Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 1. töönädal 11. – 14. jaanuarini

Head ajakirjanikud!

Riigikogu Kantselei on seoses viirushaiguse COVID-19 puhanguga võtnud kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud. Palume ajakirjanikel Toompea lossis olles kanda maske ja hoida võimalusel intervjueeritavaga distantsi.

Täname mõistva suhtumise eest!

Esmaspäev, 11. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikme Eduard Odinetsi ametivanne.

Esimene lugemine – kaks eelnõu: tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE); sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: Keskkonnaministeeriumi 2021. aasta I poolaasta õigusloome plaanidest, kutsutud keskkonnaminister Rain Epler; keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE), 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (302 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – õppetegevuse jätkamisest koolides, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aab; haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 ning selle seos riigi pikaajalise strateegiaga „Eesti 2035“ (262 OE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aab ja Tartu Ülikooli esindajad (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: Maaelu Edendamise Sihtasutuse COVID-19 meetmete rakendamisest, kutsutud Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi piisava miinimumpalga kohta Euroopa Liidus eelnõu suhtes, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi esindajad; majanduskomisjoni kevadistungjärgu tööplaanidest;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (239 SE); Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu digirahanduse paketi kohta COM(2020) 591, COM(2020) 592, COM(2020) 593, COM(2020) 594, COM(2020) 595, COM(2020) 59 (A. Rei nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Balti kaitsekoostööst, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: COVID-19 vaktsineerimise plaani täitmisest Eestis, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Õdede Liidu, Eesti Haiglate Liidu, Eesti Patsientide Liidu, Ravimiameti, Eesti Arstide Liidu, Eesti Haigekassa, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja ja apteekide esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal ja videosild);

väliskomisjoni videoistungil – arengutest Ühendkuningriigis ning Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi suhteid reguleerivast kaubandus- ja koostöölepingust, kutsutud Eesti suursaadik Suurbritannias ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis Tiina Intelmann; väliskomisjoni V istungjärgu töökavast;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni V istungjärgu plaanidest; komisjonile laekunud avaldustest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli ülevaatest „Avaliku raudtee rahastamisest ja arendamisest“, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti, AS Eesti Raudtee, AS Eesti Liinirongide, AS Operaili ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 10.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Mailis Reps osaleb videosilla vahendusel rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste (COSAC) kohtumisel.

Avatud on näitus „Riigikogu I koosseis: erakonnad, liikmed, tegevus“ (Riigikogu istungisaali juures).

Teisipäev, 12. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Sotsiaalkomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti rahvastiku tervise arengukava 2020–2030“ arutelu. Ettekande teevad sotsiaalminister Tanel Kiik, sotsiaalkomisjoni liige Hele Everaus ja Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Veimer.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisel videoistungil – vesiviljeluse valdkonna arenguvõimalustest, kutsutud maaeluminister Arvo Aller, Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Avamere Vesiviljelejate Ühistu esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 13: Eesti keele arengukava 2021–2035 ning selle seos riigi pikaajalise strateegiaga „Eesti 2035“ (262 OE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aab ning Eesti keelenõukogu esindaja; noortevaldkonna arengukava 2021–2035 ning selle seos riigi pikaajalise strateegiaga „Eesti 2035“ (262 OE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aab ning Noorteühenduste Liidu esindajad; Eesti Keele arengukava ja noortevaldkonna arengukava (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

majanduskomisjoni videoistungilEuroopa Liidu ning Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingust, kutsutud Välisministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – Rahandusministeeriumi ülevaade lisaeelarve seirest ja majanduse olukorrast; Arenguseire Keskuse ülevaade uuringust „Eesti Tervishoiu tulevik“ (A. Rei nõupidamisruum);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Ameerika Ühendriikide poliitilisest olukorrast, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur, endine Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides ja Kanadas Kalev Stoicescu;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu piisava miinimumpalga kohta Euroopa Liidus, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonna esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja COVID-19 viirusega võitlemise valdkondlikud kavad“ eelnõu (304 OE); perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), kutsutud rahvastikuminister Riina Solman;

väliskomisjoni väljasõiduistungil – kell 14.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 16 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub videosilla vahendusel Leedu parlamendi esimehe Viktorija Čmilytė-Nielseniga.

Kolmapäev, 13. jaanuar

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses“ eelnõu (288 OE).

Komisjoni istung

põhiseaduskomisjoni erakorralisel istungil – kell 12: Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine abielu mõiste küsimuses“ eelnõu (288 OE).

Neljapäev, 14. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele haiguspäevade hüvitamise tingimuste ja korra muudatuste väljatöötamiseks“ eelnõu (289 OE).

Komisjoni istung

väliskomisjoni videoistungil – kell 15: Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson.

Reede, 15. jaanuar

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 18. jaanuaril toimuval eurorühma kohtumisel ja 19. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu mitteametlikul videokohtumisel (ECOFIN), kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 18. jaanuaril toimuval Euroopa ministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi esindajad.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside