjoni istung

riigikaitsekomisjonis – kell 13.30: riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE); hädaolukorra seaduse, maksukorralduse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (571 SE); kohtumine Eesti Kaitsetööstuse Liidu ja ettevõtete esindajatega.

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur esineb peakõnelejana rahvusvahelisel konverentsil „Czech Digital Republic 2018“ Prahas Tšehhis. Konverentsil esineb ka Riigikogu liige Taavi Rõivas.

Reede, 16. veebruar

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti lähteseisukohad 2021. aastal algava Euroopa Liidu eelarveraamistiku kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 19. veebruaril toimuval eurorühma kohtumisel ja 20. veebruaril toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Toomas Tõniste; Eesti seisukohad 19. veebruaril toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm.

Välislähetused

10. – 16. veebruar
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb ÜRO Peaassamblee rahuvalve operatsioonide ja relvitustamise teemalistel koosolekutel New Yorgis Ameerika Ühendriikides.

14. – 15. veebruar
Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur ja liige Taavi Rõivas esinevad konverentsil „Digital Czech Republic 2018“ Prahas Tšehhis.

15. – 17. veebruar
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert osalevad Euroopa Liidu parlamentidevahelisel ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (CFSP/CSDP) konverentsil Sofias Bulgaarias.

18. – 20. veebruar
Rahanduskomisjoni aseesimees Remo Holsmer ja liige Aivar Sõerd ning Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Kalle Palling osalevad Euroopa Parlamentaarsel nädalal ja selle raames läbiviidaval Euroopa Semestri ning Parlamentidevahelisel Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverentsil (SECG) Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside