Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Riigikogu VII istungjärgu 4. töönädal 10. – 13. veebruarini

Esmaspäev, 10. veebruar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu liikmete arupärimistele vastab haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo vajaduspõhise õppetoetuse ja erikoolide probleemide kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 17. veebruaril toimuval EL-i põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.

keskkonnakomisjonis – arutelu pakendijäätmete kogumisest ja taaskasutamisest; pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE);

kultuurikomisjonis – arutelu teaduse rahastamise teemal, kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; Riigikogu otsuse eelnõu “”Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020″ heakskiitmine” (553 OE);

maaelukomisjonis – omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu, kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler;

majanduskomisjonis – raudteeseaduse, hädaolukorra seaduse ja riigilõivuseaduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (482 SE); Riigikogu otsuse “Transpordi arengukava 2014-2020 kinnitamine” eelnõu (560 OE); kohtumine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhtkonnaga: 2013. aasta tegevuse ülevaade ja päevakajalised küsimused;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: isikut tõendavate dokumentide seaduse, riigilõivuseaduse ja riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE), kutsutud siseministeeriumi ja Riigi Infosüsteemide Ameti esindajad; kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (570 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, Eesti Kohtunike Ühingu, Kohtuniku Abide Ühingu ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad; keskkonnakomisjonile arvamuse andmine jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu sätete põhiseaduspärasuse kohta (455 SE);

rahanduskomisjonis – ülevaade stabiliseerimisreservist seisuga 31.12.2013 ja riigi teistest reservidest; riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE);

riigikaitsekomisjonis – informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel; Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); kaitseministeeriumi ja siseministeeriumi valitsemisalade koostöö; istungil osaleb Moldova parlamendiliikmete ja ekspertide delegatsioon (ruum L333);

sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE); sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE); Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (543 OE);

väliskomisjonis – ülevaade 23. – 31. jaanuaril Šveitsis toimunud Süüria rahukõnelustest, kutsutud Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Erik Männik; Riigikogu otsuse “Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine eelnõu (587 OE);

õiguskomisjonis – korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu (462 SE); korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE); Eesti seisukohad menetlusõiguste paketi kohta; Eesti seisukohad EL-i määruse eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse määrust, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30: erikomisjoni tegevuse ülevaate (jaanuar 2013 – jaanuar 2014) läbivaatamine;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus e-tervise rakendamisel“ arutelu, kutsutud sotsiaalministeeriumi, Eesti E-tervise SA, Eesti Haigekassa, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Ida-Tallinna Keskhaigla, MTÜ Eesti Kiirabi Liidu, MTÜ Eesti Perearstide Seltsi, MTÜ Eesti Haiglate Liidu ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840 (konverentsisaal).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Jakob Westholmi Gümnaasiumi 9. klassi õpilastega.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv annab ühiskonnaõpetuse tundi 8.-12. klassidele Sakala Eragümnaasiumis.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb president Toomas Hendrik Ilvese venekeelse kõnekogumiku „Räägib president“ ehk  „Govorit glava gosudarstva“ esitlusel Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis.

Teisipäev, 11. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu rahutagamismissioonil Kesk-Aafrika Vabariigis” eelnõu (583 OE); riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (542 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13: pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (561 SE);

kultuurikomisjoni ja põhiseaduskomisjoni ühine arutelu – kell 14 – 16: „Kohalike omavalitsuste rahaliste vahendite toel ilmuvate ajalehtede konkurentsi eelisest võrrelduna eraõiguslike maakonnalehtedega,“ osalevad Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni liikmed, kutsutud Eesti Ajakirjanike Liidu, Eesti Ajalehtede Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli esindajad (Komandandi maja saal, Toompea 1);

majanduskomisjonis – reklaamiseaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (584 SE); vastutustundliku ettevõtluse edendamine Eestis, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – 13.15: EL-i määruse eelnõu, millega muudetakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse määrust; Eesti seisukohad menetlusõiguste paketi kohta, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; Riigikohtule arvamuse andmine sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 22 lõiked 1-2 ja § 222 lõiked 1-2 ning pereko
nnaseaduse (PKS) § 183 lg 3 kooskõla kohta põhiseadusega;

rahanduskomisjonis – riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE); tulumaksuseaduse §4 muutmise seaduse eelnõu (548 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (493 UA) seonduv arutelu;

riigikaitsekomisjonis – Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse uuringu „Riigikaitse lai käsitlus“ tutvustus ja arutelu, kutsutud Vabariigi Presidendi Kantselei, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse, kaitseministeeriumi, Kaitseväe, Kaitseliidu, Riigikantselei, rahandusministeeriumi, välisministeeriumi, siseministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, põllumajandusministeeriumi, justiitsministeeriumi, kultuuriministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, päästeameti, kaitsepolitseiameti, keskkonnainspektsiooni, maanteeameti, veterinaar- ja toiduameti, terviseameti, Eesti Reservohvitseride Kogu ja Sisekaitseakadeemia esindajad; istungil osaleb Moldova parlamendiliikmete ja ekspertide delegatsioon (konverentsisaal);

sotsiaalkomisjonis – kell 13: tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (521 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE) (ruum L333);

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Minu Riik projekti raames Tartu Erakooli õpilastega.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Prantsuse Lütseumi 9. klassi õpilastega.

Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Tallinna Tehnikaülikooli meeskoori kontserdil (Glehni loss, Vana-Mustamäe tee 48).

Kolmapäev, 12. veebruar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (468 SE); väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (444 SE).

Teine lugemine – 5 eelnõu: Riigikogu otsuse “”Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020″ heakskiitmine” eelnõu (553 OE); korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu (462 SE); korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE); riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE); raudteeseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (482 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (557 SE); maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE).

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu Rail Baltic toetusrühma koosolek Rail Balticu tasuvusest, kutsutud konsultatsiooniettevõtte AECOM Balti regiooni juht Arnis Kakulis, Läti transpordiministeeriumi raudtee osakonnajuhataja Janis Eiduks, Leedu transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi arendus- ja rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja Arenijus Jackus, Rail Balticu projektijuht Indrek Sirp (ruum 241).

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv on töövisiidil Ida-Virumaal.

Neljapäev, 13. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: raudteeseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (482 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

maaelukomisjonis – kell 13: kohtumine keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannusega, kohtumise teemad on põllumajandusmaade rendile andmine ja kasutusvaldus, keskkonnatasud, keskkonnatoetused maaelu arengukavas ja maa korraline hindamine;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30: ülevaade Riigikontrolli tööplaani tekkimisest (ruum L263);

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb sõnavõtuga ning võtab osa paneeldiskusioonist Enn Soosaarele pühendatud rahvusvahelisel konverentsil „Kuidas tõlkida maailmavaadet“ (Tallinna Ülikooli Astra saal).

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Enn Soosaarele pühendatud konverentsil „Kuidas tõlkida maailmavaadet“ (Tallinna Ülikooli Astra saal).

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Gustav Adolfi Gümnaasiumi 11. klassi õpilastega.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv annab Ene Hionile MTÜ Eesti Naiste Koostööketi Teenäitaja aunimetuse (Kalevipoja saal).

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Pirita Sotsiaalkeskuse inimestega.

Kell 18.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Viljandi eakate e-klubiga (Posti 6, endise kino Täht majas).

Reede, 14. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 17. veebruaril toimuval eurorühma kohtumisel ja 18. veebruaril toimuval majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; Eesti seisukohad 20.-21. veebruaril toimuval EL-i konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; Eesti seisukoha andmine menetlusõiguste paketile; Eesti seisukoha andmine EL-i määruse eelnõule, millega muudetakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetluse määrust, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad.

 

Pühapäev, 16. veebruar

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osalevad Eesti Kirikute Nõukogu 25. aastapäevale pühendatud jumalateenistusel (Rootsi-Mihkli kirik, Rüütli 7/9).

Välislähetused

5. – 13. veebruar
NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ja liige Sven Mikser osalevad NATO PA kaitse-ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil Ameerika Ühendriikides. Komitee istungi käigus külastatakse Nellise õhuväebaasi, kus tutvutakse baasi tegevusvaldkondade ja harjutusvõimalustega. Washingtonis toimuvad kohtumised Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi Euroopa ja Euraasia asjade sekretäri Victoria Nulandi ning kaitseministeeriumi Euroopa ja NATO suuna juhi Jim Towsendiga. Kavas on arutada hetkel Afganistanis toimuvat, Ühendriikide kaitsealaseid prioriteete ja osalemist NATO ühisoperatsioonides ning atlandiüleseid suhteid. Istungi viimasel pä
eval toimub ümarlaud mõttekodade esindajatega Iraani tuumaläbirääkimiste, küberkaitse, Süüria konflikti jt teemadel.

6. – 11. veebruar
Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA) Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär osaleb VLPA plenaaristungil Ammanis, Jordaanias.

13. – 14. veebruar
Riigikogu liikmed Olga Sõtnik ja Juku-Kalle Raid osalevad Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Eesti delegatsiooni koosseisus OSCE Parlamentaarse Assamblee 13. talveistungil Viinis.

15. – 17. veebruar
Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee poliitika-, kaitse- ja julgeoleku-, teadus- ja tehnoloogia ning majanduskomiteede ühisistungil Brüsselis.

16. – 18. veebruar
Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste osaleb EL-i parlamentide õigus- ja siseasjade komisjonide esimeeste konverentsil Kreeka parlamendis Ateenas.

16. – 19. veebruar
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni juht Tõnis Kõiv ja Riigikogu liige Kaja Kreisman osalevad IPU ja Rumeenia parlamendi koostöös toimuval seminaril “Rahvusparlamentide panus ÜRO Inimõiguste Nõukogu töösse” Bukarestis, Rumeenias.

Riigikogu pressiteenistus
 

 

Tagasiside