Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 1. töönädal 11. – 14. jaanuarini

Esmaspäev, 11. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Õiguskantsler Ülle Madise vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele õigustamatu ootealatasu kohta piiriületamise korral (nr 101). Peaminister Taavi Rõivas vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele Estonian Airi likvideerimise (nr 92) ja Juhan Partsi sobilikkuse kohta Euroopa Kontrollikotta (nr 95). Ettevõtlusminister Liisa Oviir vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele Arengufondi jätkusuutlikkuse kohta (nr 100). Majandus- ja taristuminister Kristen Michal vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele lennufirma Estonian Air pankroti esile kutsumise (nr 93) ja Nordic Aviationi käivitamise kohta (nr 96). Välisminister Marina Kaljurand vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele välisdiplomaadi sekkumise kohta Eesti siseasjadesse (nr 106), valitsuse seisukohtade kohta Tartu rahulepingu kehtivuse ja rahulepingust tulenevate alade okupeerimisel (nr 110) ning Eesti Vabariigile Venemaa Föderatsiooni poolt okupatsioonikahjude kompenseerimise kohta (nr 112).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 14. jaanuaril toimuval eurorühma kohtumisel ja 15. jaanuaril toimuval EL majandus- ja rahandusnõukogu istungil; Eesti seisukohad Küprose finantsabi programmi kaheksanda ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta, kutsutud rahandusminister Sven Sester; ülevaade EL Ministrite Nõukogus eesistumise ettevalmistustest, kutsutud riigisekretär Heiki Loot ja Riigikantselei esindaja; Euroopa Komisjoni 2016. aasta õigusloomekava;

keskkonnakomisjonis – ülevaade keskkonnaministeeriumi 2016. aasta 1. poolaasta õigusloome plaanidest, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants; õiguskantsleri ettepanek veeseaduse § 17 lõike 4 põhiseadusega kooskõlla viimiseks, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, keskkonnaminister Marko Pomerants, Eesti Loodushoiu Keskuse, muinsuskaitseameti, OÜ Hellenurme Veski, MTÜ Eesti Veskivaramu ning Restu Vesiveski esindajad (ruum L332);

kultuurikomisjoniskell 11.10: Hea õigusloome tava, kutsutud Teenusmajanduse Koja esindaja;

maaelukomisjonis – Eesti taastuvenergeetika olukord ja võimalused maaelu arengu aspektist, kutsutud Eesti Taastuvenergia Koja ja Taastuvenergia klubi juhatajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE); meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal; õiguskantsleri ettepanek toote nõuetele vastavuse seaduse akrediteerimist reguleeriva 4. peatüki Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Õiguskantsleri ettepanek veeseaduse § 17 lõike 4 põhiseadusega kooskõlla viimine; Õiguskantsleri ettepanek toote nõuetele vastavuse seaduse põhiseadusega kooskõlla viimine, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

rahanduskomisjonis – maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE); rahandusministeeriumi ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis; tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (123 SE);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE); Riigikaitsekomisjoni algatatav riigikaitseseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu; Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel” eelnõu (135 OE), kutsutud kaitseminister Hannes Hanso; EL Nõukogu Eesti eesistumisest;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi, Eesti Esitajate Liidu ja Tubakatootjate Eesti Assotsiatsiooni esindajad; ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (121 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi ja algataja esindajad;

väliskomisjonis – väliskomisjoni III istungjärgu töökava arutelu; Euroopa Liidu asjade komisjoni kiri seoses Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistusega;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kalandustöö konventsiooni (nr 188) ratifitseerimise seaduse eelnõu (126 SE), Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (127 SE); perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (112 SE); pärimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (113 SE); võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (152 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega suurendatakse trahviühikut seaduse eelnõu (146 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; arvamus põhiseaduskomisjonile halduskohtumenetluse seadustiku § 7 lõige 1 ja § 8 lõigete 4-6 põhiseaduspärasusest;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: briifing rahvusvahelisest olukorrast, kutsutud Teabeameti ja Kaitseväe luurekeskuse esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: huvide deklaratsioonide kontrollitulemuste läbivaatamine; kevadistungjärgu tegevuskava (ruum L246);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Kallasradade kasutamine“ arutelu, kutsutud keskkonnainspektsiooni, Veeteede ameti, Keila valla, Padise valla, Paldiski linnavalitsuse ning Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik ja toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Ameerika Juudikomitee delegatsiooniga.

Kell 15.15 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder ja Armeenia parlamendirühma esimees Mati Raidma kohtuvad Armeenia parlamendi asespiikri Eduard Sharmazanovi ja teda saatva delegatsiooniga.

Kell 16.15 – Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed kohtuvad Albaania sotsiaalministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti ja lastekaitse esindajatega.

Teisipäev, 12. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE); lesepensioni seaduse eelnõu (110 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – kell 12: erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad ja õiguskantsleri nõunik;

maaelukomisjonis – projekt „Maale elama“ Misso valla kogemus, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse, maaeluministeeriumi, siseministeeriumi, MTÜ Eesti Maaturism, Külaliikumise Kodukant, liikumise “Maale elama!”, Eesti Leader Liidu MTÜ Tule Maale, Nopri talu esindajad ning Riigikogu Kodukandi toetusrühma liikmed (ruum L333);

majanduskomisjonis – Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Komisjoni algatatud avaliku konsultatsiooni  kohta, milles käsitletakse platvormide, internetipõhiste vahendajate, andme- ja pilvandmetöötluse ning osalustarbimisega seotud regulatiivset keskkonda ning arvamuse andmine ELAK-ile;

põhiseaduskomisjonis – erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; ELAKile hinnangu andmine Euroopa Liidu rohelise kaardi algatustes osalemise kohta, kutsutud ELAKi esimees Kalle Palling; Euroopa Liidu asjade komisjoni kiri seoses Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistusega;

rahanduskomisjonis – kohtumine Teenusmajanduse Koja esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel (Kaitseväe peastaap);

sotsiaalkomisjonis – kell 13: probleemidest sotsiaalsete abivahendite teenuse korralduse muutumisel, kutsutud sotsiaalministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti ja OÜ Invaru esindajad; E- tervise arendamisest, kutsutud sotsiaalministeeriumi ja Eesti E-tervise Sihtasutuse esindajad; tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (121 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 9: ülevaade Eesti ja Ameerika Ühendriikide kahepoolsetest suhetest;

kell 13: välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 11. veebruaril – Vabariigi Valitsuse ettekande teesid, kutsutud välisminister Marina Kaljurand.

kell 14.15: informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel (Kaitseväe peastaap);

õiguskomisjonis – kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu (114 SE).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni liikmed kohtuvad Armeenia parlamendi asespiikri Eduard Sharmazanovi ja teda saatva delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 13 – Euroopa Liidu asjade komisjoni ja keskkonnakomisjoni liikmete kohtumine Euroopa Komisjoni kliimameetmete peadirektori Jos Delbeke’ga (ruum P280).

Kolmapäev, 13. jaanuar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 10: Riigikontrolli ülevaate tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Leedu Vabariigi suursaadik Neilas Tankevičius avavad Toompea lossis Leedu saatkonna korraldatud fotonäituse „To Freedom 1988-1991“.

Neljapäev, 14. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

kultuurikomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 12.15: Õiguskantsleri ettepanek välismaalaste seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

riigikaitsekomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (158 OE), kutsutud Kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov;

väliskomisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 18. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisministeeriumi esindaja; ülevaade arengutest Poolas ning Eesti ja Poola kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Poola Vabariigis Harri Tiido (videokonverents).

õiguskomisjonis – Õiguskantsleri ettepanek põhiseaduse § 142 lõike 1 ja õiguskantsleri seaduse § 17 alusel välismaalaste seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks; kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu (114 SE).

Sündmused

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Hea Eeskuju konkursi võitjatega.

Reede, 15. jaanuar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 18. jaanuaril toimuval välisasjade nõukogu istungil; Eesti seisukohad 19. jaanuaril toimuval üldasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni platvormide kohta, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 10.45 – Riigikogu esimees Eiki Nestor annab Tallinna Ülikooli tudengitele ülevaate Riigikogu tööst.

Välislähetused

8. – 13. jaanuar

Riigikogu liige Monika Haukanõmm osaleb seminaril „Policy development on Design for All/Universal“ Islandil, Reykjavikis.

10. – 15. jaanuar

Riigikogu liige Johannes Kert osaleb Euroopa julgeolekuseminaril “Ida uus dünaamika konfliktid, nõrkused ja kord/korratus. Strateegiate väljatöötamine Euroopa idaosa tänaste julgeolekuprobleemidega tegelemiseks” Garmisch-Partenkirchenis, Saksamaal.

14. – 17. jaanuar

Riigikogu liikmed Ivari Padar, Siret Kotka, Lauri Luik, Einar Vallbaum, Martin Repinski, Imre Sooäär ja Andre Sepp (14.01-15.01) osalevad rahvusvahelisel põllumajandussaaduste, toiduainetööstuse ja aianduse messil Internationale Grüne Woche 2016 Berliinis.

17. – 21. jaanuar

Riigikogu liige Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee julgeoleku tsiviilmõõtme komitee väljasõiduistungil Saudi Araabia Kuningriigis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Tagasiside