Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 8. töönädal 11.–14. märtsini

Esmaspäev, 11. märts

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimisele riikliku tähtsusega kultuuriehitiste rahastamise kohta (nr 600) vastab riigikontrolör Janar Holm. Arupärimistele, mis käsitlevad Eesti kriitilist demograafilist olukorda (nr 597), Eestist lähtuvat Venemaaga seotud äritegevust Ukraina sõja ajal (nr 598) ning automaksu negatiivseid mõjusid lastega peredele (nr 602), vastab peaminister Kaja Kallas.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Euroopa Liidu uus kaitsetööstuse strateegia, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela, kaitseminister Hanno Pevkur, Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu esindaja ning riigikaitsekomisjoni liikmed; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (338 SE); rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitusest, kutsutud kultuuriminister Heidy Purga, samuti Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning Kliimaministeeriumi esindajad (ruum L332);

maaelukomisjonis – kell 11.10: toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (378 SE), arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, milles käsitletakse mehhanismi õiguslike ja haldustakistuste kõrvaldamiseks piiriüleses kontekstis (COM(2023) 790), kutsutud regionaalminister Madis Kallas;

majanduskomisjonis – kell 11.10: majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine; konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE), kutsutud justiitsminister Kalle Laanet;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (344 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.15: kollektiivne pöördumine „Petitsioon automaksu kehtestamise vastu“; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni eelnõu kohta teatavate aruandlusnõuetega finantsteenuste ja investeerimistoetuse valdkonnas (COM(2023) 593); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad nõukogu siirdehindade direktiivi eelnõu kohta (COM(2023) 529); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (337 SE); mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu (364 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 11: NATO õppusest Steadfast Defender 2024, kutsutud Kaitseväe Peastaabi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eesti haiglavõrgu arengusuunad aastani 2040, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haiglate Liidu ja Tervisekassa esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

väliskomisjonis – kell 11.15: olukord Ukrainas, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Annely Kolk (videosild) ja Välisministeeriumi esindaja; arengud Moldovas, kutsutud Eesti Bukaresti saatkonna esindaja (videosild) ja Välisministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni tööga seotud küsimused 2024. aasta esimesel poolaastal;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 14: komisjoni tööplaan (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: omavalitsuste rahastamismudel, kutsutud regionaalminister Madis Kallas, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, linnade ja valdade ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 19 – Eesti-Hiina parlamendirühma liikmed kohtuvad Hiina suursaadiku Guo Xiaomeiga.

Teisipäev, 12. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – neli eelnõu: elektroonilise side seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE), riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – arvamuse andmine majanduskomisjonile energiamajanduse korralduse seaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse täiendamise seaduse eelnõu (359 SE) kohta, kutsutud Kliimaministeeriumi ja Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad kombineeritud transpordi direktiivi eelnõu kohta (COM (2023) 702), kutsutud Eesti Sadamate Liidu, Logistika ja Transiidi Assotsiatsiooni, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Kliimaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis Haridus- ja Teadusministeeriumi tööplaanid, hariduslepe, koolivõrgu korrastamine, kutsehariduse reform, kutsutud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele õpetajate töötingimuste parandamiseks“ eelnõu (373 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks“ eelnõu (279 OE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE), kutsutud õiguseksperdid; kohtuhaldusmudeli väljatöötamiskavatsusest;

rahanduskomisjoni ja maaelukomisjoni ühisel istungil mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu (364 SE), kutsutud huvigruppide ja Rahandusministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – kell 14.15: Ameerika Ühendriikide Euroopa väejuhatuse juhitava suurõppuse Austere Challenge 24 (AC24) külastamine;

sotsiaalkomisjonis – kohalike omavalitsuste sotsiaaltransporditeenus puuetega inimestele, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Õiguskantsleri Kantselei ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti esindajad;

väliskomisjonis – julgeolekuolukorra arengud, kutsutud Kaitsepolitseiameti esindaja;

õiguskomisjonis arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu määruse kohta äritehingutes esinevate hilinenud maksete tõkestamiseks (COM(2023) 533), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni lepingu õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades denonsseerimise seaduse eelnõu (362 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja ja muudatusettepaneku esitaja; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele vähendada kohtutäituritel sissenõude summast sõltuvaid põhitasu määrasid poole võrra“ eelnõu (273 OE); Riigikogu otsuse ,,Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele sisekaitsereservi loomise kohta Siseministeeriumi valitsemisalas“ eelnõu (275 OE); Riigikogu otsuse ,,Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele prokuratuuri üle teenistusliku järelevalve teostamise tõhustamiseks“ eelnõu (280 OE).

Sündmused

Kell 8.30 – Estonia laevahuku uurimise toetusrühma koosolek; koosolekust on veebiülekanne (ruum L333).

Kell 11 – Eesti-Taani parlamendirühma liikmed kohtuvad Taani suursaadiku Niels Boel Abrahamseniga.

Kell 13 rahanduskomisjon kohtub Euroopa Kontrollikoja presidendi Tony Murphyga (A. Rei nõupidamisruum).

Kell 19.30 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Prantsusmaa suursaadiku Emmanuel Mignot’ga.

Kolmapäev, 13. märts

Kell 12 – infotund

Infotunnis osalevad peaminister Kaja Kallas, justiitsminister Kalle Laanet ja välisminister Margus Tsahkna.

Peaminister vastab Riigikogu liikmete küsimustele õigusriigi, Macroniga räägitu, kodumaise toidutööstuse oleviku ja tuleviku väljakutsete, Kaitseväe osalemise kohta Ukraina sõjas, omavalitsuste rahastamise reformi, automaksu ja meeleavalduse, valitsuse majanduspoliitika ning julgeoleku kohta. Justiitsminister vastab küsimustele, mis käsitlevad õigusriiki ning prokuratuuri sõltumatust, tegevuse seaduslikkust ja järelevalvet.

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kolm eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete ja ravimite käibemaksu langetamiseks viiele protsendile“ eelnõu (272 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti rahva sündivuse suurendamiseks“ eelnõu (283 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele koostada kuni 2045. aastani ulatuv terviklik riigikaitse arenguvisioon ja sellest lähtuv uus erakorraline riigikaitse arengukava kuni aastani 2034“ eelnõu (322 OE).

Komisjoni istung

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmus

Kell 11.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Columbia Ülikooli esindajatega.

Neljapäev, 14. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: välismaalaste seaduse muutmise seaduse (Euroopa Liidu sinine kaart) eelnõu (349 SE).

Esimene lugemine – kaks eelnõu: Riigikogu valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE), Riigikogu otsuse „Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine“ eelnõu (324 OE).

Sündmused

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas ja liige Meelis Kiili ning Eesti-Soome parlamendirühma liikmed kohtuvad Soome ajakirjanikega.

Kell 13.30 – Eesti-Tšehhi parlamendirühma liikmed kohtuvad Tšehhi Esindajatekoja mandaadi- ja immuniteedikomisjoni liikmetega (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Reede, 15. märts

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel videoistungil – kell 8.30: Eesti seisukohad 21.–22. märtsil toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Kaja Kallas;

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 9.30: Eesti seisukohad 19. märtsil toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Margus Tsahkna; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus äritehingutes esinevate hilinenud maksete tõkestamise kohta (COM(2023) 533), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1092/2010, (EL) nr 1093/2010, (EL) nr 1094/2010, (EL) nr 1095/2010 ja (EL) 2021/523 seoses teatavate aruandlusnõuetega finantsteenuste ja investeerimistoetuse valdkonnas (COM(2023) 593), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õiguslike ja haldustakistuste lahendamise mehhanismi kohta piiriüleses kontekstis (BRIDGEU) (COM(2023) 790), kutsutud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – kell 10.30: Eesti seisukohad 18. märtsil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Margus Tsahkna.

Sündmus

Riigikogu esimees Lauri Hussar on visiidil Pärnus.

Välislähetused

3.–14. märts
Riigikogu Eesti-Taiwani toetusrühma esimees Kristo Enn Vaga on visiidil Taipeis Taiwanis.

10.–15. märts
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross kuulab ÜRO julgeolekunõukogu istungit ja kohtub ÜRO esindajatega New Yorgis ja Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

11.–13. märts
Riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid osaleb Baltimaade ja Saksamaa kaitse- ja julgeolekupoliitika seminaril Berliinis Saksamaal.

12.–15. märts
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta (13.–15. märts) ning riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu osalevad kaitse- ja strateegiafoorumil Pariisis Prantsusmaal.

15.–16. märts
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni esimees Timo Suslov osaleb Beneluxi parlamendi istungil Zwolles Hollandis.

16. märts – 7. aprill
Riigikogu liige Lauri Laats osaleb projektis „USA ja Euroopa energiaprobleemid: kliimamuutuste leevendamise edendamine, säilitades samal ajal energiajulgeoleku“ Ameerika Ühendriikides.

17.–18. märts
Keskkonnakomisjoni liige Yoko Alender osaleb ringmajanduse-teemalisel parlamentaarsel konverentsil Brüsselis Belgias.

17.–19. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Liisa Pakosta osaleb ENPA võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastase komitee kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6592, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside