Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 11. töönädal 12. – 15. aprillini

Head ajakirjanikud!

Riigikogu Kantselei on seoses viirushaiguse COVID-19 puhanguga võtnud kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud. Palume ajakirjanikel Toompea lossis olles kanda maske ja hoida intervjueeritavaga vähemalt kahemeetrist vahet.

Täname mõistva suhtumise eest!

Esmaspäev, 12. aprill

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – kolm eelnõu: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE); loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (355 SE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 13. aprillil toimuval mitteametlikul kohanemis- ja lõimumisministrite videokohtumisel, kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 16. aprillil toimuval eurorühma ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; uue Euroopa Liidu finantsperioodi Euroopa Liidu fondidest ja Eesti eurotoetuste planeerimisest, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (364 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: riiklikult tähtsate kultuuriehitiste menetlusprotsessist;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: taimebioloogia infrastruktuuri (TAIM) tutvustus, kutsutud Tartu Ülikooli, TAIM ja Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE), riikliku küberturvalisuse olukorrast, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt; tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (311 SE); audiitortegevuse seaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (313 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu digiturgude õigusakti eelnõu kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kaitseminister Kalle Laaneti visiidist Malisse, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; Kaitseväe toetusest tsiviilasutustele COVID-19 viiruse ohjamisel, kutsutud Kaitseväe esindaja; Riigikaitsekomisjoni esindusest Balti Assamblee, Põhjamaade Nõukogu ja Beneluxi parlamendi konverentsil „Kõikehõlmav julgeoleku- ja kaitsealane koostöö“;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE); perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE); Sotsiaalministeeriumi töökavadest ja tegevusplaanidest, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik; töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik;

väliskomisjoni videoistungil – arengutest Myanmaris, kutsutud Välisministeeriumi ja MTÜ Mondo esindajad; arengutest Ukrainas;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaalmenetluse seadustiku revisjon) eelnõu (367 SE), kutsutud justiitsminister Maris Lauri;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjonile saabunud dokumentidest;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: ministeeriumide reeglid avalike vahendite erahuvides kasutamiseks, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning Justiits-, Majandus- ja Kommunikatsiooni-, Rahandus- ja Sotsiaalministeeriumi tugifunktsioonide täitmiseks loodud ühisosakonna esindajad; huvide deklareerimisest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: vaktsineerimise korraldusest riigis, kutsutud peaminister Kaja Kallas, tervise- ja tööminister Tanel Kiik ja riigikontrolör Janar Holm; piirangutest väljumise plaanist, kutsutud peaminister Kaja Kallas ja riigikontrolör Janar Holm; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 10.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Raivo Tamm osaleb videosilla vahendusel ENPA kultuuri-, teadus-, haridus- ja meediakomitee istungil.

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Urmas Reitelmann osaleb videosilla vahendusel ENPA migratsiooni-, pagulaste ja ümberasustatud isikute komitee istungil.

Teisipäev, 13. aprill

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Teine lugemine – kaks eelnõu: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (355 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (356 SE).

Riigikogu liikmete arupärimisele perede diskrimineerimise kohta (nr 50) vastab kultuuriminister Anneli Ott.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE), kutsutud Eesti Keskkonnauuringute Keskuse, Keskkonnaagentuuri ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; metsaregistri andmete väärkasutusest, kutsutud Eesti Erametsaliidu ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) (368 SE), kutsutud justiitsminister Maris Lauri;

maaelukomisjoni videoistungil piimandussektorist, kutsutud sektori ja Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – Rail Balticu projekti hetkeseisust, Tallinna-Helsingi tunneli projektist, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu digiteenuste õigusakti eelnõu kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – Euroopa Kohtu kohtuniku kandidaadi kuulamine, kutsutud kandidaat Küllike Jürimäe ja Välisministeeriumi esindaja; isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE), kutsutud siseminister Kristian Jaani; Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (306 SE); kollektiivsest pöördumisest „Ei katuseraha jagamisele abordivastasele liikumisele“;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – uuringu koostamise ideest – genoomi struktuuri seosest COVID-19 põdemisega, kutsutud Eesti Teaduste Akadeemia liige, molekulaarbioloog Mart Saarma, Eesti Teaduste Akadeemia liige, geeniteadlane Andres Metspalu, Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu bioinformaatik Reedik Mägi, Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskuse juht Riin Ehin, Riigikogu Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov, Sotsiaalministeeriumi esindaja; kell 15 – COVID-19 haigust ennetavast käitumisest, isikukaitsevahendite kasutamisest, kutsutud Riigikantselei, Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – arengutest Türgis, kutsutud Eesti suursaadik Türgi Vabariigis Annely Kolk ning Türgi ja Lähis-Ida ekspert Hille Hanso; pöördumise „Eesti Vabariigi Riigikogu pöördumine Soome Vabariigi Eduskunta poole“ eelnõu (322 PE);

õiguskomisjoni videoistungillähisuhtevägivallast ja narkokuritegevusest koroona perioodil, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ning Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad.

Kolmapäev, 14. aprill

Kell 12 – infotund

Kell 14 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu liikmete arupärimisele maksupoliitika kavandamise kohta (nr 54) vastab rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ning Eesti poliitika kohta Hiinas (nr 55) ja demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgimise kohta Euroopa Liidus (nr 61) vastab välisminister Eva-Maria Liimets.

Kolmas lugemine – seitse eelnõu: väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seaduse eelnõu (215 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (356 SE); kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (324 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE); loovisikute ja loomeliitude seaduse ning sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (355 SE); riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE).

Teine lugemine – kaks eelnõu: Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (318 SE); jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE).

Esimene lugemine – viis eelnõu: ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (341 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (331 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (339 SE); perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE).

Sündmused

Kell 11  Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Vilja Toomast osaleb videosilla vahendusel ENPA võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastase komitee istungil.

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub videosilla vahendusel Usbekistani suursaadiku Kadambay Sultanoviga.

Neljapäev, 15. aprill

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Keskkonnakomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035?“ arutelu. Ettekande teevad Eesti Rohelise liikumise juhatuse liige ja huvikaitse ekspert Madis Vasser, keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender, keskkonnaminister Tõnis Mölder ning Cambridge’i Ülikooli kliimamuutuste majanduse vanemteadur ja ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni teadus- ja tehnoloogianõukogu aseesimees Annela Anger-Kraavi.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjoni videoistungil – riiklikult tähtsate kultuuriehitiste menetlusprotsessist; Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu ettevalmistamine;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: 2021. aasta lisaeelarve meetmetest, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, tervise- ja tööminister Tanel Kiik, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, maaeluminister Urmas Kruuse ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Soome parlamendi esimehe Anu Vehviläineniga.

Kell 11 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Euroopa Parlamendi presidendi David Sassoliga.

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub videosilla vahendusel Saudi Araabia suursaadiku Faisal Ghulamiga.

Kell 12.15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Urmas Reitelmann ja asendusliige Vilja Toomast osalevad videosilla vahendusel ENPA sotsiaal-, tervishoiu ja säästliku arengu komitee istungil.

Kell 15 – väliskomisjon kohtub videosilla vahendusel Ukraina Ülemraada väliskomisjoniga.

Kell 15.30 Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb videosilla vahendusel ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve ehk monitooringu komitee istungil.

Reede, 16. aprill

Komisjonide istungid

väliskomisjoni videoistungil – kell 9: aktuaalsetest välispoliitilistest küsimustest, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets ja kaitseminister Kalle Laanet; Eesti seisukohtadest 19. aprillil Luksemburgis toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets;

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 11: Eesti seisukohad 19. aprillil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, Eesti seisukohad 20. aprillil toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets.

Sündmus

Riigikogu esimees Jüri Ratas viibib visiidil Pärnumaal.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside