Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 4. töönädal 10. – 13. veebruarini.

Esmaspäev, 10. veebruar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu: toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE).

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele valitsuse ja kodanikuühiskonna koostöö kohta (nr 19) vastab rahvastikuminister Riina Solman.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: arengutest digimaksu valdkonnas, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Euroopa Komisjoni 2020. aasta tööplaanist, kutsutud Eesti alalise esinduse Euroopa Liidu juures alaline esindaja (COREPER II) Rein Tammsaar;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Euroopa Komisjoni rohelise kokkuleppe ettepanekust; olulise tähtsusega riiklikust küsimusest „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035?“;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE); kultuuriehitiste investeeringu otsusest;

maaelukomisjonis – kell 11.10: maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE), kutsutud maaeluminister Arvo Aller;

majanduskomisjonis – kell 11.10: vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (138 SE), kutsutud Riigikogu liige Johannes Kert ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõunik/riigi küberturvalisuse poliitika juht Raul Rikk;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (135 SE), kutsutud siseminister Mart Helme; arvamuse andmine Riigikohtule kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lg 1 p 6 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – kell 11.30: Eesti Vabariigi ja Guernsey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (116 SE); Parlamentidevahelise Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverentsi (SECG) teemast „euroala valitsemise laiendamine ja süvendamine“;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE), kutsutud Vabariigi Presidendi Kantselei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Riigikohtu, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontrolli, Eesti Panga, Eesti Haigekassa, Eesti Advokatuuri, Eesti Töötukassa, Eesti Juristide Liidu, Eesti Reservohvitseride Kogu, Eesti Turvaettevõtete Liidu, Eesti Rahvusringhäälingu, Eesti Pangaliidu, Eesti Haiglate Liidu, Eesti Vee-ettevõtjate Liidu, Eesti Kiirabi Liidu, Eesti Elektritööstuse Liidu, Eesti Gaasiliidu, Eesti Õliühingu, Eesti Asfaldiliidu, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ning Eesti Kaitsetööstuse Liidu esindajad (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; rahvastikuministri 2020. aasta tegevusplaanidest, kutsutud rahvastikuminister Riina Solman; Riigikogu rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonist, kutsutud probleemkomisjoni esimees Jaak Valge;

väliskomisjonis – Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud delegatsiooni juht Aivar Kokk; välispoliitika arutelul olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogus tehtavatest ettekannetest, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud delegatsiooni juht Aadu Must; Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski; väliskomisjoni töövisiidist Araabia Ühendemiraatidesse ja Kuveiti;

õiguskomisjonis – kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (134 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg; Päästeameti tegevustest ja perspektiividest, kutsutud Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitseväe korralduse seaduse kaitseväeluure regulatsioonidest, kutsutud Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi ja nende allasutuste esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: 5G lisaküsimustele saabunud vastustest; korruptsioonivastasest tegevusest Korruptsioonivastase strateegia 2013-2020 lõppemise järel; huvide deklaratsioonide arendamisest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Hanketegevuse korraldus riigiasutustes“, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: kohtumine riigikontrolör Janar Holmiga; ettepanekutest „Eesti keelevaldkonna arengukavale 2021-2035“;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: rahvastikupoliitikast;

Sündmused

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas peab tervituskõne foorumil „Eesti regionaalne tasand – kas praktiline vajadus või saab ka teisiti?“; foorumist toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Kasahstani suursaadiku Nurlan Seitimoviga.

Teisipäev, 11. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Välispoliitika arutelu väliskomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimusena, ettekandjad välisminister Urmas Reinsalu ja väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa.

Esimene lugemine – üks eelnõu: kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – soode rollist Eesti kasvuhoonegaaside emissioonis;

maaelukomisjonis – kohtumine Riigimetsa Majandamise Keskuse esindajatega;

majanduskomisjonis – kohtumine EASi juhtidega;

rahanduskomisjonis – kell 13: Parlamentidevahelise Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverentsi (SECG) teemadest „EL eelarve ja järgmine finantsraamistiku valmidus globaalsete väljakutsetega toimetulekuks“ ning „finantsteenuste valdkonna eesmärgid uute sihtide valguses“; kohtumine Pangaliidu esindajatega; jagamismajanduse platvormide ja ettevõtluse maksustamisest, kutsutud Maksu- ja Tolliameti esindajad;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE), kutsutud Vabariigi Presidendi Kantselei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Riigikohtu, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontrolli, Eesti Panga, Eesti Haigekassa, Eesti Advokatuuri, Eesti Töötukassa, Eesti Juristide Liidu, Eesti Reservohvitseride Kogu, Eesti Turvaettevõtete Liidu, Eesti Rahvusringhäälingu, Eesti Pangaliidu, Eesti Haiglate Liidu, Eesti Vee-ettevõtjate Liidu, Eesti Kiirabi Liidu, Eesti Elektritööstuse Liidu, Eesti Gaasiliidu, Eesti Õliühingu, Eesti Asfaldiliidu, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ning Eesti Kaitsetööstuse Liidu esindajad (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine kultuurikomisjonile Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE) kohta, kutsutud algataja esindaja, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Kultuuriministeeriumi ja rahvusringhäälingu esindajad;

väliskomisjoni ja kultuurikomisjoni ühisistung – Eesti tegevustest ajaloomälu hoidmisel ja ajaloovõltsingutega võitlemisel, kutsutud valitsuse strateegilise kommunikatsiooni juht, Eesti Mälu Instituudi, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Välisministeeriumi esindajad; Riigikogu avalduse „Ajaloomälust ja ajaloo võltsimisest“ eelnõu (140 AE) (Riigikogu konverentsisaal);

õiguskomisjonis – kollektiivsest pöördumisest „Tõstame parvlaev Estonia vraki üles“, kutsutud pöördumise allakirjutanute esindaja, Justiitsministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Välisministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Türgi suursaadiku Süleyman İnan Özyıldıziga.

Kolmapäev, 12. veebruar

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – kaks eelnõu: Eesti Vabariigi ja Guernsey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (116 SE); spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE).

Neljapäev, 13. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – üks eelnõu: Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (121 SE).

Komisjonide istungid

põhiseaduskomisjonis – kell 12.15: arvamuse andmine riigikaitsekomisjonile riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE) ja kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seadute muutmise seaduse (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal) eelnõu (114 SE) põhiseaduskomisjoni valdkonda puudutavate osade kohta, kutsutud riigikaitseõiguse revisjoni töörühma juht ja Justiitsministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11: ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE), kutsutud algataja esindaja, Ravimiameti ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE), kutsutud algataja esindaja ja Ravimiameti esindaja; ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE), kutsutud algataja esindaja ja Ravimiameti esindaja;

väliskomisjonis – kell 14: Eesti seisukohtadest 17. veebruaril Brüsselis toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu;

õiguskomisjonis – kell 12: äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (117 SE) ning äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning advokaadibüroo Sorainen esindajad.

Sündmused

Kell 10.10 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Rootsi parlamendi Riksdagi esimehe Andreas Norléniga. Kohtumisest võtavad osa ka väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja Eesti-Rootsi parlamendirühma esimees Yoko Alender.

Kell 11 – põhiseaduskomisjoni liige Oudekki Loone ning väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Keit Pentus-Rosimannus osalevad Riksdagi esimehe Andreas Norléniga peetaval arutelul „Digitehnoloogia: meie demokraatia võimalused ja ohud“ (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 12 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas võtab erakonnalt Eestimaa Rohelised vastu petitsiooni „Ilutulestik ilma ohvriteta“.

Kell 12 – Eesti-Hiina parlamendirühm kohtub Huawei esindajatega (A. Rei nõupidamisruum).

Reede, 14. veebruar

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohtadest 17. veebruaril toimuval eurorühma kohtumisel ja 18. veebruaril 2020 toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Martin Helme; Eesti seisukohtadest 17. veebruaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohtadest 17. veebruaril toimuval erakorralisel Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kutsutud Välisministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 9 – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Kalvi Kõva, Üllar Saaremäe, Erki Savisaar ja Sven Sester osalevad Balti Assamblee majandus-, energeetika ja innovatsiooni ning loodusvarade ja keskkonnakomisjonide parlamentaarsel seminaril (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 16.15 – Eesti-India parlamendirühma liikmed kohtuvad India suursaadiku Vani Raoga.

Laupäev, 15. veebruar

Sündmus

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Kaitseliidu taasloomise 30. aastapäevale pühendatud konverentsil ja asetab ka Riigikogu nimel pärja Kaitseliidu mälestuskivi jalamile. Üritusel osaleb ka riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja (Järvakandi).

Välislähetused

6.– 11. veebruar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti (ENPA) delegatsiooni liige Raivo Tamm osaleb Aserbaidžaani valimiste vaatlusel ENPA delegatsiooni liikmena.

12.–13. veebruar
Riigikogu liige Riina Sikkut osaleb Saksa-Eesti e-tervise tulevikufoorumil (Deutsch-Estnisches Zukunftsforum e-health) Berliinis Saksamaal.

13.–14. veebruar
Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk osaleb Põhjamaade Investeerimispanga Kontrollikomitee istungil Helsingis Soomes.

14.–17. veebruar
Riigikogu liige Ruuben Kaalep osaleb Leedu Vabariigi iseseisvusdeklaratsiooni vastuvõtmise 71. aastapäeva üritustel Vilniuses Leedus.

16.–19. veebruar
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone ning delegatsiooni liige Ants Laaneots osalevad assamblee kaitse-, majandus- ja poliitikakomitee istungil Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside