Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 8. töönädal 12. – 18. novembrini

Esmaspäev, 12. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele kodanike järele nuhkimise kohta (nr 450) vastab justiitsminister Urmas Reinsalu.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 16. novembril toimuval ELi majanduse- ja rahanduse nõukogu istungil (eelarve-ECOFIN), seisukoha andmine: direktiivi eelnõu mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta (COM(2018) 336), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad Euroopa Liidu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite normid (COM(2018) 284), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ruumiloome ekspertrühma lõppraport ja ettepanekud, kutsutud ekspertrühma esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: Maaeluministeeriumi valitsemisala 2019. aasta eelarve tutvustus, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (735 SE), kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm; taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb aastaaegadega seotud kellakeeramist, eelnõu kohta – COM(2018) 639, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (678 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (648 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika raamistiku ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, Varjupaiga ja Rändefondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi ühissätete kohta perioodil 2021–2027 – COM(2018) 375, COM(2018) 372, COM(2018) 382, COM(2018) 374, COM(2018) 373, COM(2018) 398; Riigikogu otsuse „Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (694 OE), ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise aruandest, kutsutud riigikontrolör Janar Holm;

riigikaitsekomisjonis Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, lisaõppekogunemisest „Okas 2018“, kutsutud Kaitseväe esindajad; 11 Kaitseväe rahvusvaheliste missioonide eelnõu (738 OE, 739 OE, 740 OE, 741 OE, 742 OE, 743 OE, 744 OE, 745 OE, 746 OE, 747 OE, 748 OE), kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis ülevaade 6. novembril toimunud Ameerika Ühendriikide vahevalimistest, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ja Välisministeeriumi esindaja; ÜRO üleilmsest rändepaktist, kutsutud Tartu Ülikooli esindaja; ÜRO üleilmsest rändepaktist, välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE), rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE), Eesti seisukohad 19. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser;

õiguskomisjonis – kell 11.15: tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (719 SE), täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE); liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamisest, kutsutud siseminister Andres Anvelt;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 14: julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevusest ja järelevalvest nende tegevuse üle, kutsutud peaminister Jüri Ratas ning Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo juht Indrek Sirp;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Maksu- ja Tolliameti esindajatega (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: lasterikaste perede maine ja ühiskondlik väärtustamine, kutsutud Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: kohtumine Riigireformi Sihtasutuse esindajatega;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Erakorraline meditsiin“, kutsutud tervise- ja tööminister Riina Sikkut ning Eesti Haigekassa, Terviseameti, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Eesti Perearstide Seltsi, Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, MTÜ Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu, Eesti Arstide Liidu ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab riigikontrolör Janar Holmilt vastu Riigikontrolli aastaraporti.

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Sotsiaalministeeriumi 100. aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.

Teisipäev, 13. november

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (710 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE);

maaelukomisjonis Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (714 SE), maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu (715 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Eesti Hobusekasvatajate Seltsi, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi ja Kihnu Maalambakasvatajate Seltsi esindajad;

majanduskomisjonis Eesti riikliku energia- ja kliimakava (REKK 2030) töödokumendi tutvustus;

põhiseaduskomisjonis – kell 13: isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu;

rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE ); krediidiasutuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu; Riigikogu otsuse „Ühendkuningriigi poolt Euroopa Investeerimispangas märgitud kapitali asendamine“ eelnõu; arvamuse andmine ELAKile: Euroopa Investeerimispanga põhikirja muutmine; 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE);

riigikaitsekomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni ühisistung – kell 13.05: julgeolekuasutustega seonduvast õigusloomest, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi, Kaitseväe ja Kaitsepolitseiameti esindajad;

riigikaitsekomisjonis – Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) arvamusest 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE) kohta;

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja huvirühmade esindajad; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L333);

väliskomisjonis väliskomisjoni kuulamised Eesti välisteenistuse tugevdamisest: Eesti aukonsulite võrgustik, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE), kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 13: õigusabi taotlustest ja avaldustest prokuratuurile, kutsutud endine peaprokurör Norman Aas ja riigi peaprokurör Lavly Perling.

Sündmused

Kell 9.30 – Kurdistani toetusrühma liige Artur Talvik kohtub Iraagi Kurdistani piirkonna ametnikega (ruum L240).

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb ETV aastavahetusprogrammi salvestusel (Eesti Rahvusringhääling).

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hiina Kommunistliku Partei keskkomitee rahvusvaheliste suhete osakonna aseministri Qian Hongshaniga.

Kell 13 – Eesti-Hiina parlamendirühma liikmed kohtuvad Hiina Kommunistliku Partei keskkomitee rahvusvaheliste suhete osakonna aseministri Qian Hongshaniga (ruum L241).

Kolmapäev, 14. november

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2017.–2018. aastal. Ettekande teeb riigikontrolör Janar Holm.

Kolmas lugemine – 4 eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE); raudteeseaduse, atmosfääriõhu kaitse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE); 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (695 SE).

Teine lugemine – 3 eelnõu: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (699 SE); ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (678 SE); tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE).

Esimene lugemine – 9 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigi 2017. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (694 OE); loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (734 SE); taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE); kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE); Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE); Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE); Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE); Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2017.–2018. aastal, kutsutud riigikontrolör Janar Holm; ettepanekutest Riigikontrolli kontrolliaruande „Erakorraline meditsiin“ juurde.

Sündmus

Kell 11 – fraktsioonide esindajad kohtuvad valimiste eelmissioonil olevate OSCE inimõiguste teemadele spetsialiseerunud organisatsiooni (ODIHR) ekspertidega (ruum L240).

Neljapäev, 15. november

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Vabadusele, õiglusele ja õigusele rajatud riik“ arutelu. Ettekande teevad Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalosakonna endine kriminaalasjade uurija, Maksu- ja Tolliameti endine erimenetluse jurist Kert Kingo, advokaadibüroo Tibar ja Partnerid vandeadvokaat Urmas Simon, Harju maakohtu kauaaegne kohtunik Leo Kunman ning Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Martin Helme.

Teine lugemine – 2 eelnõu:  relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE); tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (648 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (660 SE), kutsutud Eesti Jahimeeste Seltsi, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu, Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aastal tehtud muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (711 SE);

kultuurikomisjonis Riigikogu otsus „Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse muutmiseks ühtseks ja eestikeelseks“ (682 OE), kutsutud eelnõu algataja esindaja; muinsuskaitseseadus (684 SE);

rahanduskomisjonis – investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE), kutsutud huvirühmade esindajad (ruum L241);

sotsiaalkomisjonis – Riigikontrolli aruandest „Erakorraline meditsiin“, kutsutud Riigikontrolli, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsi jt huvirühmade esindajad (ruum L333);

õiguskomisjonis – äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (maksekontod) eelnõu (712 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; abipolitseiniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (631 SE), kutsutud eelnõu algatajate ja Siseministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 18 Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa tutvustab Vinnis Riigikogu tööd ja välispoliitilist olukorda.

Reede, 16. november

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 19.–20. novembril toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm ja keskkonnaminister Siim Kiisler; Eesti seisukohad 19. novembril 2018 toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser; Eesti seisukohad 20. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaitseküsimused) istungil, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Nõukogu otsuse eelnõu, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu (9736/18), kutsutud Välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmised: Euroopa Liidu eelarve tulud 2021–2027 eelarveperioodi läbirääkimisteks (COM(2018) 325), ettevõtjatevahelise piiriülese lõpliku käibemaksusüsteemi üksikasjalike tehniliste meetmete kohta (COM(2018) 329), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja.

Sündmused

Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Rakvere ning Vinni ettevõtjate ja haridusinimestega.

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti Kaitseväe 100. aastapäeva kontserdil ja vastuvõtul (Estonia kontserdisaal).

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Läti Vabariigi 100. aastapäeva kontserdil ja vastuvõtul (Mustpeade Maja).

Laupäev, 17. november

Sündmus

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab osa Politsei- ja Piirivalveameti aastapäeva kontsertaktusest (Estonia kontserdisaal).

Pühapäev, 18. november

Sündmus

Kell 12 – Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert osaleb Saksa rahva leinapäeva mälestusüritusel Maarjamäe sõdurikalmistul ja asetab langetute mälestamiseks Riigikogu poolt pärja.

Välislähetused

11. – 14. november
Väliskomisjoni liige Anne Sulling tutvub Rootsi innovatsioonipoliitika ja ettevõtete lähenemisega innovatsioonile Göteborgis ja Stockholmis.

12. – 13. november
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must osaleb Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee töös Trondheimis Norras.

13. – 16. november
Riigikogu esimees Eiki Nestor on ametlikul visiidil Iisraelis, visiidil osaleb ka Eesti-Iisraeli parlamendirühma esimees Keit Pentus-Rosimannus.

14. – 19. november
Riigikogu liige Lauri Luik osaleb Rahvusvahelise Koolispordi Föderatsiooni (ISF) täitevkomitee ja kohalike korralduskomiteede 2020 istungitel Sotšis Venemaal.

14. – 21. november
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Hannes Hanso ja Oudekki Loone osalevad NATO PA aastaistungil Halifaxis Kanadas.

18. – 20. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut, aseesimees Jaak Madison ning liikmed Monika Haukanõmm, Tarmo Kruusimäe, Kalle Palling (18. – 19. november) ja Barbi Pilvre osalevad rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsi (COSAC) täiskogu istungil Viinis Austrias.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside