Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 8. töönädal 12. – 18. märtsini

Esmaspäev, 12. märts

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad riigihalduse minister Jaak Aab erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise eelnõu kohta (nr 414) ja keskkonnaminister Siim Kiisler Riigimetsa Majandamise Keskuse tegevuse kohta (nr 415).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi osas, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 sisepiiridel piirikontrolli ajutist taaskehtestamist reguleerivate normide osas, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Eesti seisukohad töö- ja eraelu tasakaalustamise direktiivi eelnõu kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 15. märtsil toimuval ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu istungil, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa finantsjärelevalve süsteemi tugevdamise seadusandliku paketi kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Eesti seisukohad kultuuriväärtuste impordi määruse eelnõu kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Eesti seisukohad piiriüleste skeemide maksualase teabevahetuse direktiivi eelnõu kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis jäätmeseaduse eelnõu (495 SE), kutsutud Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, Eesti Energia, Kuusakoski, Tootjavastutusorganisatsiooni, Eesti Pakendiringluse, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Tallinna Keskkonnaameti, Kiili Vallavalitsuse, Harjumaa Ühisteenuste Keskuse ja Keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L241);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine ELAKile Euroopa Nõukogu ettepaneku kohta kultuuriväärtuste impordi määruse eelnõu kehtestamiseks, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“ kohta, maaparandusseaduse eelnõu (524 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE); riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE); Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise andmete ja infosüsteemide majutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (563 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis reguleerib kaupade müügilepingutega seonduvaid teatavaid aspekte, eelnõu kohta COM(2017) 637; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi laevajäätmete üleandmiseks, eelnõu kohta COM(2018) 33;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE), kutsutud algataja ja Rahandusministeeriumi esindajad; isikut tõendavate dokumentide seaduse ning välissõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) eelnõu (585 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Euroopa kodanikualgatuse eelnõu kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas avalikustatavate piiriüleste skeemide puhul; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad väikeettevõtete käibemaksu erikorda käsitleva nõukogu direktiivi eelnõu kohta COM(2018) 21; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE);

riigikaitsekomisjonis Eesti-Taani kaitsekoostööst, NATO liitlaste suurendatud kohaloleku lahingugrupist (Enhanced Forward Presence) Eestis, kutsutud Taani suursaadik Kristina Miskowiak Beckvard; riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE); Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste hetkeseis, kutsutud Välisministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; kollektiivne pöördumine „Hoolduskindlustuse loomine“; sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (558 SE);

väliskomisjonis – kell 12: Riigikogu otsuse „Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu; ülevaade Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelistest läbirääkimistest lahkumislepingu ja tulevaste suhete raamistiku osas, kutsutud Välisministeeriumi ja Kaitseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (561 SE), kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling ning Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Eesti Seksuaaltervise Liidu ja MTÜ Lastekaitse Liidu esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust, eelnõu kohta COM(2017) 489, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade Maksu- ja Tolliameti tehtust 2017. aastal ning 2018. aasta eesmärkidest, kutsutud ameti peadirektor Valdur Laid;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastikupoliitika põhialuste arutelu, kutsutud rahvastikupoliitika põhialuste väljatöötamise töörühmade juhid ja Riigikantselei esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: fraktsioonide ettepanekutest riigireformi lähtealuste otsuse eelnõu kavandile; ülevaade 14. märtsil toimuvast visiidist Soome; ülevaade 15. märtsil toimuvast riigireformi lähtealuste mõttetalgutest; komisjoni raporti planeerimisest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Järelaudit: omavalitsuste eestkostel olevate laste elatisraha sissenõudmine“ arutelu, kutsutud Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Siseministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmus

Kell 15 – majanduskomisjoni liikmed kohtuvad Lõuna-Korea delegatsiooniga.

Teisipäev, 13. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Eesti Vabariigi hümni seaduse eelnõu (577 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi laevajäätmete üleandmiseks, eelnõu kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – bussiliikluse korraldusest maapiirkonnas, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, OÜ Taisto Liinid, ASi GoBus, ASi Mootor Grupp ja ASi T Grupp esindajad (ruum L332);

majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung – ülevaade Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelistest läbirääkimistest lahkumislepingu ja tulevaste suhete raamistiku osas, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Välisministeeriumi esindajad (ruum L241);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.30: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeoleku ja piirihalduse infosüsteemide koostalitusvõime paketi kohta, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele esitatud ettepanekute arutelu jätkamine, kutsutud Riigikogu Kantselei esindaja;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – Riigikantselei rollist riigikaitses, kutsutud riigisekretär Heiki Loot ja Riigikantselei esindaja (Riigikantselei);

sotsiaalkomisjonis – puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuringust, kutsutud Eesti Rakendusuuringute Keskuse Centar ja Sotsiaalministeeriumi esindajad (ruum L333);

väliskomisjonis – kell 12: Eesti seisukohad 19. märtsil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, Eesti eesmärgid Ameerika Ühendriikidega suhete arendamisel 2018. aastal, kutsutud välisminister Sven Mikser.

Sündmused

Kell 13 – rahanduskomisjoni liikmete iga-aastane kohtumine IMFi delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 16.15 – Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Prantsusmaa Kõrgema Kaitseõpingute Keskuse (Center for Higher Military Studies) õppuritega (ruum L262).

Kolmapäev, 14. märts

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (558 SE); vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE).

Teine lugemine – 3 eelnõu: piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskemetallide protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (568 SE); Euroopa Metsainstituudi konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (567 SE); riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE).

Esimene lugemine – 6 eelnõu: välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE); konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE); mõõteseaduse eelnõu (566 SE); elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad rahatrahvid) eelnõu (586 SE); advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (583 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8: fiskaalpoliitikast, kutsutud rahandusminister Toomas Tõniste (ruum L333).

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor esineb tervitussõnavõtuga Linnade ja Valdade Päeval 2018 (Viru hotell, Viru väljak 4).

Kell 10 – e-Eesti toetusrühma liikmed osalevad arutelul hajaasustusega maapiirkondade transpordiliikluse paremaks korraldamiseks (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur kohtub Itaalia suursaadiku Filippo Formicaga.

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut kohtub Georgia suursaadiku Tea Akhvledianiga.

Neljapäev, 15. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti keel kui riiklik taristu“ arutelu, ettekandjad Eesti Vabaerakonna fraktsiooni liige Krista Aru, Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev, Tartu Ülikooli emakeeleõpetuse professor Martin Ehala ja Tartu Ülikooli rakenduslingvistika osakonna juhataja professor Birute Klaas-Lang.

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE).

Kell 14 – komisjoni istung

riigikaitsekomisjonis – küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Infosüsteemi Ameti esindajad; kaitseväeteenistusalaste süütegude kohtumenetlusest, ajateenistusse asumise ja õppekogunemisele ilmumise kohustuse eiramisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja ja emeriitadvokaat Kaido Pihlakas.

Sündmused

Kell 12.30 riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni korraldatavad mõttetalgud riigireformi väljatöötamise lähtealustest, arutelu juhib probleemkomisjoni esimees Tanel Talve. Arutelulaudu modereerivad Eesti Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk, Arenguseire Keskuse uuringute juht Meelis Kitsing, Õiguskantsleri Kantselei õiguskorra kaitse osakonna juhataja Külli Taro ja riigiteaduste ekspert Ott Pärna. Arutelulaudade teemadeks on inimesed ja kogukonnad, valitsemine ja valitsemismudelid (sh uued tehnoloogilised lahendused), poliitikate kujundamine (sh avalikud teenused) ning konkurentsivõimeline riik, lisainfo (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Välisministeeriumi ja Tallinna Ülikooli tutvustusprogrammi raames välisajakirjanikega Ida-Aafrika riikidest.

Reede, 16. märts

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 19. märtsil toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser; seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“ kohta, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 19. märtsil toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 20. märtsil toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil (sh artikkel 50 formaat); kutsutud Välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi laevajäätmete üleandmiseks, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Eesti seisukohad väikeettevõtete käibemaksu erikorda käsitleva nõukogu direktiivi eelnõu kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor külastab Võru Pensionäride Päevakeskust (Lembitu 2, Võru).

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor külastab Võru Gümnaasiumi (Seminari 1, Võru).

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja aseesimees Enn Eesmaa osalevad Võrus toimuval valitsusliikmete tööseminaril.

Välislähetused

8. – 13. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA kodukorra ja isikupuutumatuse komitee, poliitikaasjade ja demokraatia komitee ning monitooringukomitee istungitel Pariisis Prantsusmaal.

9. – 16. märts
Riigikogu liige Marko Mihkelson on Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames visiidil Omaanis, Araabia Ühendemiraatides ja Bahreinis.

12. – 13. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ENPA monitooringukomitee istungil Pariisis Prantsusmaal.

12. – 14. märts
Riigikogu liige Helmen Kütt osaleb Euroopa Avaliku Sektori Liidu (EPSU) sotsiaalteenuste töögrupi koosolekul Brüsselis Belgias.

12. – 15. märts
Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert osaleb 11. Euroopa-Ukraina foorumil Rzeszóws Poolas.

12. – 16. märts
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Oudekki Loone osaleb NATO PA julgeoleku tsiviilmõõtme komitee väljasõiduistungil Dohas Katari Riigis.

13. – 14. märts
Riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni aseesimees Arto Aas ning liikmed Helmut Hallemaa, Aivar Kokk ja Külliki Kübarsepp kohtuvad Soome Eduskunna tulevikukomisjoni, SITRA ja Peaministri Büroo esindajatega Helsingis Soomes.

13. – 14. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Tiit Terik osaleb ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil Pariisis Prantsusmaal.

13. – 20. märts
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni kohtumisel New Yorgis Ameerika Ühendriikides.

14. – 15. märts
Riigikogu liige Kalle Palling osaleb ettekandega üritusel Share.Techsummit ’18 Bratislavas Slovakkias.

14. – 19. märts
Riigikogu liige Olga Ivanova osaleb vaatlejana Venemaa presidendivalimistel Moskvas.

15. märts
Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) esimees Toomas Vitsut osaleb Euroopa Komisjoni proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse rakkerühma kolmandal kohtumisel Brüsselis Belgias.

15. märts
Riigikogu liikmed Henn Põlluaas ja Jaak Madison kohtuvad Soome parlamendiliikmetega Helsingis.

15. – 19. märts
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Jaanus Marrandi osaleb OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Venemaa presidendivalimistel.

16. – 19. märts
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Kuveidi parlamendis ja välisministeeriumis.

18. – 20. märts
Europoli tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma Eesti delegatsiooni juht Raivo Aeg ja liige Kalle Laanet osalevad töörühma kohtumisel Sofias Bulgaarias.

18. – 19. märts
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liige Urve Tiidus osaleb Läänemere maade parlamentaarse konverentsi migratsioonitöörühma istungil Stockholmis Rootsis.

18. – 21. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ENPA monitooringukomitee Ukraina raportöörina infokogumismissioonil Kiievis Ukrainas.

18. – 21. märts
Väliskomisjoni liige Anne Sulling osaleb ettekandega Balti riikide 100. aastapäeva konverentsil ja külastab innovatsiooni valdkonnaga seotud asutusi Kopenhaagenis Taanis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside