Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 4. töönädal 11. – 14. oktoobrini

Head ajakirjanikud! Palume Toompea lossi tulles esitada COVID-tõend, selle puudumisel tuleb Riigikogus viibimise ajal kanda maski.

Esmaspäev, 11. oktoober

Vabariigi Presidendi ametisse astumise pidulik tseremoonia

Kell 14.40 – Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid tervitab aukompaniid Lossi platsil.

Kell 15 – Riigikogu istungi avamine

Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi kõne

Valitud president Alar Karis annab ametisse astumisel ametivande ja talle pannakse kaela ametikett.

Hümni laulab Eesti Filharmoonia Kammerkoor dirigent Tõnu Kaljuste juhatusel.

Eesti Vabariigi presidendi Alar Karise kõne

Kell 15.30 – presidendid teevad Valges saalis sissekande külalisteraamatusse ning toimub presidentide pidulik pildistamine.

Kell 15.45 – Eesti Vabariigi president Alar Karis tervitab aukompaniid Lossi platsil.

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kultuuri arengukava 2021–2030 arutelu. Ettekande teevad kultuuriminister Anneli Ott ja kultuurikomisjoni liige Heidy Purga.

Riigikogu liikmete arupärimisele taluarhitektuuri väärtustamise ja kaitse kohta (nr 82) vastab kultuuriminister Anneli Ott.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 15. oktoobril toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; Eesti seisukohad 12. oktoobril toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik; Eesti seisukohad 14. oktoobril toimuval mitteametlikul telekommunikatsiooniministrite videokohtumisel, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt; Eesti seisukohad 11. oktoobril toimuval EL arenguministrite mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: kõrghariduse rahastamise teemalise olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelust; õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (420 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisel videoistungil – kell 11.10: mahepõllumajandustoetuste kavandatavatest toetusmääradest, kutsutud Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja ühispöördumise teinud organisatsioonide esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: ekspordi riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE), tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (424 SE), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt; riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE), Rahandusministeeriumi õigusloome plaanidest rahandusministri vastutusvaldkonnas, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus; Rail Balticu valmimise tähtajast, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rail Baltic Estonia esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (464 SE), kutsutud kaitseminister Kalle Laanet;

riigikaitsekomisjonis – kell 12.10: Kaitseväe kasutamist rahvusvahelistel missioonidel käsitlevad Riigikogu otsuste eelnõud (444 OE, 445 OE, 446 OE, 447 OE, 448 OE, 449 OE, 450 OE, 451 OE, 452 OE, 453 OE, 454 OE), kutsutud kaitseminister Kalle Laanet;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE); kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (383 UA), kutsutud Vabariigi Presidendi Kantselei esindaja; Õiguskantsleri 09.06.2021 kirjast „Haigushüvitise maksmine raseduse ajal“, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad; töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamisest, kutsutud Justiitsministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 11. oktoobril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite mitteametlikul videokonverentsil, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Eesti Vabariigi Valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi Valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (401 SE); Riigikogu avalduse „Venemaa põlisrahvaste toetuseks“ (391 AE);

õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (408 SE), väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE), kutsutud siseminister Kristian Jaani; Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamine“ eelnõu (405 OE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli auditist „Kriisilaenude menetlus Maaelu Edendamise Sihtasutuses“, kutsutud Riigikontrolli esindaja; Riigikontrolli hangitava tehisintellekti analüüsist, kutsutud Riigikontrolli esindaja (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: koroonaviiruse levikust, kutsutud riigikontrolör Janar Holm, tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning Terviseameti, Perearstide Seltsi, Tartu Ülikooli ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 11.45 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Euroopa Tuumauuringute Keskuse (CERN) delegatsiooniga.

Kell 13.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ameerika Ühendriikide Kongressi nõunike delegatsiooniga.

Kell 17 – Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb Vabariigi Presidendi vastuvõtul.

Teisipäev, 12. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – üks eelnõu: Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE).

Sidusa Eesti arengukava 2030. Ettekande teevad kultuuriminister Anneli Ott ja kultuurikomisjoni esindaja.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (440 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri esindajad;

kultuurikomisjonis etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE), 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (464 SE), kutsutud kultuuriminister Anneli Ott (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjoni videoistungil arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu põllumajanduse sisendite ja väljundite statistika määruse eelnõu kohta – COM(2021) 37, kutsutud Statistikaameti, Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; veterinaarseaduse eelnõu (384 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kollektiivsest pöördumisest „Peatame Rail Balticu“, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas, Rail Baltic Estonia ning kollektiivse pöördumise esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne; ehitusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE), meresõiduohutuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (455 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – Vabariigi Presidendi välja kuulutamata jäetud kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (383 UA), kutsutud Vabariigi Presidendi Kantselei esindaja; kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (400 SE), kutsutud algataja ja Rahandusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (464 SE), kutsutud siseminister Kristian Jaani, haridusminister Liina Kersna, välisminister Eva-Maria Liimets ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE); hasartmängumaksu seaduse ja riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (459 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (461 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE);

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele keskmaa õhutõrje võimekuse loomiseks“ eelnõu;

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisel väljasõiduistungil – Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, kutsutud Kaitseväe ja Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – androloogia erialast ja saatekirja nõudest androloogi vastuvõtule saamiseks, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei, Eesti Haigekassa, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Patsientide Liidu, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi ning Ida-Tallinna Keskhaigla esindajad;

väliskomisjonis – Riigikogu avalduse „Venemaa põlisrahvaste toetuseks“ eelnõu (391 AE).

Sündmused

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Riina Sikkut kohtub koos teiste rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeestega videosilla vahendusel Euroopa Komisjoni asepresidendi Margrethe Vestager’iga.

Kell 13.10 – riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas kohtub Balti Kaitsekolledži vanemohvitseridest kursuslastega.

Kell 18 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Hispaania suursaadiku vastuvõtul.

Kolmapäev, 13. oktoober

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE), toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE).

Esimene lugemine – seitse eelnõu: riigikaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (417 SE), maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (418 SE), elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (437 SE), sadamaseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (425 SE), elektrituruseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE), Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (422 SE), 2021. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE).

Sündmused

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Moldova suursaadiku Ion Stavilaga.

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Gruusia parlamendi väliskomisjoni esimehe Nikoloz Samkharadzega.

Kell 15 kultuurikomisjoni esimees Aadu Must kõneleb Arenguseire Keskuse veebiseminaril „Kas kõrgharidus seisab pöörde lävel?“. Registreeruda saab siin.

Kell 15.30 – Eesti-Georgia parlamendirühma esimees Maria Jufereva-Skuratovski ja liige Raivo Tamm kohtuvad Georgia parlamendi väliskomisjoni esimehe Nikoloz Samkharadzega.

Neljapäev, 14. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kuidas elektri hind alla saada?“ arutelu. Ettekande teevad TalTechi energeetikaprofessor Alar Konist, tehnikateaduste doktor, Eesti Teaduste Akadeemia liige Arvi Hamburg ning EKRE esimees ja fraktsiooni liige Martin Helme.

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 9.45 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb 7. Tallinna idapartnerluse konverentsil.

Kell 15.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Prantsuse kõrgema diplomaatilise kolledži (CHEID) õpevisiidil osalejatega (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Reede, 15. oktoober

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 11: Eesti seisukohad 18. oktoobril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, Eesti seisukohad 19. oktoobril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek, mis käsitleb põllumajanduse sisendite ja väljundite statistikat ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1165/2008, (EÜ) nr 543/2009 ja (EÜ) nr 1185/2009 ning nõukogu direktiiv 96/16/EÜ, kutsutud Statistikaameti esindajad;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 18. oktoobril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kohtumisel, 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (464 SE), kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets.

Sündmus

17. – 22. oktoober
Riigikogu liikmed Tiiu Aro, Margit Sutrop, Eerik-Niiles Kross ja Rene Kokk osalevad XLIV Kõrgematel Riigikaitsekursustel Roostal.

Välislähetused

10. – 12. oktoober
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone osaleb NATO PA aastaistungil Lissabonis Portugalis. Videosilla vahendusel osalevad NATO PA plenaaristungil ka delegatsiooni aseesimees Ants Laaneots ja liige Andres Metsoja.

15. – 17. oktoober
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb koos Läti ja Leedu väliskomisjonide esimeestega Riia Konverentsil 2021 Baltimaade väljakutsetele keskenduvas paneelis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside