Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 14. töönädal 11. – 14. maini.

Esmaspäev, 11. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – kaks eelnõu: toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE); meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE).

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastab sotsiaalminister Tanel Kiik perearstiteenuse kättesaadavuse tagamise kohta (nr 20), hooldekodude kohatasu kohta (nr 30) ja põhjendamatult kõrgete ravimihindade kohta (nr 32).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 13. mail toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite videokonverentsil, kutsutud maaeluminister Arvo Aller; uuendatud pikaajalise eelarveraamistiku ettepanekust ja kavandatavast Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise fondist, kutsutud Eesti alalise esinduse Euroopa Liidu juures suursaadik Rein Tammsaar; seisukoha andmine: Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) ennetava krediidiliini kasutusele võtmiseks COVID-19 pandeemia mõjude leevendamiseks: põhimõtteline finantsabi otsus, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Võimud otsustasid mürgitada kõik Kohtla-Järve linnaosad?“, kutsutud pöördumise algataja esindajad, Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko, Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 332);

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.15: Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu; koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (183 SE);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10 – “Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ eelnõu, kutsutud Maaeluministeeriumi, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja Eesti Kalaliidu esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: Maaelu Edendamise Sihtasutuse COVID-19 kriisimeetmetest, kutsutud maaeluminister Arvo Aller; arenguseire nõukojast;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riigireformi elluviimisest“ eelnõu (181 OE), kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab ja riigikontrolör Janar Holm; Riigikohtu otsusest, millega tunnistati kehtetuks  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 lauseosa „või töötamisega sama valla või linna ametiasutuses töölepingu alusel“, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil – Euroopa Liidu abipaketist ja Euroopa Liidu eelarveprotsessi hetkeseisust; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa stabiilsusmehhanismi kriisi ennetava krediidiliini kasutusele võtmiseks COVID-19 pandeemia mõjude leevendamiseks: põhimõtteline tugilaenu (finantsabi) otsus; perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kaitsetööstuse arendamisest soomusvõime lahenduste leidmiseks, kutsutud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor Kusti Salm ning ettevõtete Milworks ja Patria Land Oy esindajad; Kaitseväe korralduse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE); perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (185 SE), kutsutud rahvastikuminister Riina Solman; arvamuse andmine Riigikohtule haldusasja nr 3-18-1672 kohta;

väliskomisjonis – arengutest Hiinas, kutsutud Eesti suursaadik Hiina Rahvavabariigis Andres Unga; dokumendist „Eesti välispoliitika arengukava 2030“;

õiguskomisjoni videoistungil – Riigikogu otsuse „„Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (52 OE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esidajad;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: lobistide esindajatega toimunud kohtumisest ja lobivaldkonnast; huvide deklaratsioonide kontrollimisest ja ettepanekutest deklarantide ringi täiendamiseks;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: ülikoolide ettepanekutest eesti keele õpetaja muukeelses koolis õpetajakoolituse korralduse kohta;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: perepoliitika meetmetest, kutsutud rahvastikuminister Riina Solman.

Teisipäev, 12. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE); kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu: Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE).

Esimene lugemine – kolm eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (160 OE); politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu;

kultuurikomisjoni videoistungil – Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Haridus- ja Noorteameti moodustamine, Keeleinspektsiooni nimetamine Keeleametiks) eelnõu (163 SE);

maaelukomisjoni videoistungil – võõrtööjõu kasutamise võimalustest hooajatöödel põllumajandussektoris, kutsutud maaeluminister Arvo Aller, Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) tegevustest ja uuest strateegiast, kutsutud KIKi juhataja Andrus Treier; riigi osaluspoliitikast ja ASist Operail, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – Kodakondsuse seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (147 SE), kutsutud algataja ja Siseministeeriumi esindajad; välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (135 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindaja; väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE), kutsutud Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu (188 OE); Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanka käsitlevale 11. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heakskiitmise seaduse eelnõu (174 SE); Eesti Panga 2019. aasta aruandest, kutsutud Eesti Panga president Madis Müller; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – ülevaade töötuse kasvust, Töötukassa meetmete alusel makstud vahenditest ning tööturuga seonduvalt eriolukorra väljumisstrateegiast, kutsutud Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Ametiühingute Keskliidu esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – dokumendist „Eesti välispoliitika arengukava 2030“ ja Välisministeeriumi tegevuskavast kriisist väljumiseks, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu.

Sündmus

Kell 18 – Arenguseire Keskuse veebiseminar „Maailma energiatulevikud – pikk perspektiiv”.

Kolmapäev, 13. mai

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: Kaitseväe korralduse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE).

Kolmas lugemine, kui teine lugemine lõpetatakse – üks eelnõu: meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE).

Teine lugemine – kolm eelnõu: atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE); kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (134 SE); tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE).

Esimene lugemine – viis eelnõu: välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (179 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (184 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (132 SE).

Neljapäev, 14. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Kell 14 – komisjonide istungid

põhiseaduskomisjoni videoistungil – Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse (128 UA) uuesti arutamine, kutsutud Vabariigi Presidendi Kantselei direktor Tiit Riisalo;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – viiruse leviku prognoosidest, kutsutud Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer, Tartu Ülikooli Meditsiiniteaduste valdkonna, bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor Irja Lutsar, Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesseistung on avalik, toimub veebiülekanne;

väliskomisjoni videoistungil – kell 13: Eesti seisukohtadest 15. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu videokohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (45 SE).

Sündmus

Kell 15 – Arenguseire Keskuse veebiseminar „Tulevikukütuste A ja O”.

Reede, 15. mai

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Euroopa Parlamendi tegevusest COVID-19 kriisi ajal, kutsutud Euroopa Parlamendi saadik Riho Terras; Eesti seisukohtadest 15. mail toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu ministrite videokohtumisel, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti seisukohtadest 15. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu videokohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside