Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 4. töönädal 12. – 15. oktoobrini

Esmaspäev, 12. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitanud 11 arupärimisele vastavad peaminister Taavi Rõivas valitsuse esitatud kobareelnõude, pagulaste vastuvõtmise, Eesti välispoliitika väljakutsete ja valitsuse infopoliitika kohta; tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski gluteenivaba toidu ja töövõimereformi kohta; majandus- ja taristuminister Kristen Michal taastuvenergia mikrotootjate olukorra kohta ning olukorra kohta Eesti põhimaanteedel; keskkonnaminister Marko Pomerants maareformi kohta, keskkonnamõjude kompenseerimise kohta Ida-Virumaa elanikkonnale ning katkusigade matmise kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 13.30: Eesti seisukohad 15. – 16. oktoobril toimuval ELi Ülemkogu kohtumisel, kutsutud peaminister Taavi Rõivas; jätkub ELi asjade komisjoni istung: seisukoha andmine Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia kohta, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) keskkonnaministeeriumi valitsusala; arutelu Riigimetsa Majandamise Keskuse õigusliku vormi teemal, keskkonnaminister Marko Pomerants, keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv, Riigimetsa Majandamise Keskuse ja rahandusministeeriumi esindajad; kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (72 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Eesti Keemiatööstuse Liidu esindajad;

kultuurikomisjonis – 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) haridus- ja teadusministeeriumi osa; Riigikontrolli auditi “”Üldhariduskoolide finantseerimisest lastevanemate rahast” esitamine (ruum L241);

maaelukomisjonis – kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindaja; veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE), kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants ja maaeluministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis – kell 11.10: raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (65 SE); tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (22 SE); lennundusseaduse ning lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE); muud küsimused;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: avaliku teabe seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (71 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja; Riigikogu otsuse „Peeter Roosma Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (105 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe ja Riigikohtu liikme kandidaat Peeter Roosma; Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Tõnu Antoni kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (104 OE);

rahanduskomisjonis – riigilõivu seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE); 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud siseminister Hanno Pevkur, ettevõtlusminister Liisa Oviir ja keskkonnaminister Marko Pomerants;

riigikaitsekomisjonis – küberjulgeolek, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; Kaitseliidu arengusuunad, kutsutud Kaitseliidu esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: eakate poliitika komisjoni liikmete esitamine; Eesti Keskerakonna kollektiivne pöördumine „1000 eurot miinimumpalgaks“; sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE); sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE);

väliskomisjonis – Ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide majanduspartnerluslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (62 SE), kutsutud välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE), kutsutud algataja esindaja Riigikogu liige Dmitri Dmitrijev ning justiitsministeeriumi esindajad; kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega laiendatakse kannatanute õigusi kriminaalmenetluses (80 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: informatsioon kaitseminister Hannes Hansolt; ülevaade rahvusvahelisest olukorrast, kutsutud Kaitseväe peastaabi ja teabeameti esindajad; Tallinna linna korruptsioonijuhtum, kutsutud kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: riigi osalusega äriühingute majandamine ja õigusloome läbipaistvus, kutsutud riigikontrolör Alar Karis (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „LEADER-programmi toetuste jagamine“ arutelu, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/infoallikad/multimeedia/otseulekanded/#/video=2 (ruum L 333).

Sündmused

Kell 12.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Hispaania suursaadiku Fernando García Casasega seoses Hispaania rahvuspühaga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Hispaania rahvuspäeva vastuvõtul (Lillepaviljon).

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna 21. Kooli 3. klassi õpilastega.

Teisipäev, 13. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti migratsioonipoliitika” arutelu
Ettekandjad Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling, siseminister Hanno Pevkur, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja MTÜ Eesti Pagulasabi juhatuse esimees Eero Janson.

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (47 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – pakendiaruandluse ja –auditi teemaline arutelu, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants ning Audiitorkogu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja A-Tolliagentuur OÜ esindajad; kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (72 SE);

kultuurikomisjonis – 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE);

maaelukomisjonis – 2016. aasta riigieelarve (103 SE) maaeluministeeriumi valitsemisala, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse;

majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse ning elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (51 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal; GEM ettevõtlikkuse uuringu tutvustus, kutsutud Arengufondi esindaja; otsuse eelnõu algatamine Arengufondi nõukogu liikme nimetamiseks;

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (58 SE), kutsutud algataja esindaja Eesti Vabaerakonna fraktsioonist; Riigikohtule arvamuse andmine täitemenetluse seadustiku §-s 179 sätestatud täitemenetluse korra lapsega suhtlemise võimaldamise asjades põhiseaduspärasuse kohta; arutelu Riigikohtu 23. septembri 2015. aasta otsuse üle, millega Riigikohus tunnistas karistusseadustiku § 141 lg 2 sanktsiooni põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles see näeb noorema kui kümneaastase lapse suhtes sugulise iseloomuga teo vägivallata toimepanemise eest karistuse alammäärana ette vangistuse 6 aastat;

rahanduskomisjonis – 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar, majandus- ja taristuminister Kristen Michal, kaitseminister Hannes Hanso ning haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi;

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni väljasõiduistung – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel (Kaitseväe Peastaap).

sotsiaalkomisjonis – töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE), kutsutud huvigruppide ja sotsiaalministeeriumi esindajad, istung on avalik (konverentsisaal);

õiguskomisjonis – väljasõiduistung siseministeeriumisse.

Sündmused

Kell 19.30 – Riigikogu korvpallimeeskond mängib sõprusmängu Rakke meeskonnaga (Rakke koolimajas).

Kolmapäev, 14. oktoober

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 2 eelnõu: tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (22 SE); lennundusseaduse ning lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE); Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (57 SE); välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub ajakirjanikega Mongooliast.

Kell 13 väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Hiina Rahvavabariigi suursaadiku Qu Zhega.

Neljapäev, 15. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: lennundusseaduse ning lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (32 SE); erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

rahanduskomisjonis – 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse; sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE); osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (68 SE); väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (67 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (66 SE); 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu;

sotsiaalkomisjonis – 10 minutit pärast täiskogu istungit: töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE); kell 12: väljasõit Tartusse – Tartu Ülikooli geenivaramu, Elite Kliiniku, SA Maarja Päikesekodu ja Tähtvere Naistekeskuse külastamine;

väliskomisjonis – kohtumine Vabariigi Presidendiga Kadriorus;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni väljasõiduistung – kell 8: Vireen AS külastus Väike-Maarjas, Riigikontrolli kontrolliaruannete arutelu loomsete jäätmete käitlemise korralduse teemal spetsialistide ja omavalitsuste esindajatega Veski külalistemajas Tormas, Mustvee külastus.

Sündmused

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb avakõnega konverentsil „Eesti julgeolek 2015: minu panus“ (konverentsisaal).

Kell 13 – kirjanik Kaur Kender annab Riigikogu esimehel Eiki Nestorile üle kollektiivse pöördumise „Laske elada“.

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Euroopa vaesuse ja tõrjumise vastu võitlemise päeva raames Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse esindajatega, kes toovad Riigikogu liikmetele kingituseks omavalmistatud 101 paberist kinkekotti (Valge saal).

Kell 13.45 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Soome parlamendi Eduskunta kaitsekomisjoniga (ruum L241).

Reede, 16. oktoober

Sotsiaalkomisjonis – kell 9: asendusemadusest Eestis, kutsutud MTÜ Viljatusravi Tugikeskus, Eesti Bioeetika Nõukogu, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi, Eesti Naistearstide Seltsi ning sotsiaalministeeriumi esindajad (hotell London, Tartu); kell 13.15: ekskursioon TÜ Kliinikumis.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder on töövisiidil Ida-Virumaal, kus ta kohtub Ida-Virumaa omavalitsusliiduga Jõhvis; kell 12.30 külastab Seeder Narva Kolledžit ja kohtub Ida-Viru maavanema Andres Noormägiga ning kell 14.30 külastab Narva Kreenholmi kvartalit.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb pidulikul koosviibimisel Vanurite Eneseabi- ja Nõustamiseühingu 20. aastapäeva puhul.

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub USA missiooni asejuhi suursaadiku ülesannetes Chever X. Voltmeriga.

Välislähetused

8. – 12. oktoober
Riigikogu liige Mati Raidma osaleb Valgevene presidendi valimiste vaatlemisel Minskis.

9. – 12. oktoober
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Ants Laaneots, delegatsiooni liikmed Kadri Simson ja Marko Mihkelson (10.-11.10) ning väliskomisjoni esimees Sven Mikser osalevad NATO Parlamentaarse Assamblee aastaistungil Stavangeris, Norras.

10.-14. oktoober
Riigikogu liige Anne Sulling osaleb Rahvusvahelise Astronautika Föderatsiooni korraldatud konverentsil parlamendiliikmetele Jeruusalemmas, Iisraelis.

12. – 13. oktoober
Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel Stockholmis.

13. oktoober
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Läti põllumajandusministri Janis Duklavsiga Riias.

13. – 15. oktoober
Eesti-Venemaa parlamendirühma liikmed Igor Gräzin, Olga Ivanova, Andres Ammas ja Viktoria Ladõnskaja on külas oma kolleegidel Venemaa Riigiduumas, Moskvas.

14. – 17. oktoober
Õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof osaleb õigusalasel konverentsil 17th International Summit on Transnational Crime and Homeland and Global Security Forum Šveitsis.

15. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsioon, koosseisus Kalle Palling, Monika Haukanõmm, Marianne Mikko, Juhan Parts, Aivar Sõerd ja Toomas Vitsut, kohtub Helsingis Soome parlamendi Eduskunta suure komisjoni kolleegidega rände küsimustes. Samuti toimub kohtumine majandusministeeriumi esindajatega Läänemere regiooni energeetika-alase koostöö, LNG terminali ja Balticconnectori teemadel.

15. – 17. oktoober
Kultuurikomisjoni esimees Laine Randjärv osaleb Frankfurdi raamatumessil Eesti messistendi avamisel.

15. – 16. oktoober
Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA) riikide parlamentide spiikrite kohtumisel Pariisis, Prantsusmaal.

16. – 21. oktoober
Riigikogu liikmed Helmen Kütt ja Marika Tuus-Laul osalevad Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsioon (IPU) 133.istungjärgul Genfis, Šveitsi Konföderatsioonis.

18. – 19. oktoober
Sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk osaleb sotsiaalkomisjoni esimeeste kohtumisel Luksemburgis.

18. – 20. oktoober
Riigikogu liige Imre Sooäär osaleb Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA) energia- ja keskkonnakomitee kohtumisel Viinis, Austrias.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside