Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 1. töönädal 12.–15. septembrini

Esmaspäev, 12. september

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu sügisistungjärgu avaistungil esinevad kõnega Riigikogu esimees Jüri Ratas ja president Alar Karis.

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kolmas lugemine – üks eelnõu: politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (532 SE).

Teine lugemine – neli eelnõu: perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (548 SE), riigilõivuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (598 SE) ja Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 15.–16. septembril toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiivi kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi seoses teatavate erandite tühistamisega kuumutatud tubakatoodete puhul, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; 9. septembril toimunud Euroopa Liidu energeetikaministrite erakorraline nõukogu, kutsutud majandus- ja taristuminister Riina Sikkut;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Keskkonnaministeeriumi teise poolaasta õigusloome, kutsutud keskkonnaminister Madis Kallas; ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu (523 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Kultuuriministeeriumi riigieelarve ja riigi eelarvestrateegia prioriteedid, kutsutud kultuuriminister Piret Hartman; riiklikult tähtsad kultuuriehitised, kutsutud kultuuriminister, Eesti Kultuurkapitali juhataja Margus Allikmaa ning Tartu südalinna kultuurikeskuse esindaja; teose laenutamise eest makstav tasu, kutsutud kultuuriminister ning Eesti Kirjanike Liidu pöördumise esindaja, Vikerkaare peatoimetaja Märt Väljataga;

maaelukomisjonis – kell 11.10: Maaeluministeeriumi järgmise poolaasta plaanid ja kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE), kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse; põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE) (A. Rei nõupidamisteruum);

majanduskomisjonis – kell 11.10: elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (655 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Konkurentsiameti esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu käsitöönduslike ja tööstustoodete geograafiliste tähiste kaitse määruse eelnõu kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad rohelisele majandusele üleminekuga seoses tarbijate võimestamise direktiivi eelnõu kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; sügisistungjärgu tööplaanid;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE); Rahandusministeeriumi 2022. aasta suvine majandusprognoos ja kohtumine Eelarvenõukogu esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – uuring „Avalik arvamus riigikaitsest“, kutsutud OÜ Eesti Uuringukeskuse ja Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiivi eelnõu ettepaneku kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi seoses teatavate erandite tühistamisega kuumutatud tubakatoodete puhul, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; töötuskindlustuse seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Peep Peterson; riigilõivuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (598 SE); perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE);

väliskomisjonis – kell 11.15: istungjärgu töökava; Venemaa kui terrorismi toetav riik, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine Riigikohtule: justiitsministri määruse „Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord“ ja riigi õigusabi seaduse põhiseaduspärasus; tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (nõukogu määruse (EL) 2019/1111, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud), rakendamine) eelnõu (622 SE); karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE); Siseministeeriumi tööplaanid, kutsutud sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: eestikeelsele õppele ülemineku tegevused, kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni pooleliolevad teemad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: energiakriis ja riigi abimeetmed, kutsutud majandus- ja taristuminister Riina Sikkut, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan ning Rahandusministeeriumi, Konkurentsiameti, Eesti Energia, Eleringi, Alexela, Eesti Gaasi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub õiguskantsler Ülle Madisega ja võtab vastu õiguskantsleri aastaülevaate.

Kell 13 – Riigikogu Valges saalis esitletakse Riigikogu hoone 100. aastapäevaks ilmunud postmarki „Riigikogu hoone 100“. Margiesitlusel esinevad sõnavõtuga Riigikogu esimees Jüri Ratas, Omniva juhatuse esimees Mart Mägi ja Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd.

Kell 14 – Riigikogu vestibüülis avatakse Riigikogu hoone juubelinäitus. Avamisel esinevad Riigikogu esimees Jüri Ratas ja Eesti Kunstiakadeemia rektor, arhitektuuriajaloolane Mart Kalm, näituse kontseptsiooni ja sünnilugu tutvustavad Identity loovjuht Ionel Lehari ja kuraator Karin Paulus.

Teisipäev, 13. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kolm eelnõu: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (587 SE), põllumajandusloomade aretuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE) ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (561 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – atmosfääriõhu kaitse seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning huvigruppide esindajad;

kultuurikomisjonis – kollektiivne pöördumine „Suuname Ukraina lapsed õppima eestikeelsesse kooli“, kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning kollektiivse pöördumise esitajad Kristina Kallas ja Aleksei Jašin; Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu; Eesti Rahvusraamatukogu Riigikogu liikmest nõukogu liikme nimetamise otsuse eelnõu;

maaelukomisjonis – kollektiivne pöördumine „Peatame koerte kahemeetrise keti otsas pidamise seadustamise“, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusloome plaanid ja prioriteedid riigi eelarvestrateegias, kutsutud majandus- ja taristuminister Riina Sikkut;

põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri 2021. aasta ülevaade õigustloovate aktide kooskõlast põhiseadusega ja muude õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmisest, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise; kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (633 SE) ning haldusmenetluse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (634 SE), kutsutud justiitsminister Lea Danilson-Järg;

rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise ettepanek seoses FSRU-laeva käitamisega; Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2022.–2023. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu;

riigikaitsekomisjonis – elanikkonnakaitse tegevuskava, kutsutud Siseministeeriumi pääste, hädaabi ja kriisireguleerimise asekantsler Viola Murd ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu; NATO innovatsioonikiirendi DIANA käivitamine, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine Riigikohtule, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja SA Liikva Päikesekodu esindajad; Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE), psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE);

väliskomisjoni väljasõiduistungil – julgeolekuolukorra arengud, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad (Välisluureamet).

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Läti uue suursaadiku Kristīne Našeniecega.

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Malta presidendi George Vellaga, lõunakohtumisel osalevad ka Eesti-Malta parlamendirühma esimees Toomas Kivimägi ja liige Raivo Tamm.

Kell 14.45 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Türgi uue suursaadiku Başak Türkoğluga.

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Iiri uue suursaadiku James Sherryga.

Kell 16 – Riigikogu kõrghariduse toetusrühm kohtub Eesti Üliõpilaskondade Liiduga teemal „Tudengid hädas. Mis on lahendused kõrghariduse probleemidele?“, arutelust toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 16.15 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Saksa uue suursaadiku Annette Kleiniga.

Kolmapäev, 14. september

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (655 SE).

Esimene lugemine – kuus eelnõu: perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (597 SE), kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (623 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (626 SE), töölepingu seaduse § 10 täiendamise seaduse eelnõu (625 SE), karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE) ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Nõukogu määruse (EL) 2019/1111, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud), rakendamine) eelnõu (622 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Rahandusministeeriumi 2022. aasta suvine majandusprognoos, kutsutud Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe ja riigi rahanduse talituse juhataja Kadri Klaos, Eelarvenõukogu esimees Raul Eamets ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 9.30 – riigikaitsekomisjon kohtub Prantsusmaa Rahvusassamblee riigikaitsekomisjoni liikme François Cormier-Bouligeoni ja Prantsusmaa suursaadiku Éric Lamouroux’ga.

Kell 10.30 – Eesti-Korea Vabariigi parlamendirühma esimees Urve Tiidus kohtub Korea Vabariigi suursaadiku Joonho Cheoniga.

Kell 13 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ameerika Ühendriikide ajutise asjuri Gabrielle Cowaniga.

Neljapäev, 15. september

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (655 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu: psühhiaatrilise abi seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengud, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

väliskomisjonis – Rootsi parlamendivalimised ja Eesti prioriteedid ÜRO 77. Peaassambleel, kutsutud Välisministeeriumi esindajad.

Reede, 16. september

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 20. septembril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek Euroopa Liidu käsitöönduslike ja tööstustoodete geograafiliste tähiste kaitse kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 11 – Riigikaitsekomisjon kohtub NATO sõjalise komitee juhi admiral Rob Baueriga.

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas külastab Tallinna muusika- ja balletikooli.

Kell 19 – Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb Eesti Vähiliidu 30. aastapäeva tähistamisel Estonia Talveaias.

Välislähetused

11.–15. september
Riigikogu liige Andres Sutt osaleb innovatsiooni ja tehnoloogia maailmakongressil Penangis Malaisias.

12.–13. september
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski osaleb ENPA poliitikaasjade ja demokraatia komitee istungil Pariisis Prantsusmaal.

13.–15. september
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve komitee istungil Pariisis Prantsusmaal.

15.–17. september
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi delegatsiooni esimees Timo Suslov osaleb kosmosekonverentsi plenaaristungil Pariisis Prantsusmaal.

16.–18. september
Riigikogu liige Eduard Odinets osaleb Europride’il Belgradis Serbias.

17.–20. september
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni liige Urmas Reitelmann osaleb ENPA migratsiooni-, pagulaste ja ümberasustatud isikute komitee istungil Ateenas Kreekas.

18.–19. september
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Raivo Tamm osaleb Balti riikide ja Poola Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel Vilniuses Leedus.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
tel 631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside