Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 11. töönädal 12.–15. detsembrini

Esmaspäev, 12. detsember

Kell 15 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eestikeelsele õppele üleminek) eelnõu (722 SE).

Rahandusminister Annely Akkermann annab ülevaate Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis.

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel istungil – kell 14.20: 6. detsembril toimunud Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani tippkohtumisest, Eesti seisukohad 15.–16. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Kaja Kallas;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: istungjärgu kokkuvõte;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi (EMBL) asutamiskokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (715 SE); muinsuskaitseseaduse, halduskoostöö seaduse ja muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine Riigimetsa Majandamise Keskuse uue juhi Mikk Marraniga;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: kaubandusliku meresõidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (741 SE), Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni asutamiskonventsiooni 2021. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (749 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Riina Sikkut; „Meremajanduse valge raamat 2022–2035“ tutvustus, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: kogumispensionide seaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (711 SE); maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (732 SE); Riigikogu otsuse „Riigigarantii andmine“ eelnõu (750 OE); Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis, kutsutud rahandusminister Annely Akkermann; käibemaksuseaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (575 SE); biokütuse osakaalu nõude täitmise probleemide lahendamisest, kutsutud keskkonnaminister Madis Kallas ja Keskkonnaameti esindajad;

riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (754 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad ja Kaitseressursside Ameti peadirektor Anu Rannaveski; julgeolekuasutuste seaduse ja Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (721 SE), kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (623 SE), jalaväemiinide kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustava ja nende hävitamist nõudva konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (726 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (724 SE), kutsutud eelnõu algatajate esindaja, Sotsiaalministeeriumi esindaja; okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu, kutsutud Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siberis sündinud laste MTÜ ja Eesti Memento Liidu esindajad;

väliskomisjonis – kell 11.15: struktuurireformist ja välisteenistuse seaduse rakendamisest kutsutud Välisministeeriumi esindjaja; Euroopa Liidu liikmesriikide tegevusest Ukraina toetamisel, kutsutud Eesti suursaadik Saksamaal Alar Streimann ja Eesti suursaadik Prantsusmaal Lembit Uibo; Ukraina parlamendi väliskomisjoni pöördumine seoses Venemaa Föderatsiooni ÜRO liikmelisusega, kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine majanduskomisjonile ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (746 SE) kohta; perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (617 SE)ettevalmistamine esimeseks lugemiseks, kutsutud algataja esindaja; turvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (629 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindaja ja Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevjuht Andre Lilleleht; relvaseaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja Kaitseministeeriumi esindajad;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (eestikeelsele õppele üleminek), kutsutud Narva Eesti riigigümnaasiumi juht Irene Käosaar;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.15: aasta kokkuvõte;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.00: aasta kokkuvõte, kutsutud riigikontrolör Janar Holm ja Riigikontrolli esindajad.

Teisipäev, 13. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kolm eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (730 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja energiakriisi päästepakett” eelnõu (716 OE), ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (746 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad looduse taastamise määruse kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; biotsiidiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaagentuuri ja Keskkonnauuringute Keskuse esindajad;

kultuurikomisjonis – 14.30: töötukassa tööturukoolitustest, kutsutud Eesti Töötukassa, Sotsiaalministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 13: istungjärgu kokkuvõte;

majanduskomisjonis – infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (742 SE), kutsutud siseminister Lauri Läänemets; istungjärgu kokkuvõte;

põhiseaduskomisjonis – kohtute seaduse ja kohtumenetluse seadustike muutmise seaduse (erakorralise ja sõjaseisukorra aegne kohtupidamine) eelnõu (753 SE); kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (719 SE), kutsutud justiitsminister Lea Danilson-Järg ja algataja esindaja; kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (633 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis istungjärgu kokkuvõte;

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisel istungil – kell 14.30: Uue „Eesti julgeolekupoliitika alused“ eelnõu projekti arutelu, kutsutud Riigikantselei julgeoleku- ja riigikaitse koordinatsioonibüroo direktor Erkki Tori (A. Rei nõupidamisruum);

sotsiaalkomisjonis – istungjärgu kokkuvõte;

õiguskomisjonis – istungjärgu kokkuvõte;

Sündmus

Kell 14 – riigikaitsekomisjon ja väliskomisjon kohtuvad Ameerika Ühendriikide ajutise asjuriga Eestis Gabrielle Cowaniga (A. Rei nõupidamisruum).

Kolmapäev, 14. detsember

Kell 12 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad välisminister Urmas Reinsalu peaministri ülesannetes, maaeluminister Urmas Kruuse ning tervise- ja tööminister Peep Peterson.

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kuus eelnõu: ohvriabi seaduse eelnõu (702 SE), patendiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE), kogumispensionide seaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (711 SE), julgeolekuasutuste seaduse ja Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (721 SE), kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 17 muutmise seaduse eelnõu (729 SE), maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (halduskoostöö direktiivi ülevõtmine) eelnõu (732 SE).

Teine lugemine – kolm eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigigarantii andmine” eelnõu (750 OE), Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratooriumi (EMBL) asutamiskokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (715 SE), kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (623 SE).

Esimene lugemine – viis eelnõu: välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (714 SE), tööturumeetmete seaduse eelnõu (735 SE), vangistusseaduse, karistusseadustiku ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (747 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (paberivabale kohtumenetlusele üleminek) eelnõu (723 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku, pärimisseaduse ja rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse (Euroopa Liidu tõendite kogumise ja dokumentide kättetoimetamise muudetud määruste rakendamine) eelnõu (731 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Omavalitsuste rahastamine toetusfondist“ tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad; universaalteenusest ettevõtjatele, kutsutud on ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan, Konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee, Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter, Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas ning riigikontrolör Janar Holm. Istungi teise päevakorrapunkti arutelu on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 10.15 – väliskomisjoni esimees Andres Sutt kohtub Leedu suursaadiku Raimonda Murmokaitėga.

Kell 11 – ajakirja Riigikogu Toimetised (RiTo) uue numbri esitlus. Ajakirja põhiosa on pühendatud Eesti haridusele. Värske ajakirja fookusteemat käsitlevas paneeldiskussioonis arutlevad akadeemik Jaak Aaviksoo, Riigikogu liige ja Tartu Ülikooli professor Margit Sutrop ning Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter. Esitlust saab jälgida veebiülekandes (Toompea lossi kunstisaal ja videosild).

Kell 11.15 – väliskomisjoni esimees Andres Sutt kohtub Gruusia suursaadiku Archil Karaulashviliga.

Neljapäev, 15. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Istungi alguses esineb ettekandega Ukraina parlamendi aseesimees Oleksandr Kornijenko.

Pärast istungit on Riigikokku oodata jõuluvana.

Komisjoni istungid

kultuurikomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 8.30: komisjoni aseesimehe tagasiastumine;

kultuurikomisjoni erakorralisel istungil – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine.

Sündmus

Neljapäevast pühapäevani on Eestis visiidil Ukraina parlamendi aseesimees Oleksandr Kornijenko, kes kohtub Riigikogu esimehe Jüri Ratase, Riigikogu aseesimehe Helir-Valdor Seederi ja teiste Eesti riigijuhtidega.

Reede, 16. detsember

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 20. detsembril toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 19. detsembril toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogul, kutsutud majandus- ja taristuminister Riina Sikkut; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni looduse taastamise määruse eelnõu ettepanekule, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad.

Sündmused

Neljapäevast pühapäevani on Eestis visiidil Ukraina parlamendi aseesimees Oleksandr Kornijenko, kes kohtub Riigikogu esimehe Jüri Ratase, Riigikogu aseesimehe Helir-Valdor Seederi ja teiste Eesti riigijuhtidega.

Kell 11.30 – Riigikaitsekomisjoni esimees Raimond Kaljulaid kohtub Soome suursaadikuga Eestis Vesa Vasaraga.

Välislähetus

12.–14. detsember
Riigikogu esimees Jüri Ratas viibib ametlikul visiidil Varssavis Poolas ning Kiievis ja Žõtomõri oblastis Ukrainas.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside