Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 8. töönädal 11.–14. novembrini

Esmaspäev, 11. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele psühhosotsiaalse kriisiabi kohta (nr 6) vastab sotsiaalminister Tanel Kiik.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Maaelu arengukava investeeringutoetuste tingimuslikkus (valmisolek kriisiolukordadeks), kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja; 

Euroopa Liidu asjade komisjoni, riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung – kell 14: Euroopa Kontrollikoja 2018. aasta aastaaruanne, kutsutud Eesti Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts. Istung on avalik, toimub veebiülekanne  (ruum L 333). 

keskkonna-, maaelu- ja majanduskomisjoni ühisistung – kell 11.10: metsanduse arengukava stsenaariumide tutvustus. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Riigikontrolli auditi “Kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused” tutvustamine, kutsutud Riigikontrolli ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsus „Juhan Sarve Riigikohtu liikmeks nimetamine“  (102 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve ja Riigikohtu liikme kandidaat Juhan Sarv; Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja, Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe ja Turundajate Liidu esindaja; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta” rakendamise seaduse eelnõu (74 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE); ülevaade Vabariigi Valitsuse aruandest Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 11.45: ülevaade julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (59 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Arenguseire Keskuse ülevaade uuringust “Tuleviku eakate rahaline heaolu”, kutsutud Arenguseire Keskuse esindaja; uue asutuse DigInEst AS võimalikust loomisest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 11: Eesti seisukohad 12. novembril Brüsselis toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaitseministrite kohtumisel; ülevaade 24.-25. oktoobril Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseminister Jüri Luik; Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Taani Kuningriigis ja Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik Afganistani Islamivabariigis, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks; konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (44 SE), kutsutud Välisministeeriumi esindaja; 

õiguskomisjonis kell 11.15: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) (94 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg, Justiitsministeeriumi esindaja; karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) (50 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Välisluureameti 2019. aasta eelarve täitmisest ja 2020. aasta eelarve vajadused ja prioriteedid, kutsutud Välisluureameti peadirektor Mikk Marran ja kaitseminster Jüri Luik;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: mittetulundusühingute riigieelarvest rahastamine, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruande „Kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused“ otsus; Riigikontrolli ülevaade „Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2018.–2019. aastal“, kutsutud Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: Õpetajakoolitus Tartu Ülikoolis, kutsutud Tartu Ülikooli esindajad; 

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: Eestlaste tagasiränne ja selle toetamine, kutsutud Integratsiooni Sihtasutuse ja Siseministeeriumi esindajad;

Sündmus

Kell 10.45 – Riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad Ühendkuningriigi suursaatkonna eestvedamisel toimuval I maailmasõja lõppu tähistaval mälestuspäeval Kaitseväe kalmistul.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub riigikontrolör Janar Holmiga, kes annab Riigikogu esimehele üle aastaraporti.

Kell 13 – Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk kohtub Lõuna Korea Rahvusassamblee delegatsiooniga (Otto Strandmani nõupidamisruum).

Kell 13.15  – Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja Riigikogu liikmed tervitavad Vanalinna Hariduskolleegiumi, Püha Miikaeli kooli ja Toomkooli väikeseid mardisante Riigikogu hoone vestibüülis.

Kell 14  – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Itaalia lahkuva suursaadiku Filippo Formicaga.

Kell 16  – Eesti-Brasiilia parlamendirühm kohtub Brasiilia Rahvuskongressi delegatsiooniga (Otto Strandmani nõupidamisruum).

Teisipäev, 12. november

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – viis eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (95 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (96 OE); välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE); Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kollektiivne pöördumine Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035 ja SEI raporti tutvustus; Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE) (ruum L333);

kultuurikomisjonis – Riigikontrolli audit “Kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused” arutelu, kutsutud Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas, Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajad, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimees, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, Rektorite Nõukogu esimees, Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk ning SA Kutsekoda juhatuse liige Tiia Randma (August Rei ruumis).

majanduskomisjonis laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE), tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti Puuetega Inimeste Koja pöördumisest eelnõu 47 SE kohta;

maaelukomisjonis – väärtusliku põllumajandusmaa ja selle kaitset käsitleva seaduse eelnõu, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kollektiivne pöördumine „Eesti vajab kanepireformi“, kutsutud õiguskomisjoni liikmed, pöördumise algatajate esindaja, Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi, Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Terviseameti, Eesti Arstide Liidu, Eesti Psühhiaatrite Seltsi ja Eesti Kooljuhtide Ühenduse esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

põhiseaduskomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Riigi valimisteenistuse esindajad; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta” rakendamise seaduse eelnõu (74 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE), kutsustud huvigruppide esindajad; käibemaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE) (Jaan Tõnissoni nõupidamisruum);  

riigikaitsekomisjonis – kohtumine NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri (SHAPE) Eesti esindaja kindralmajor Meelis Kiiliga; mereseire, kutsutud Mereväe ülem mereväekapten Jüri Saska;

väliskomisjonis – „Eesti välispoliitika arengukava 2030“: Eesti huvid ja tegevused Euroopa Liidus ning Põhja-Balti regiooni riikidega koostöö edendamiseks, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad.

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni väljasõiduistung – kell 16.15: kohtumine Avatud Kooli direktori Helen Sabrakuga.

Sündmused

Kell 15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Türgi lahkuva suursaadiku, Hayriye Kumaşcıoğlu´ga.

Avatud on Eesti Arhitektide Liidu kuraatornäitus Liginull Riigikogu hoone vestibüülis.

Kolmapäev, 13. november

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE); meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE).

Teine lugemine – kolm eelnõu: 2019. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE); 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE).

Esimene lugemine – kuus eelnõu: Riigikogu otsuse „“Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (52 OE); Riigikogu otsuse „“Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 OE); maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE); Riigikogu otsuse „Riigi 2018. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (77 OE); laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE); tarbijakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE);

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2018.–2019. aastal, ettekandja riigikontrolör Janar Holm.

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu aseesimees Siim Kallas avab konverentsi “Demokraatia ja võim”, konverentsist  on veebiülekanne  (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11.30 –  Riigikogu esimees Henn Põlluaas avab Tarrvi Laamanni maalinäituse Uptop Toompea lossi kunstisaalis.

Neljapäev, 14. november

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE).

Komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – kell 13: spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas.

rahanduskomisjonis – kell 14: ülevaade Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõust;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 9: erakorraline istung huvide konfliktide tekkimise asjaoludest Maaeluministeeriumis ja selle valitsemisalas, kutsutud maaeluminister Mart Järvik ja Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti.

Sündmus

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Kreeka uue suursaadiku Emmanouil (Manolis) Apostolakisega.

Reede, 15. november

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 15. novembril toimuval Euroopa Liidu majanduse- ja rahanduse nõukogu (eelarve) istungil (ECOFIN), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 18. novembril toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Mart Järvik; Eesti seisukohad 19. novembril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohad 21.-22. novembril toimuval Euroopa Liidu hariduse-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil (EYCS), kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas.

Pühapäev, 17. november

Sündmus

Kell 11– Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja asetab langetute mälestamiseks riigikaitsekomisjoni pärja Saksa rahva leinapäeva mälestusüritusel Maarjamäe sõdurikalmistul.

Välislähetused

7.–13. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Baltic Advocacy Day üritusel Washingtonis ja kohtumistel ÜRO-s New Yorgis.

10.–11. november
Riigikogu liige Ruuben Kaalep osaleb Poola Iseseisvuspäeva üritustel Varssavis.

14.–15. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Sergei Magnitski nimelise inimõiguste auhinna üleandmise tseremoonial Londonis Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis.

14.–15. november
Riigikogu Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski osaleb ENPA Poliitikaasjade komisjoni kohtumisel Berliinis Saksamaal.

14.–17. november
Riigikogu liige Katri Raik osaleb seminaril „The European Union: Varied. Diverse. United?“ Liebenbergis Saksamaal.

14.–18. november
Riigikogu Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liige Heljo Pikhof osaleb Valgevene parlamendi valimiste vaatlemisel.

15.–16. november
Riigikogu liige Taavi Rõivas osaleb kõnelejana Innovate Europa – Security Hackatonil Skopjes Põhja-Makedoonia Vabariigis.

15.–17. november
Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson osaleb 21. sajandi poliitikakujundamise teemalisel seminaril Berliinis Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]   
Päringud: [email protected]

Tagasiside