Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 11. töönädal 11. – 17. detsembrini

Esmaspäev, 11. detsember

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad siseminister Andres Anvelt piirivalvurite vormivarustuse olukorra kohta (nr 397) ja rahandusminister Toomas Tõniste tööandja sõiduautode erisoodustuse maksustamise korra aluste kohta (nr 400).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistung – kell 13.30: Eesti lähtekohad Euroopa majandus- ja rahaliidu (EMU) tuleviku aruteludes, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 14: ülevaade 14. – 15. detsembril toimuvast Euroopa Ülemkogu istungist, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Riigimetsa Majandamise Keskuse ja eelnõu algatajate esindajad; ülevaade Riigikontrolli auditi „Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Tartu Ülikooli pöördumine kõrgharidusseadustiku kaasajastamise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse asjus, kutsutud Tartu Ülikooli rektor, senati esimees Volli Kalm ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE);

maaelukomisjonis – kell 11.10: maaparandusseaduse eelnõu (524 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad, endine maaparandaja ja Eesti Maaparandajate Seltsi esindaja;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ülevaade Riigikontrolli auditi „Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmiseks esitatud ettepanekute arutelu;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE); 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE); Eesti Vabariigi ja Jaapani vaheline tulumaksudega topelt maksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise eelnõu (549 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Kirgiisi Vabariigi valitsuse vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (537 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (527 SE);

riigikaitsekomisjonis – Naiskodukaitse ohutushoiu kursuse tutvustus, kutsutud Naiskodukaitse esindajad; ülevaade 5. – 6. detsembril toimunud NATO välisministrite kohtumisest, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE); „Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020“ rakendusplaani 2013–2016 perioodi 2015–2016 täitmise aruanne, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) eelnõu (405 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade olukorrast rahvusvahelistes pingekolletes, kutsutud Välisluureameti ja Kaitseväe luurekeskuse esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: komisjonile laekunud avalduste läbivaatamine;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: ülevaade arenguseire demograafiat ja tööturgu puudutavatest lähteülesannetest, kutsutud Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: ülevaade fraktsioonide vastustest komisjoni kirjale Riigikogu rollist (ruum R406);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Eesti Haigekassa seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu arutelu, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; Riigikontrolli auditi „Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ kontrolliaruande ning valdkondliku alaaruande „Regionaalarengu rahastamine Euroopa Liidu toetustest“ arutelu, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmus

Kell 12.30 – õiguskomisjon kohtub president Kersti Kaljulaidiga (Kadriorg).

Teisipäev, 12. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 4 eelnõu: osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 2016. aastal Kigalis tehtud muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (528 SE); ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE); autoveoseaduse eelnõu (488 SE); alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE); vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teise seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE); erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE);

maaelukomisjonis – Maanteeameti 2018. aasta investeeringud, teede projekteerimine, teehoid ja ühistranspordi korraldus, kutsutud Maanteeameti peadirektor Priit Sauk ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; ekspressrongi peatus Tabiveres, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – Õiguskantsleri 30. novembri pöördumise arutelu seoses võimaliku taksoveoteenuse osutajate erineva kohtlemisega, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei esindaja;

riigikaitsekomisjonis – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – Eesti Keskerakonna Noortekogu pöördumine energiajookide kohta, kutsutud Eesti Keskerakonna Noortekogu, Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja Maaeluministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – ülevaade Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel, kutsutud soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee, Fenno-Ugria Asutuse, Kultuuriministeeriumi, Välisministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Siseministeeriumi ja SA Seto Instituut esindajad ning soome-ugri 2015. aasta kultuuripealinna programmijuht (ruum L241);

õiguskomisjonis – arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile kooseluseaduse rakendusaktide andmata jätmise põhiseaduspärasuse kohta.

Sündmused

Kell 9 – sotsiaalkomisjon kohtub Valgevene delegatsiooniga.

Kell 10.30 – Eesti-Egiptuse parlamendirühma esimees Oudekki Loone ning liikmed Kersti Sarapuu ja Erki Savisaar, Eesti-Aafrika parlamendirühma esimees Mart Nutt ning väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus kohtuvad Egiptuse suursaadiku Sherif Refaatiga.

Kell 11 – MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku esindajad tutvustavad oma tooteid ja teenuseid (Riigikogu hoone vestibüül).

Kell 15.30 – Eesti-India parlamendirühm kohtub India suursaadiku Vani Sarraju Raoga (ruum L333).

Kell 16 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tänab Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptiooni rakendamise (EKAK) vastuvõtul kodanikuühiskonna aktiviste.

Kolmapäev, 13. detsember

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 7 eelnõu: perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE); kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (280 SE); tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE); väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE); sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE); 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE).

Teine lugemine – 12 eelnõu: Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi väljaõppe ja kaitsevõime ülesehitamise toetamise koolitusprogrammis“ eelnõu (538 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus“ eelnõu (540 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamis-missioonil Kosovos“ eelnõu (541 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis“ eelnõu (547 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (548 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel“ eelnõu (539 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia“ eelnõu (545 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus“ eelnõu (542 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve“ eelnõu (544 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis“ eelnõu (546 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis“ eelnõu (543 OE); maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (533 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli auditi „Euroopa Liidu ja muude taristutoetuste kasutamise probleemid kohalikes omavalitsustes“ kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmus

Kell 8.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb XVI Eesti palvushommikusöögil (Riigikogu).

Neljapäev, 14. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (553 OE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE); erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE);

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 9: Tondiraba Spordikeskuse sisekontrollisüsteemi hindamise auditist, kutsutud Tallinna linnapea Taavi Aas ja endine abilinnapea Mihhail Kõlvart (ruum L332).

Sündmus

Kell 9 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb Balti-Prantsuse välis- ja julgeolekupoliitika seminaril.

Reede, 15. detsember

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: ülevaade 18. detsembril toimuvast transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungist, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Google’i seminaril (ruum L333).

Kell 13 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ungari suursaadiku Vince Szalay-Bobrovniczkyga.

Pühapäev, 17. detsember

Sündmus

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb üle-eestilise jõulurahu väljakuulutamisel Jõgeva Kultuurikeskuses.

Välislähetused

9. – 13. detsember
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson ja liige Hannes Hanso osalevad NATO PA transatlantilisel foorumil Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

10. – 14. detsember
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esinaine Liisa Oviir osaleb Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) delegatsiooniga nelja Galileo FOC satelliidi stardi vaatlemisel Prantsuse Guajaana departemangus.

14. detsember
Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder osaleb Euroopa Parlamendi Euroopa Rahvapartei (EPP) esimeeste tippkohtumisel Brüsselis Belgias.

14. – 16. detsember
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liige Ants Laaneots osalevad ja esinevad rahvusvahelisel julgeolekuseminaril „International Security and NATO 2017“ Minskis Valgevenes.

14. – 16. detsember
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esinaine Marianne Mikko osaleb ENPA büroo kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

15. – 19. detsember
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja aseesimees Johannes Kert osalevad GUAMi (Gruusia, Ukraina, Aserbaidžaan, Moldova) Parlamentaarse Assamblee (PA) 10. istungjärgul ja BA presiidiumi istungil Tbilisis Gruusias.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside