Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 4. töönädal 12. – 15. oktoobrini

Esmaspäev, 12. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – üks eelnõu: Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (229 SE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade ja väliskomisjoni ühisel videoistungil – kell 13.15: Eesti seisukohtadest 15. – 16. oktoobril Brüsselis toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.45: Eesti seisukohtadest 16. – 17. oktoobril toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; Eesti seisukohtadest 14. – 15. oktoobril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu telekommunikatsiooniministrite kohtumisel, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtadest Euroopa Komisjoni teatisele „Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2030“, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE), loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu (226 SE), kutsutud maaeluminister Arvo Aller;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtadest võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse direktiivi ülevaatuse avaliku konsultatsioonile, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: 2020.  aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE); 2021.  aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud rahandusminister Martin Helme; struktuurivahendite kasutamisest;

riigikaitsekomisjonis – Eesti Päästeala Töötajate Ametiühingu pöördumisest; Kaitseliidu Pärnumaa maleva staabi- ja tagalakeskuse rahastamisest; Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelise merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonil Sentinel“ eelnõu (211 OE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus (252 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik ja rahvastikuminister Riina Solman;

väliskomisjoni videoistungil – Riigikontrolli ülevaade äridiplomaatia korraldusest, kutsutud Riigikontrolli peakontrolör Märt Loite;

õiguskomisjonis kell 11.15: tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine) eelnõu (231 SE), võlaõigusseaduse muutmise seaduse (üürisuhted) eelnõu (232 SE), Justiitsministeeriumi haldusala riigieelarvest ja õigusloome plaanidest, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: vanglate eelarvest ja prioriteetidest, olukorrast vanglates, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: GRECO viienda hindamisvooru soovituste rakendamisest ja korruptsioonivastase tegevuskava väljatöötamise käigust, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „E-residentsuse programmi tulemuslikkus“, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem, siseminister Mart Helme, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, Maksu- ja Tolliameti ning Riigikontrolli esindajad; Riigikontrolli „Lühiülevaade Maaelu Edendamise Sihtasutuse rakendatavate kriisimeetmete elluviimisest“, kutsutud maaeluminister Arvo Aller ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohtadest komisjoni ettepanekutele, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: rahvatervise arengukavast kuni 2030. aastani, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 9 – riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots kohtub videosilla vahendusel Balti Kaitsekolledži juhtimiskursuse ja kindralstaabi kursuse ohvitseridega.

Kell 11.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Riina Sikkut osaleb Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise videokonverentsil (SECG).

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Hollandi suursaadiku Özlem Caneliga.

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas võtab vastu loomakaitseseadust ja sellega seonduvaid õigusakte puudutava petitsiooni.

Kell 15.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski ja delegatsiooni asendusliige Raivo Tamm osalevad assamblee alalise komisjoni videokohtumisel.

Teisipäev, 13. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: raudteeseaduse eelnõu (201 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele moodustada ekspertidest COVID-19 analüüsikomisjon“ eelnõu (220 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – põhi- ja keskhariduse seaduse väljatöötamisest, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Komandandi maja);

maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistungil – kell 13.30: kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei ja asjakohaste organisatsioonide esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

majanduskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni (CERN) vahelise CERNiga ühinemise eelses staadiumis assotsieerunud liikme staatuse andmist käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (230 SE), ettevõtluse toetuseks suunatud kriisimeetmetest, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala 2021. aasta eelarvest, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusloome plaanidest, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem; liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 15: välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE), kutsutud siseminister Mart Helme ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud siseminister Mart Helme; 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg; 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud rahvastikuminister Riina Solman;

riigikaitsekomisjonis – 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – rahvastiku tervise arengukavast aastatel 2020 – 2030; kollektiivsest pöördumisest „Seadustame Eestis eutanaasia“ arutelu;

väliskomisjoni videoistungil – 2021. aasta riigieelarve Välisministeeriumi haldusala prioriteetidest ja 2020. aasta riigieelarve täitmisest, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (246 SE), kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; 3. novembril toimuvatest Ameerika Ühendriikide valimistest, kutsutud Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Jonatan Vseviov;

õiguskomisjonis – pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg.

Sündmus

Kell 10.30 ja 15.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski ja delegatsiooni asendusliige Raivo Tamm osalevad assamblee alalise komisjoni videokohtumisel.

Kell 12.30 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad MBDA asepresidendi Didier Philippega (ruum A. Rei nõupidamisruum).

Kolmapäev, 14. oktoober

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – neli eelnõu: notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (200 SE); autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) eelnõu (233 SE); Euroopa Liidu liikmesriikide vaheliste kahepoolsete investeerimislepingute lõpetamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (218 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (240 SE).

Sündmused

Kell 10.20 – Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must esineb ettekandega „Baltimaade ja Euroopa riikide kriisi õppetunnid ja arenguteed pärast kriisi“ Eesti Teadusagentuuri konverentsil „Teadus kui Eesti arengumootor (VII). Targalt tulevikku luues“ (Riigikogu konverentsisaal). 

Kell 12 – Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja kohtub Türgi suursaadiku İnan Özyıldıziga.

Kell 12 – Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi Eesti delegatsiooni liikmed Maris Lauri ja Andrei Korobeinik osalevad videosilla vahendusel Eesti kosmosepoliitika ja -programmi ning kosmoseobjektide seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse tutvustusel.

Kell 15.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni asendusliige Raivo Tamm osaleb assamblee kultuuri-, hariduse-, teaduse- ja meediakomisjoni videokohtumisel.

Neljapäev, 15. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – üks eelnõu: raudteeseaduse eelnõu (201 SE).

Esimene lugemine – kaks eelnõu: loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (221 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – kell 13: õpetajate järelkasvust, kutsutud Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Koolijuhtide Ühenduse ning Tallinna Koolmeistrite Nõukoja esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

rahanduskomisjonis – kell 9: 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab; kell 13: 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik;

sotsiaalkomisjonis – „Iga päev loeb – ehk uueneva vähiravi kättesaadavus täna ja tulevikus“, videosilla vahendusel on kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Tervise Arengu Instituudi, Ravimiameti, Onkoteraapia Ühingu, Eesti Onkoloogide Seltsi, Eesti Hematoloogide Seltsi, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Seltsi, Vähiravifondi „Kingitud Elu“, Vähihaigete Laste Vanemate Liidu, MTÜ Meeta, Põhja Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Ida-Tallinna Keskhaigla, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti onkoloogiaõdede Ühingu, Ravimitootjate Liidu, WHO, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Leukeemiahaigete Liidu ja Eesti Vähiliidu esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

väliskomisjonis – kell 13: julgeolekuolukorrast, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 10.15 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Ungari suursaadiku Kristóf Forraiga.

Kell 12.30 – Eesti-Itaalia parlamendirühm kohtub Itaalia suursaadiku Daniele Rampazzoga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub videosilla vahendusel Soome parlamendi spiikri Anu Vehviläineniga.

Kell 15.30 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone ja delegatsiooni asendusliige Leo Kunnas osalevad assamblee korraldatud veebiseminaril Mägi-Karabahhi teemal.

Kell 15.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski osaleb assamblee poliitikaasjade ja demokraatia komisjoni videokohtumisel.

Reede, 16. oktoober

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: seisukoha andmine Euroopa Liidu konsultatsiooni kohta küberturvalisuse vallas – võrgu- ja infosüsteemide turvalisust käsitlevate Euroopa Liidu õigusnormide läbivaatamine, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni Euroopa Liidu elurikkuse strateegia kohta aastani 2030, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Eesti seisukohtadest 19. – 20. oktoobril toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Arvo Aller ning keskkonnaminister Rene Kokk.

Sündmus

Kell 10.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Urmas Reitelmann osaleb assamblee migratsiooni-, pagulaste ja ümberasustatud isikute komisjoni videokohtumisel.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside