Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 1. töönädal 11. – 17. septembrini

Esmaspäev, 11. september

Kell 15 Riigikogu sügisistungjärgu avaistung. Kõnega esinevad Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Vabariigi President Kersti Kaljulaid.

Hümni laulab segakoor HUIK! dirigent Ayaka Ueda juhatusel.

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Avaistungil vastab peaminister Jüri Ratas Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele Eesti Vabariigi suveräänsusdeklaratsiooni ja Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvide 1 ja 2 rikkumise (nr 362), Team Estonia ja Eesti välismajanduspoliitika kursi (nr 363) ning Eesti elanikkonnakaitse ja selle juhtimise kohta (nr 366).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis kell 13.30: ülevaade 14. septembril toimuvast justiits- ja siseasjade nõukogu istungist, kutsutud siseminister Andres Anvelt; ülevaade 15. septembril toimuvast eurorühma kohtumisest ja 15. – 16. septembril toimuvast mitteametlikust majandus- ja rahandusnõukogu kohtumisest, kutsutud rahandusminister Toomas Tõniste; ülevaade 3. – 5. septembril toimunud mitteametlikust põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisest, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm ning Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron; ülevaade andmete vabast liikumisest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – ülevaade Keskkonnaministeeriumi 2017. aasta I poolaasta õigusloome plaanidest; kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu tutvustamine; Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu liikme nimetamine;

kultuurikomisjonis kell 11.10: ülevaade Haridus- ja Teadusministeeriumi 2017. aasta II poolaasta tööplaanidest, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kantsler Tea Varrak, Eesti Noorsootöö Keskuse esindaja;

maaelukomisjonis – toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis kell 11.10: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ühtse digivärava määruse eelnõu kohta COM (2017) 256, arvamuse andmine EL asjade komisjonile; Eesti ELi Nõukogu eesistumisega seoses ELi rahvusparlamentide majanduskomisjonide esimeeste konverentsi ettevalmistusest;

põhiseaduskomisjonis kell 11.15: kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (470 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Riigikohtule arvamuse andmine väärteomenetluse seadustiku § 541 lg 6, kohtutäituri seaduse § 35 lg 2 p 12 ja § 32 lg 5 ning § 35 lg 2 p 15 ja § 41 lg 2 põhiseaduspärasuse kohta;

Arutelu fraktsioonide esindajatega ettepaneku üle muuta 2. ülestõusmispüha riigipühaks.

rahanduskomisjonis – Rahandusministeeriumi ülevaade ettevalmistatavatest eelnõudest; Vabariigi Presidendi välja kuulutamata jäetud magustatud joogi maksu seaduse eelnõu arutamine;

riigikaitsekomisjonis – ülevaade 6. – 7. septembril Tallinnas toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseminister Jüri Luik; ülevaade 7. – 9. septembril Tallinnas toimunud riigikaitse- ja väliskomisjoni korraldatud Euroopa Liidu parlamentide vahelisest ühise välis- ja julgeolekupoliitika konverentsist;

sotsiaalkomisjonis kell 11.10: märgukiri süstlavahetuspunkti kohta Põhja-Tallinna linnaosas, kutsutud asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajad; tervishoiu rahastamine 2018. aastal, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

väliskomisjonis – ülevaade Eesti tegevustest algaval ÜRO 72. Peaassambleel, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; ülevaade 24. septembril toimuvatest Saksamaa parlamendivalimistest, kutsutud Eesti suursaadik Saksamaa Liitvabariigis Mart Laanemäe;

õiguskomisjonis kell 11.15: kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, Riigi peaprokurör Lavly Perling, Sotsiaalministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad; karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) (453 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, Justiitsministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (475 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Justiitsministeeriumi kiri kirikute ja koguduste seaduse muutmiseks, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi ja Eesti Kirikute Nõukogu esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis kell 13.30: kohtumine Kaitsepolitseiameti peadirektori Arnold Sinisaluga;

korruptsioonivastases erikomisjonis kell 13.30: Riigikogu liikmete laenudest; GRECO IV hindamisvoorus Eestile suunatud soovituste täitmisest (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks kell 13.30: komisjoni tööplaani arutelu (ruum R407);

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks kell 13.15: ülevaade e-riigi hetkeolukorrast, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler Siim Sikkut ja infoühiskonna teenuste arendamise osakonna juhataja Janek Rozov (ruum R406);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis kell 14: arutelu laekunud Riigikontrolli aruannetest ja kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamisest;

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Friedrich Eberti Fondi auliikmetega (ruum L240).

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub õiguskantsler Ülle Madisega, et võtta vastu aastaülevaade 2016 – 2017.

Teisipäev, 12. september

Kell 10 täiskogu istung

Esimene lugemine 2 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (482 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (483 OE).

Kell 14 komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – Eesti Rahva Muuseumi protsesside analüüs ning 2014. – 2016. aasta tehingute seaduslikkuse audit, kutsutud Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene, asekantsler Tarvi Sits ja audiitorid;

maaelukomisjoniskell 13: loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE); kutsutud Maaeluministeeriumi, loomade eestkoste organisatsiooni MTÜ Loomus ja OÜ Tivoli Tuur esindajad;

majanduskomisjonis – rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (474 SE); Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusloome plaanide tutvustus, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

põhiseaduskomisjonis kell 10.30: Õiguskantsler Ülle Madise annab oma tegevuse aastaülevaate;

rahanduskomisjonis – kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (429 SE), osalevad huvigruppide esindajad; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE);

riigikaitsekomisjonis – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest;

sotsiaalkomisjonis15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: ravimiseaduse § 76 täiendamise seaduse eelnõu (481 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas kohtub Hiina delegatsiooniga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub konkursi Hea Eeskuju korraldajatega.

Kell 13 – EL asjade komisjoni, rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni liikmed kohtuvad Euroopa Kontrollikoja presidendi Klaus-Heiner Lehne ja Kontrollikoja liikme Juhan Partsiga (EL asjade komisjoni ruumis P280).

Kell 16 – Eesti-Jaapani parlamendirühm kohtub Jaapani noortega (ruum L241).

Kolmapäev, 13. september

Kell 13 infotund

Kell 14 täiskogu istung

Esimene lugemine 2 eelnõu: Eurocontroli lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitlevate protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (448 SE); Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (446 SE).

Neljapäev, 14. september

Kell 10 täiskogu istung

Esimene lugemine 1 eelnõu: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE).

Kell 14 komisjonides istungid

kultuurikomisjonis – hariduslike erivajadustega õpilaste hariduskorralduslikud muudatused, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

majandus- ja rahanduskomisjoni ühisistung 15 minutit pärast Riigikogu täiskogu istungi lõppu: Rahandusministeeriumi ülevaade 2017. aasta suvisest majandusprognoosist (ruum L241);

sotsiaalkomisjonis kell 9: kohtumine Tšehhi Senati delegatsiooniga.

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub arengumaade ajakirjanike koolitusprojekti raames India IT- ja majandusajakirjanikega.

Reede, 15. september

Sündmused

Kultuurikomisjoni ühepäevane visiit Helsingisse. Kohtumised Eesti suursaadiku Margus Laidrega Eesti saatkonnas, Eduskunna haridus- ja kultuurikomisjoniga, Haridus- ja Kultuuriministeeriumis ning Eesti Majas.

Välislähetused

9. 15. september
NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil Soulis Korea Vabariigis.

10. 17. september
NATO PA Eesti delegatsiooni liige Hannes Hanso osaleb NATO PA teadus- ja tehnoloogiakomitee istungil Kanadas.

13. september
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas esineb Matti Vanhaneni korraldatud julgeolekukonverentsil Helsingis Soomes.

14. 15. september
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Partei naisorganisatsiooni (PES Women) juhatuse koosolekul Brüsselis Belgias.

14. – 17. september
Riigikogu liige Margus Tsahkna osaleb üritusel “European Union at a crossroad: digital affairs, home security and defense” Berliinis Saksamaal.

14. 19. september
Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert osaleb Jalta Euroopa Strateegia 14. aastakohtumisel (14. – 17. september) ja kohtumistel Ukraina parlamendis Kiievis (17. – 19. september).

15. 16. september
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas teeb ettekande The Future of European Democracy Summitil Lissabonis Portugalis.

17. 19. september
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osalevad Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide välis- ja riigikaitsekomisjonide esimeeste kohtumisel Asikkalas Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside