Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 11. töönädal 11.–14. aprillini

Esmaspäev, 11. aprill

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kolmas lugemine – üks eelnõu: välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE).

Riigihalduse ministri Jaak Aabi 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest.

Riigikogu liikmete arupärimisele Natura piiranguvööndi sihtkaitsevööndiks muutmise kohta (nr 123) vastab keskkonnaminister Erki Savisaar.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis– kell 11.10: linnurahu kehtestamisest, kutsutud: keskkonnaminister Erki Savisaar ja Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra; atmosfääriõhu kaitse seaduse ja tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE), kutsutud keskkonnaminister Erki Savisaar;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: maaeluministri Urmas Kruuse ülevaade valdkonna tegevusest ja tulemustest strateegia „Eesti 2035“ raames;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11 ja pärast ühisistungit: Vene gaasist loobumisest ja LNG võimekuse loomisest, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa standardimisstrateegia kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; teede investeeringud ja Venemaa Ukraina-vastase agressiooni mõju, kutsutud Transpordiameti esindajad;

majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisel videoistungil – kell 11.15: Rahandusministeeriumi 2022. aasta kevadisest majandusprognoosist, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus;

rahanduskomisjoni videoistungil – pärast ühisistungit: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu uute omavahendite paketi kohta; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ (552 OE) eelnõu;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (572 SE), kutsutud kaitseminister Kalle Laanet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse esindaja; kaitsevalmiduse arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Sotsiaalministeeriumi kavandatavatest ettepanekutest 2022. aasta lisaeelarvesse, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja tervise- ja tööminister Tanel Kiik; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (569 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik ja Sotsiaalministeeriumi esindaja; tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu (522 SE) ; sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (510 SE);

väliskomisjoni videoistungil – kell 11.15: arengutest Venemaal;

õiguskomisjoni videoistungil – politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (532 SE), kutsutud siseminister Kristian Jaani; füüsilise isiku maksejõuetuse seadus (575 SE), kutsutud justiitsminister Maris Lauri; karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine ja sellega seonduv vaenutegevus) eelnõu (576 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad ning vandeadvokaat Norman Aas; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: „Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb politseikoostöö raames toimuvat automatiseeritud andmevahetust (Prüm II)“ eelnõu kohta;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: pöördumise ettevalmistamine haridus- ja teadusministrile;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine õiguskantsleri Ülle Madisega;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.15: komisjoni kevadistungjärgu plaanidest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Eesti lahti ühendamine Vene gaasist, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas, Konkurentsiameti, Välisministeeriumi, Eesti Gaasi, Elering ASi, Alexela ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 12 – kohtub Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross Ukraina suursaadiku Mariana Betsaga (Ukraina saatkond).

Teisipäev, 12. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Olukorrast Ukraina abistamisel“ arutelu. Ettekande teevad riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu, välisminister Eva-Maria Liimets ja MTÜ Slava Ukraini tegevjuht Johanna-Maria Lehtme.

Esimene lugemine – kaks eelnõu: välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (548 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – arutelu looduskaitseseaduse probleemkohtadest ja Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Maastikuarhitektide Liidu ja Eesti Planeerijate Ühingu ühispöördumisest, kutsutud Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Maastikuarhitektide Liidu, Eesti Planeerijate Ühingu ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele randlaste toetamiseks“ eelnõu (539 OE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest, „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ 2021. aasta ülevaade, kutsutud kultuuriminister Tiit Terik;

majanduskomisjoni videoistungil – lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (477 SE), kutsutud huvigruppide esindajad;

põhiseaduskomisjonis – riigipiiriseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (577 SE), kutsutud siseminister Kristian Jaani; isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE), kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets ning Välisministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad.

riigikaitsekomisjonis – Ottawa konventsiooni denonsseerimise ettepanekust; Venemaa Ukraina-vastase agressiooni käsitlemine ÜROs ja ÜRO julgeolekunõukogus, kutsutud suursaadik Sven Jürgenson Eesti alalises esinduses ÜRO juures;

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (533 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja huvirühmade esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta tagasi allkiri 18.02.2014. a. alla kirjutatud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheliselt piirilepingult“ eelnõu (540 OE); Prantsusmaa presidendivalimiste esimesest voorust 10. aprillil;

õiguskomisjoni videoistungilpolitsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eriteenistuste ühtlustamine) eelnõu 508 SE, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE).

Kolmapäev, 13. aprill

Kell 8.30 – komisjoni istung

riigieelarve kontrolli komisjonis – Rahandusministeeriumi kevadisest majandusprognoosist, kutsutud: Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Kell 12 – Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi videopöördumine Riigikogu ees.

Kell 12.30 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – viis eelnõu: äriregistri seaduse eelnõu (493 SE), tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu (522 SE), algatatud riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (491 SE), ehitusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE), sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (510 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu: töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (521 SE).

Esimene lugemine – kaheksa eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti-vaenuliku propaganda tõkestamiseks“ eelnõu (529 OE), Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti sõjalise kaitseplaani täiendamiseks” eelnõu (554 OE), Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (520 SE), avaliku teenistuse seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (543 SE), karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (agressiooni toetamine ja sellega seonduv vaenutegevus) eelnõu (576 SE), karistusseadustiku täiendamise seaduse eelnõu (556 SE), töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (537 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (530 SE).

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Andres Suti 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest.

Sündmused

Kell 9.30 – korruptsioonivastase erikomisjoni lobitööd käsitleva ümarlaudade sarja teine ümarlaud „Praktiline lähenemine lobitöö läbipaistvusele ja huvide konflikti ennetamisele“. Sündmus on avalik, toimub veebiülekanne (videosild).

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas avab Toompea lossi kunstisaalis Marje Üksine näituse „Pilguheit minevikust tulevikku“.

Kell 15 – Eesti-Georgia parlamendirühm kohtub Georgia suursaadiku Archil Karaulashviliga.

Neljapäev, 14. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Energiakriisist elektrišokini“ arutelu, ettekande teevad Riigikogu liige Aivar Kokk, Baltic Energy Partners OÜ juhatuse liige Marko Allikson ja Alexela Kontserni juhatuse esimees Marti Hääl.

Kell 14 – komisjonide istungid

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistungil – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

väliskomisjonis – kell 15: Euroopa Liidu energiajulgeolekust, kutsutud Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson;

õiguskomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 9.30: karistusseadustiku täiendamise seaduse eelnõu (585 SE) (eelnõude 576 SE ja 556 SE ühendamise tulemusel tekkinud eelnõu).

Sündmused

Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur osaleb Järvamaa visiidil.

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Eesti Diplomaatide Kooli õppevisiidi raames Gruusia diplomaatidega.

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Ukraina suursaadiku Mariana Betsaga.

Kell 14.30 – majanduskomisjoni esimees Kristen Michal ja liikmed kohtuvad Saudi Araabia majandus- ja planeerimisministri Faisal F. Alibrahimiga.

Välislähetus

9.–11. aprill

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Šorin osaleb NATO PA alalise komitee istungil Ateenas Kreekas.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
tel 631 6353, 5558 3993
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside