Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 14. töönädal 12. – 15. maini

Esmaspäev, 12. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 12.-13. mail toimuval mitteametlikul konkurentsivõime nõukogu (COMPET) kohtumisel, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 14.-16. mail toimuval mitteametlikul EL-i keskkonnaministrite ja energeetika ministrite kohtumisel, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; seisukoha andmine EL-i määruse eelnõule, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku, töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ning tööturgude edasist integratsiooni, kutsutud sotsiaalministeeriumi ja töötukassa esindajad; Eesti seisukohad 19. mail toimuval EL-i põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil; ülevaade 5.-6. mail toimunud mitteametlikust põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisest, kutsutud põllumajandusminister Ivari Padar;

keskkonnakomisjonis – Riigi jäätmekava 2014-2020, kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus; jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (661 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; riigimetsa majandamise keskuse nõukogu liikmete nimetamine;

kultuurikomisjonis – Tallinna Tehnikaülikooli seaduse eelnõu (619 SE); ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE);

maaelukomisjonis – veterinaarkorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: audiitortegevuse seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (613 SE); Ülemaailmse Postiliidu 25. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (610 SE); kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (609 SE); majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE); õiguskomisjoni kiri KarS § 400 muutmisvajaduse kohta;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (586 SE); mõttevahetus Vabariigi Presidendi valimiskorra üle; mõttevahetus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääletamisõigust omavate isikute vanusepiiri langetamise üle;

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse eelnõu algatamine; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE); hasartmängumaksu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (653 SE); ülevaade riigi eelarvestrateegiast 2015 – 2018 ja stabiilsusprogrammist 2014 (ruum 241);

riigikaitsekomisjonis – Tallinna Tehnikaülikooli kaitse- ja julgeoleku-uuringute keskuse tegevusest, kutsutud keskuse esindajad;

sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse, riigilõivuseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE); kollektiivlepingu ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse eelnõu (623 SE); töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE);

sotsiaalkomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: ühisistung hoolekande teemal, kutsutud asjaomaste asutuste esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840 (ruum L 333).

väliskomisjonis – Riigikogu otsuse “Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise eelnõu (662 OE); Riigikogu otsuse “Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise eelnõu (665 OE); ettepanek Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmiseks; Eesti seisukohad 19. mail toimuval EL-i välisasjade nõukogu (arengukoostöö) istungil, kutsutud välisministeeriumi esindaja; ülevaade ja arutelu 5.-11. mail toimunud väliskomisjoni töövisiidist Hiina Rahvavabariiki;

õiguskomisjonis – perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (546 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, pangaliidu, naiste ümarlaua ja Keskerakonna fraktsiooni esindajad ning Riigikogu liige Liisa-Ly Pakosta;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13: meedias eksponeeritud reklaamikampaaniast; ülevaade huvide deklaratsioonide registri kasutusele võtmisest ja huvide deklareerimisest registris, kutsutud justiitsminister Andres Anvelt; komisjoni tegevuskavast (ruum L332).

Teisipäev, 13. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 6 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” eelnõu (659 OE); Riigikogu otsuse “Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (660 OE); erakonnaseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (497 SE); Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (617 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (651 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (629 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: Eesti lipu seaduse § 6 muutmise seaduse eelnõu (597 SE);

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis ja majanduskomisjonis – kell 13: parlamentaarne seminar “Milliseid võimalusi pakuvad taastuvad energiaallikad Eestile?”, korraldavad Euroopa taastuvenergiaallikate foorum EUFORES koostöös majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoniga; seminarist on
veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840 (konverentsisaal);

kultuurikomisjonis – väljasõiduistung Tallinna Tehnikaülikooli, ülevaade ülikooli õppe- ja teadustegevusest;

maaelukomisjonis – ülikooliseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE);

põhiseaduskomisjonis – kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (570 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja ning kohtunikuabide ühingu esindajad;

rahanduskomisjonis – kohtumine töötukassa esindajatega; perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste seaduse eelnõu (622 SE); maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE);

riigikaitsekomisjonis – Eesti osalemine rahvusvahelistel tsiviilmissioonidel, kutsutud välisministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: uuringutekeskuse Praxis uuring “Telemeditsiini laialdasem rakendamine Eestis”;

õiguskomisjonis – kell 13: perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (546 SE); karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;

Sündmused

Kell 10-12 keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra ja komisjoni liige Annely Akkermann kohtuvad Kosovo delegatsiooniga, arutatakse rahvusvahelise koostöö olulisust ning linnade vee- ja reovee problemaatikat. Delegatsioon koosneb kohalike omavalitsuste, keskkonnaministeeriumi ja UN-Habitati esindajatest, kes osalevad projektis „Säästva arengu edendamine Kosovos: Eesti omavalitsuste jäätmekäitlus- ja veemajanduspraktikate tutvustamine ja rakendamine”.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Rõõmupesa Piiri lasteaia inimestega ning vanurite eneseabi ja nõustamisühingu inimestega (kell 15.30).

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni liikmed kohtuvad USA tunnustatud sõjakooli National War College delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb rahandus- ja maksupoliitika teemalisel valimisdebatil, mida korraldavad Euroopa Parlamendi infobüroo, MTÜ Valimisvaatlus ja Eesti noorteühenduste liit (Nordic Hotel Forum).


Kolmapäev, 14. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 5 eelnõu: välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE); individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE); ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE); veterinaarkorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE); toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (642 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (654 SE); ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (652 SE).

Sündmused

Kell 14.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson peab Siseakadeemias loengu rahvusvahelistest suhetest.

Neljapäev, 15. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (616 SE);

Kell 14 – komisjonides istungid

keskkonnakomisjonis – keskkonnaseadustiku üldosa seaduse rakendamise seaduse eelnõust tulenevate muudatuste tutvustamine, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – teeseaduse § 16 muutmise seaduse eelnõu (618 SE);

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade investeerimispanga kontrollkomiteesse eelnõu; kohtumine pangaliidu esindajatega (Nordea panga hoone);

õiguskomisjonis – kell 13: karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – 15. – 16. mai: väljasõiduistung Pärnusse.

Sündmused

Kell 13.00-15.00 toimub Riigikogu Rail Balticu toetusrühma koosolek. Viimastest arengutest annavad ülevaate majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo ja ministeeriumi Rail Balticu projektijuht Indrek Sirp (konverentsisaal).

Kell 14 riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Gruusia suursaadiku Tea Akhvledianiga (riigikaitsekomisjoni ruumides, L243).

Kell 15 riigikaitsekomisjoni esimees ja Eesti-Armeenia parlamendirühma esimees Mati Raidma kohtub Armeenia riigiametnike delegatsiooniga (ruum L241).

Reede, 16. mai

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu aseesimees ja Balti Assamblee president Laine Randjärv avab Balti Assamblee ja Balti Ministrite Nõukogu konverentsi „Transpordi ja infrastruktuuri areng: regiooni kasvumootor“ (konverentsisaal).

Kell 12.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ameerika Ühendriikide mõttekoja Chicago Council nõukogu liikmetega.

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb riigikaitse nõukogu koosolekul.

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Tema Kuninglik Kõrgus Prints Harryga.

Välislähetused

12.-14. mai
Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Riigikogu liige Rein Lang osalevad Vabariigi Presidendi riigivisiidil Soome Vabariiki.

12.-15. mai
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) parlamendi esimeeste kohtumisel.

12.
– 16. mai
Riigikogu liige Vladimir Velman osaleb rahvusvahelisel parlamentidevahelisel õigeusu assambleel Thessalonikis, Kreekas.

Riigikogu pressiteenistus
 

Tagasiside