Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IX istungjärgu 4. töönädal 11. – 14. veebruarini.

Esmaspäev, 11. veebruar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 18. – 19. veebruaril toimuval ELi konkurentsivõime nõukogu istungil (teadusküsimused), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; seisukoha andmine avalikule konsultatsioonile Euroopa elutähtsate infrastruktuuride kaitse direktiivi kohta, kutsutud Siseministeeriumi esindaja; parlamentaarne kuulamine Euroopa Komisjoni riigipõhisest analüüsist Euroopa poolaasta raames, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse esindaja;

keskkonnakomisjonis – Tallinna-Helsingi tunneli projektist, kutsutud projekti eestvedaja ning Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; aheraine killustiku ja põlevkivituha kasutamise võimalustest Rail Balticu ehitusel, kutsutud Rail Balticu, Eesti Energia ASi, Niidu Ladu OÜ, TalTechi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad; Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) (789 SE); Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (791 SE) (ruum L 332);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (799 SE); muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE); kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE); Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE); Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE); Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE); Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE);

maaelukomisjonis – taimekaitsevahendite ja väetiste mõjust ökosüsteemile, kutsutud Eesti Mesinike Liidu, Eesti Meetootjate Ühenduse, võrgustiku Ökoriik Eesti, Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni, Põllumajandusameti, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eesti Maaülikooli, OÜ Rannu Seeme ja Eesti Seemneliidu esindajad; taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE); geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seadus (681 SE) (ruum L 262);

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtadest Euroopa elutähtsate infrastruktuuride kaitse direktiivi 2008/114/EÜ avalikule konsultatsioonile; raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Jaak Luige kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (801 OE); Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Riigireformi ja hea halduse põhialused“ eelnõu (777 OE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: pandikirjade seaduse eelnõu (760 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (763 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: e-käibemaksusüsteemi pettuskindlamaks muutvatest algatustest; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: e-kaubanduse käibemaksu direktiivi rakendamise paketist; komisjonile laekunud pöördumistest: „Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus“ ja  „Maksustame ilutulestikuga paugutamise vabatahtlike päästjate toetuseks“;

riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE), kutsutud algataja esindaja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Raivo Aeg, Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi valitsemisala esindajad; 30. – 31. jaanuaril Bukarestis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE); Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (790 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – ülevaade Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud ENPA Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko; rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE); välispoliitika arutelust olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 12. veebruaril ning välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE), kutsutud välisminister Sven Mikser;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon ja korruptsioonivastane erikomisjon – kell 12.30: väljasõiduistung Tallinna Vanglas;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: psühholoogide ettevalmistuse arendamisest, kutsutud SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Psühholoogide Liidu ja Sotsiaalministeeriumi esindaja; komisjoni töö lõpparuandest;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 14: komisjoni töö lõpparuandest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: arutelu kiire interneti kättesaadavaks tegemisest kõigile Eesti inimestele aastaks 2025, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Elektrilevi OÜ, Elisa Eesti ASi, Levira ASi, Tele2 Eesti ASi, Elevi ASi, Telia Eesti ASi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Sündmus

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Hea Eeskuju tunnustuskonkursi finalistidega (Kalevipoja saal).

Teisipäev, 12. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE).

Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena, ettekande teevad välisminister Sven Mikser ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Teine lugemine – 3 eelnõu: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE); maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE); väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: käibemaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (763 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

riigikaitsekomisjonis – kell 13.10: Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi ja Kaitseliidu esindajad;

riigikaitsekomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisistung – kell 14: puudega inimeste kaasamisest riigikaitsesse, kutsutud puudega inimeste ühingute, Kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti, Kaitseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, ELi õigusest tulenevad karistused) eelnõu (771 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi, Rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand, Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Eesti Advokatuuri, Õiguskantsleri Kantselei, Audiitorkogu, Eesti Liikluskindlustuse Fondi ja Eesti Kindlustusseltside Liidu esindajad.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor esineb tervituskõnega Linnade ja Valdade Päevadel (Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus).

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor salvestab koostöös Eesti Kurtide Liiduga videotervituse Eesti viipekeele päevaks.

Kolmapäev, 13. veebruar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 5 eelnõu: pandikirjaseaduse eelnõu (760 SE); laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE); puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE); vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (680 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (799 SE).

Teine lugemine – 19 eelnõu: Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE); taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE); tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE); tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE); rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE); kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE); liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE); isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE); riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE); kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE); sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE); muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE); kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE); Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE); Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE); Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE); Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE);

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine ÜRO globaalses rändepaktis osalemise küsimuses“ eelnõu (764 OE).

Sündmused

Kell 9.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Jaapani suursaadiku Yoko Yanagisawaga.

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet kohtub Hiiumaa Gümnaasiumi õpilastega.

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Pärnu maakonna maakoolide huvijuhtidega.

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Ukraina raada julgeoleku- ja kaitsekomisjoni delegatsiooniga.

Neljapäev, 14. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Infojulgeolek, sellega seotud ohud demokraatiale ja õigusriigile“ arutelu, ettekandjad Eesti Vabaerakonna fraktsiooni esimees Andres Herkel, strateegilise kommunikatsiooni ekspert Ilmar Raag, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna IT-õiguse teadur Helen Eenmaa-Dimitrieva, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Ivo Juurvee.

Teine lugemine – 3 eelnõu: Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE); politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: Balti riikide õhuturbest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 9: Eesti seisukohtadest 18. veebruaril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele, et kehtestada sanktsioonid seoses Ukraina aluste ründamise ja hõivamisega Kertši väinas“ eelnõu (782 OE), kutsutud Välisministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE), kutsutud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

Sündmus

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Ungari suursaadiku Kristóf Forraiga.

Reede, 15. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohtadest 18. veebruaril toimuval välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser; Eesti seisukohtadest 19. veebruaril toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohtadest 21. – 22. veebruaril toimuval mitteametlikul ELi välisasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist; Eesti seisukohtadest 18. – 19. veebruaril toimuval ELi konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ametist lahkuva Jaapani suursaadiku Yoko Yanagisawaga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Tallinna Asunduse Lasteaia lastega.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor annab EV100 Laste Vabariik tänuüritusel üle kuldvapid ja tänukingid (Valge saal).

Välislähetused

12. veebruar
Riigikogu liikmed Jevgeni OssinovskiTaavi Rõivas ja Artur Talvik osalevad Riigikogu valimiste teemalistel üritustel Tuglase Seltsis Helsingis Soomes.

13. – 16. veebruar
Põhiseaduskomisjoni aseesimees Jüri Adams osaleb OECD Üleilmse Parlamentaarse Võrgustiku kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

14. – 15. veebruar
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liikmed Erki Savisaar ja Sven Sester osalevad BA majandus-, energeetika ja innovatsiooni komisjoni ning eelarve komisjoni istungil Riias Lätis.

16. veebruar
Riigikogu liige Jevgeni Ossinovski osaleb aktusel ja sellele järgneval debatil Eesti Majas Stockholmis Rootsis.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside