Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 18. töönädal 12. – 15. juunini

Esmaspäev, 12. juuni

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas haldusreformi manipulatsioonide kohta võimuerakondadele parema positsiooni andmiseks (nr 357) ning Eesti väljakutsete kohta seoses vananemise, nooruse, väiksuse ja innovatsiooniga (nr 358); ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo innovatsiooni edendamise kohta Eesti majanduses (nr 359); majandus- ja taristuminister Kadri Simson ekspressrongide peatuse kohta Tabiveres (nr 355) ning Rail Balticu Ernst & Young tasuvusanalüüsi kohta (nr 360).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad Kreeka finantsabi programmi teise ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; ülevaade 15. juunil toimuvast eurorühma istungist ja 16. juunil toimuvast ELi majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN) istungist, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 15.-16. juunil toimuval ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu istungil, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE); kokkuvõtete tegemine keskkonnakomisjoni 1. poolaasta tööst;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade Kaunite Kunstide Kooli loomise ajakavast ja seonduvatest teemadest, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku arvamus põhikooli II ja III astme tehnoloogiavaldkonna ainekava uuendamisest, kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta, Eesti Koolijuhtide Ühenduse, Eesti Käsitööõpetajate Seltsi „Aita“, Eesti Tööõpetajate Seltsi ning Innove esindajad; spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE);

maaelukomisjonis  rongiühendused maapiirkonnas, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Eesti Liinirongid AS esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE); kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (432 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (433 SE); Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse ja Vabariigi Presidendi töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE); Riigikohtule arvamuse andmine riikliku pensionikindlustuse seaduse § 28 lg 2 p 12, § 24 lg 7, 8 ja 9 koosmõjus põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu (454 SE); magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457 SE); tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE);

riigikaitsekomisjonis  arutelu aktuaalsetel kaitsepoliitilistel teemadel, Ameerika Ühendriikide kohalolek regioonis, kutsutud Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis James D. Melville, Jr; käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seaduse (Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe rakendamine) eelnõu (431 SE);

sotsiaalkomisjonis  kell 11.10: töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu (407 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE); töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (468 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; laste töötamise võimalustest, kutsutud Tööinspektsiooni, Sotsiaalministeeriumi, Lastekaitse Liidu, Ekspress Grupi, Eesti Ametiühingute Keskliidu ja õiguskantsleri esindajad; ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis  kell 11.15: arutelu väikeaktsionäride õiguste kaitse teemadel, kutsutud Justiitsministeeriumi, Eesti Väikeaktsionäride Liidu ja advokaadibüroo TGS Baltic esindajad; Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine“ eelnõu (473 OE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: parlamentaarne järelevalve, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: erikomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine kohalikes omavalitsustes“ arutelu, kutsutud Justiitsministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333); riigieelarve kontrolli erikomisjoni tegevuse aruande (juuli 2016 – juuni 2017) kinnitamine;

rahvastikukriisi probleemkomisjonis – kell 13.30: rahvastiku rakkerühma moodustamise ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele; asendusemaduse seadustamise edasise tegevuskava koostamine (ruum R407);

riigireformi probleemkomisjonis – kell 13.15: komisjoni tegevuskava teemade kavandi arutelu (ruum R406).

Sündmused

Kell 10.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Itaalia parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga.

Kell 11 – Väliskomisjon kohtub Itaalia parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga (ruum L251).

Kell 11.30  Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Läti suursaadiku Raimonds Jansonsiga.

Kell 11.45 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas kohtub Saksamaa ja Austria vanemametnike delegatsiooniga, et anda infot Eesti eelseisva eesistumise prioriteetidest ja Eesti seisukohtadest Euroopa Liidu suunal.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Itaalia Parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga.

Kell 13  riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Saksamaa ja Austria vanemametnike delegatsiooniga, et anda infot Eesti eelseisva eesistumise prioriteetidest ja Eesti seisukohtadest Euroopa Liidu suunal.

Teisipäev, 13. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

NB! Eelnõude täpne järjekord on Riigikogu istungi päevakorras.

Teine lugemine – 1 eelnõu: politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (416 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse “Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine” eelnõu (473 OE); naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (475 SE); liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (424 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Vabariigi Valitsusele kutsehariduse edendamiseks soovituste tegemine; ettepanekud sügisistungjärguks;

maaelukomisjonis  kokkuvõtted komisjoni tööst kevadistungjärgul;

majanduskomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (449 SE); korruptsioonivastase erikomisjoni kiri väljasõiduistungi kohta;

rahanduskomisjonis – kell 13: tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE); Eesti lähteseisukohad Euroopa Liidu 2021. aastal algava eelarveraamistiku kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE);

riigikaitsekomisjonis  kell 13.30: tsiviilteenistus, kutsutud Siseministeeriumi ja Kaitseministeeriumi esindajad; informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kokkuvõte kevadistungjärgu tööst ja plaanid sügisistungjärguks;

väliskomisjonis – Eesti Vabariigi suursaadik, alaline esindaja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juures, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadik Kyllike Sillaste-Elling; ülevaade NATO strateegilise kommunikatsiooni kompetentsikeskuse tegevusest, kutsutud NATO strateegilise kommunikatsiooni kompetentsikeskuse asedirektor kolonel Aivar Jaeski; väliskomisjoni töökava Riigikogu V ja VI istungjärgu vahelisel ajal;

Sündmused

Kell 10.15 – Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Itaalia parlamendi ELi ja välisasjade komisjoni delegatsiooniga.

Kell 11 Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Lõuna-Aafrika Vabariigi suursaadiku Carmen Jolene Smidtiga.

Kell 11.30 Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Jõgeva ja Mustvee elanikega.

Kell 11.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Itaalia parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga.

Kell 12 Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Saksa Atlandi Ühingu (German Atlantic Association) presidendi Christian Schmidtiga.

Kell 15 – 17 Maksumaksjate Liidu koostöös rahanduskomisjoniga korraldatav ümarlaud salaturu ja varimajanduse teemal (konverentsisaal).

Kell 22.45 Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab sõna Raplamaa küüditamise mälestustulede tee üritusel (Käru).

Kolmapäev, 14. juuni

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 21 eelnõu: riigihangete seaduse eelnõu (450 SE); käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seaduse (Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe rakendamine) eelnõu (431 SE); Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse ja Vabariigi Presidendi töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE); Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (440 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) eelnõu (328 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE); kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse (Euroopa uurimismääruse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (442 SE); töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu (407 SE); maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (432 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (433 SE); metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (396 SE); spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE); töövõimetoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (468 SE); Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse muutmise seaduse eelnõu (434 SE); liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (419 SE); liiklusseaduse, liikluskindlustuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (406 SE); liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (399 SE); ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); maagaasiseaduse ja elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE); audiitortegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (409 SE).

Teine lugemine – 8 eelnõu: Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi kaitsevõime ülesehitamise toetamise koolitusprogrammis” eelnõu (451 OE); kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE); riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE); kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE); ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu (454 SE); magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457 SE); tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE).

Komisjonis

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 8.15: AS Eesti Energia endise nõukogu liikme Kalle Pallingu informatsiooni kuulamine (ruum L333).

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab avakõne Arenguseire Keskuse suveseminaril „Teistmoodi Tulevik“ (konverentsisaal).

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb juuniküüditamise mälestustseremoonial (Vabadussõja võidusamba juures).

Neljapäev, 15. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 7 eelnõu: kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (462 SE); keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE); looduskaitseseaduse muutmise seadus (Nagoya protokolli rakendamine) eelnõu (444 SE); keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (443 SE); kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: karistusseadustiku § 178 muutmise seaduse eelnõu (422 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

maaelukomisjonis – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine; kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE);

majanduskomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Rahandusministeeriumi ülevaade 2017. aasta kevadisest majandusprognoosist; Rahandusministeeriumi ülevaade riigi eelarvestrateegiast 2018-2021;

põhiseaduskomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Riigikohtule arvamuse andmine põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 83 lg 1 põhiseaduspärasuse kohta; kollektiivse pöördumise „Lisame riigipüha. Lisame puhkepäeva, kui rahvuspüha või riigipüha langeb nädalavahetusele“ arutelu jätkamine; riigi peaprokuröri ülevaade seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta 2016. aastal, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling.

Sündmused

Kell 10 Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendi Georges Dassisega.

15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu Riigikogu juhatuse kevadistungjärgu pressikonverents (ruum L240).

Kell 14 Eesti ELi Nõukogu eesistumise pressibriifing (ruum L241).

Kell 18 Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti Pangaliidu 25. juubelil (NO99 Teatrimaja).

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti Välispoliitika Instituudi ja Trans-Euroopa Poliitikauuringute Assotsiatsiooni (TEPSA) korraldataval Eesti Euroopa Liidu eesistumise teemalisel konverentsil (Teaduste Akadeemia saal).

Reede, 16. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 10: Eesti seisukohad ELi välisasjade nõukogu 19. juunil toimuval istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser.

Euroopa Liidu asjade komisjoni istung – järgneb ühisistungile: Eesti seisukohad 20. juunil toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil, kutsutud Eesti eriesindaja ELi institutsioonide juures Matti Maasikas; Eesti seisukohad 19. juunil toimuval ELi keskkonnaministrite nõukogu istungil, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 9 – Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso esineb üle-euroopalise poliitika uuringute konverentsil julgeoleku- ja kaitsekoostöö paneelis (Eesti Teaduste Akadeemia).

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb avakõnega Eesti Saarte Kogu Üldkogul Naissaarel.

Välislähetused

14. – 16. juuni
Riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus esineb konverentsil „25th Anniversary of the Promoting Tolerance Program” paneelis “Confronting Bigotry and Intolerance in the Face of Rising Populism” Berliinis, Saksamaal.

15. – 18. juuni
Kultuurikomisjoni esimees ja Balti Assamblee president Aadu Must osaleb Beneluxi parlamendi suveistungil Amsterdamis ja Haagis, Hollandis.

18. – 20. juuni
Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Raivo Aeg osaleb 8. parlamendiliikmete julgeolekufoorumil Riias.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside