Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 1. töönädal 12. – 15. septembrini

Esmaspäev, 12. september

Kell 15 – Riigikogu sügisistungjärgu avaistung. Kõnega esinevad Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.

Hümni laulab Rahvusooper Estonia poistekoor dirigent Hirvo Surva juhatusel.

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Avaistungil vastavad ministrid kuuele Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele: välisminister Marina Kaljurand Eesti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks saamise kohta 2020. aastal (nr 235); kaitseminister Hannes Hanso kaitseväekohustuslaste tervise kohta (nr 230); majandus- ja taristuminister Kristen Michal parvlaevade valmimise suursaarte liinidele ning poliitilise vastutuse kohta (nr 222) ja gaasiseadmete õnnetuste kohta (nr 226); keskkonnaminister Marko Pomerants Apollo mereala kaitse alla võtmise kohta (nr 223) ja veeliikluse kohta Viljandi järvel (nr 227).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 14: Eesti seisukohad 16. septembril toimuval ELi 27 riigipea või valitsusjuhi mitteametlikul kohtumisel, kutsutud peaminister Taavi Rõivas;

keskkonnakomisjonis – ülevaade keskkonnaministeeriumi 2. poolaasta õigusloome plaanidest; jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, mis käsitleb kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivi teatavaid aspekte, eelkõige kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid, mille asukoht ei ole teada, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade kultuuriministeeriumi 2016. a II poolaasta tööplaanidest, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar ja kantsler Paavo Nõgene;

maaelukomisjonis – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus (249 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindajad; kohtumine MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant esindajatega, kutsutud MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad Euroopa Liidu reisilaevade ohutuse paketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; välismaalaste seaduse, Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (251 SE) kohta arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile; välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (252 SE) kohta arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile; Arenguseire Keskuse juhataja konkurss; vastus korruptsioonivastasele erikomisjonile praktikas esinenud huvide konflikti olukordadest;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu rahvaalgatuse võimaldamiseks eelnõu (228 SE), kutsutud algataja ja justiitsministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine Eesti rahvusvahelise kaitse saajate piirarvu kehtestamiseks“ eelnõu (229 OE), kutsutud esitaja esindaja; Riigikogu otsuse “Rahvahääletuse korraldamine Euroopa Liidu immigrantide ümberjaotamise kava osas” eelnõu (261 OE), kutsutud esitaja esindaja; märgukirja „Nõuan rahvahääletust, et immigratsiooni- ja pagulaspoliitika oleks Eesti rahva kontrolli all. Immigratsioon ei tohi ületada senist taset“ arutelu;

rahanduskomisjonis – sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (235 SE);

riigikaitsekomisjonis – NATO Staabielemendi (NATO Force Integration Unit) tegevusest, kutsutud NATO Staabielemendi ülem on kolonel Urmas Nigul; riigikaitsekomisjoni visiit Soome 6. – 7. oktoobril; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatused;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning tööandjate ja töövõtjate ühingute esindajad; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile eelnõu 251 SE ja 252 SE kohta, kutsutud siseministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 12. septembril toimuval mitteametlikul kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi esindajad; väliskomisjoni IV istungjärgu töökava arutelu;

õiguskomisjonis – kell 11.15: arvamus põhiseaduskomisjonile vangistusseaduse §94 lõike 5 põhiseaduspärasuse kohta;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Teabeameti 2016. aasta eelarve täitmisest ning 2017. aasta eelarve vajadused ja prioriteedid, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso ja Teabeameti peadirektor Mikk Marran;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikogu liikmete poolt huvide registris kajastatud laenude analüüsimine; Riigikogu liikmete 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine; I ja II astme kohtu esimeeste 2015. ja 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: väljasõiduistung Riigikontrolli, ülevaade Riigikontrolli tegevusest ning edasisest tööplaanist (Kiriku 2/4).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab õiguskantsler Ülle Madiselt vastu aastaülevaate.

Kell 14 – kultuurikomisjoni esimees ja soome-ugri toetusrühma esimees Laine Randjärv avab Riigikogu hoone III korruse kunstisaalis Mordva meistri Stepan Erzja elu ja loomingut tutvustava näituse. Sõna võtavad kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa, Stepan Ersa nimelise rahvusvahelise Fondi president Mihhail Zuravljov, Eesti-Mordva Seltsi esimees Natalia Ermakov. Meeleolu loob Eesti-Mordva Seltsi folklooriansambel “Vastoma”.

Teisipäev, 13. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (246 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse eelnõu (213 SE);

kultuurikomisjonis – koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (224 SE);

põhiseaduskomisjonis – avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine) eelnõu (240 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjoni materjalide avalikustamisest“ eelnõu (234 OE), kutsutud esitaja esindaja; Riigikohtule arvamuse andmine vangistusseaduse § 94 lg 5 põhiseaduspärasuse kohta;

riigikaitsekomisjonis – kohtumine Prantsusmaa Rahvusassamblee riigikaitse ja relvajõudude komisjoni delegatsiooniga;

sotsiaalkomisjonis – kell 12: Eesti Haigekassa eelarve täitmisest ja tulevikuprognoosidest, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross; õiguskantsleri kiri sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuste kohta, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L333);

väliskomisjonis – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE).

Sündmused

Kell 10.15 – maaelukomisjoni esimees Ivari Padar teeb ettekande karusloomakasvatusest kui põllumajandusharust Eestis rahvusvahelisel seminaril “Karusloomakasvatuse olukord ja perspektiivid Eestis ja Balti regioonis” (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 10.30 – Riigikogu Eesti-Aafrika parlamendirühm kohtub Nigeeria äridelegatsiooniga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab vastu Eesti Üürnike Liidu petitsiooni „Toetan Riigikogu poolt seadusandliku regulatsiooni kehtestamist, mis annaks võimaluse heastada omandireformi elluviimisega tekitatud ülekohus ja tekitatud kahju neile isikutele, kes jäid ilma nende kasutuses olnud korterite sooduserastamise võimalustest.“

Kolmapäev, 14. september

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: abieluvararegistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (abieluvararegistri pidamise ja kannete tegemise üleandmine) eelnõu (258 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande „Ministeeriumite sõidukite rentimise majanduslik otstarbekus“ tutvustus; Riigikontrolli kontrolliaruande „Ametisõitudega seotud kulude seaduslikkus Rae vallas“ tutvustus; Riigikontrolli märgukirja auditi „Omavalitsuste ja nende ühingute sõidukite rendilepingute mõju võlakoormusele“ tulemuste kohta tutvustus (ruum L263).

Sündmused

Kell 9.30 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Prantsusmaa Senati Balti riikide sõprusrühma delegatsiooniga.

Kell 10.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Prantsusmaa Senati Balti riikide sõprusrühma delegatsiooniga (ruum L243).

Kell 11.45 – Riigikogu Eesti-Prantsusmaa parlamendirühma esimees Andres Herkel kohtub Prantsusmaa Senati Balti riikide sõprusrühma delegatsiooniga.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder avab tekstiilikunstniku Anu Raua isiknäituse „Vabadus“ (Toompea lossi kunstisaalis ja Riigikogu hoone II korrusel).

Kell 15 – majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi kohtub Prantsusmaa Senati Balti riikide sõprusrühma delegatsiooniga.

Neljapäev, 15. september

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Haldusreformist” arutelu
Ettekandjad Eesti Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Mailis Reps, advokaadibüroo VARUL vandeadvokaat Paul Varul ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu esimees Veikko Luhalaid

Kell 14 – komisjonides istungid

väliskomisjonis – kell 13: ülevaade Eesti tegevustest algaval ÜRO 71. Peaassambleel, kutsutud välisministeeriumi esindajad;

Reede, 16. september

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: seisukoha andmine Euroopa Liidu reisilaevade ohutuse paketile, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni avalikule konsultatsioonidokumendile, mis käsitleb kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivi teatavaid aspekte, eelkõige kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid, mille asukoht ei ole teada, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja.

Välislähetused

12. – 14. september
Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert esineb Ukraina Tuleviku Instituudi konverentsil ettekandega vabatahtlike kaasamisest riiklikku kaitseväkke “Engaging volunteer forces for the defense of the state affairs” Kiievis, Ukrainas.

14. – 16. september
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Euroopa Liidu parlamentide spiikrite konverentsil Strasbourgis, Prantsusmaal.

15. – 17. september
Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Jalta Euroopa Strateegia 13. aastakohtumisel Ukrainas.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside