Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 11. töönädal 12. – 15. detsembrini

Esmaspäev, 12. detsember

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Rahandusminister Sven Sester vastab Riigikogu liikmete arupärimisele struktuurse eelarvetasakaalu kohta (nr 280).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 15.-16. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis – arutelu Rail Balticu projekti hetkeolukorrast, kutsutud Rail Baltic OÜ ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu;

maaelukomisjonis – kollektiivse pöördumise „Karusloomakasvanduste keelustamine Eestis“ arutelu;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side ühtse turu paketi eelnõu, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; rahanduskomisjoni kiri tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE) kohta, arvamuse andmine rahanduskomisjonile; kohtumine ASi EVR Cargo esindajatega;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (348 OE); komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine;

rahanduskomisjonis – võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE); investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE); tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE); 10 minutit peale Riigikogu täiskogu istungi lõppu: tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE), kutsutud huvigruppide esindajad;

riigikaitsekomisjonis – kaitseministeeriumi sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiakomisjoni tegevusest, kutsutud terminoloogiakomisjoni esindajad; Kaitseväe lisaõppekogunemised, kutsutud kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse liidu kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimiseks, eelnõu kohta, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (346 SE), kutsutud kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (315 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE); arvamuse andmine rahanduskomisjonile tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE) kohta;

väliskomisjonis – ülevaade 4. detsembril toimunud Austria presidendivalimistest ning Austria ja Eesti kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eest suursaadik Austrias Rein Oidekivi (videokonverents) ja välisministeeriumi esindaja; ülevaade arengutest Itaalias ning Itaalia ja Eesti kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Itaalias Celia Kuningas-Saagpakk (videokonverents); ülevaade Balti riikide parlamentide väliskomisjonide delegatsioonide kohtumistest Ameerika Ühendriikide Kongressi liikmetega 6.-8. detsembril Washingtonis;

õiguskomisjonis kell 11.10: kohtumine riigi peaprokuröri Lavly Perlinguga;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Ühendkuningriigi suursaatkonna esindajatega Suurbritannia parlamendis vastuvõetud jälgimisseaduse teemal;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade avaliku arvamuse uuringust „Rahvas ja korruptsioon: Euroopa ja Kesk-Aasia. Üleilmne korruptsioonibaromeeter“, kutsutud MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindajad; 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Teisipäev, 13. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine“ eelnõu (344 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine“ eelnõu (345 OE).

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Mida teha Rail Balticuga?” arutelu
Ettekandjad Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Martin Helme, Astrohouse OÜ juhatuse liige Endel Oja, Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing MTÜ auliige Illimar Paul ja ARB MTÜ juhatuse liige Priit Humal

Teine lugemine – 1 eelnõu: raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kohtumine keskkonnaminister Marko Pomerantsiga, poolaasta kokkuvõtete tegemine;

kultuurikomisjonis – 2015. aasta PISA uuringu tulemuste tutvustamine, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

maaelukomisjonis – väärtusliku põllumajandusmaa kaitse, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (270 SE); riigihangete seaduse eelnõu (204 SE);

rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE); 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: Euroopa komisjoni teatis „Euroopa sotsiaalõiguste teemalise arutelu käivitamine“, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – arutelu Eesti välispoliitika aktuaalsetel teemadel, kutsutud välisminister Sven Mikser; ülevaade 6.-7. detsembril toimunud NATO välisministrite kohtumisest; ülevaade 8.-9. detsembril toimunud OSCE välisministrite kohtumisest; ülevaade 12. detsembril toimunud ELi välisasjade nõukogu istungist; Eesti seisukohad 15.-16. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogul – ELi välismõõtme teemad, kutsutud peaminister Jüri Ratas; ülevaade peaministri välissuhtlusest;

õiguskomisjonis – kohtumine justiitsminister Urmas Reinsaluga; valitsuse algatatud riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE) ettevalmistamine teiseks ja kolmandaks lugemiseks.

Sündmused

Kell 14.40 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Benini Vabariigi riigipea Patrice Taloniga. Kohtumisel osaleb Eesti-Aafrika parlamendirühma esimees Mart Nutt.

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Rootsi suursaadiku Anders Ljunggreni vastuvõtul.

Kell 19 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Türgi suursaadiku Hayriye Kumaşҫioğluga.

Kolmapäev, 14. detsember

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 5 eelnõu: välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (251 SE); välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (252 SE); võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE); investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE); ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksu-seaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE).

Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis
Ettekandja rahandusminister Sven Sester

Teine lugemine – 4 eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise protokolli Balti Kaitsekolledži ja tema isikkoosseisu staatuse kohta muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (330 SE); riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise direktiivi ülevõtmine) eelnõu (308 SE); tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE).

Komisjonis

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: erikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

Sündmused

Kell 8.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb XV Eesti palvushommikusöögil (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 9.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ungari suursaadiku Vince Szalay-Bobrovniczkyga (ruum L253).

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Horvaatia suursaadiku Krešimir Kopčićiga.

Kell 12 – Riigikogu Toimetised (RiTo) uue numbri esitlus, mis keskendub eesti kultuuri minevikule ja tulevikule (Toompea lossi näituste saal).

Neljapäev, 15. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 3 eelnõu: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise direktiivi ülevõtmine) eelnõu (308 SE); riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (349 OE).

Kell 14 – komisjonides istungid

rahanduskomisjonis – 10 minutit pärast Riigikogu istungi lõppu: 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE).

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – 15 minutit pärast Riigikogu istungi lõppu: erikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

Reede, 16. detsember

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 19. detsembril toimuval ELi keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele ja avalikule konsultatsioonile Euroopa sotsiaalõiguste teemalise arutelu käivitamise teemal, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side ühtse turu paketi eelnõule, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja.

Välislähetus

12. – 13. detsember
Riigikogu liige Kalle Palling osaleb digiekspertide õppeprogrammis Berliinis, Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside