Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 1. töönädal 10. – 16. septembrini

Esmaspäev, 10. september

Kell 15 – Riigikogu sügisistungjärgu avaistung. Kõnega esinevad Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Vabariigi President Kersti Kaljulaid.

Hümni laulab segakoor K.O.O.R. dirigent Raul Talmari juhatusel.

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Austria EL Nõukogu eesistumise prioriteedid, kutsutud Austria suursaadik Eestis Doris Danler; Eesti seisukohad 14. septembril toimuval mitteametlikul ELi välisasjade (arengukoostöö) nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Sven Mikser; Eesti seisukohad avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb suveaja korda, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

keskkonnakomisjonis Keskkonnaministeeriumi ülevaade 2018. aasta teise poolaasta õigusloome plaanidest, kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler; Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamise põhimõtete tutvustus, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni esindajad; keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (660 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Haridus- ja Teadusministeeriumi 2018. aasta teise poolaasta tööplaanidest, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak;

maaelukomisjonis kell 11.10: geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamine ning rikkumismenetlusest nr 2017/2072 selgunud puuduste kõrvaldamine) eelnõu (651 SE), tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/302 rakendamine) eelnõu (661 SE), raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamist käsitleva direktiivi eelnõu kohta – COM(2017) 653;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: valimisõiguse piirangute leevendamisest, isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; Riigikogu otsuse „Heiki Loodi Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (668 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe ja Riigikohtu liikme kandidaat Heiki Loot;

rahanduskomisjonis kell 11.10: käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE); maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (675 SE); tulumaksuseaduse täiendamise seadus (648 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada käibemaksuseaduse muutmine“ eelnõu (653 OE);

riigikaitsekomisjonis relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE); NATO õhuturbe missioon Balti riikides, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad; ülevaade 29. – 30. augustil Viinis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine keskkonnakomisjonile kollektiivse pöördumise „Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat“ kohta, kutsutud pöördujate, Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis komisjoni sügisistungjärgu töökavast; Eesti seisukohad 14. septembril toimuval Euroopa Liidu arenguministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni muutmisest;

õiguskomisjonis – kell 11.15: relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; rahapesu tõkestamisest, kutsutud Eesti Panga esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni sügisistungjärgu töökavast;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni sügisistungjärgu töökavast;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: komisjoni sügisistungjärgu töökavast; probleemkomisjoni töö lõpparuandest;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: komisjoni sügisistungjärgu töökavast;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade Riigikontrolli 2018. aasta ja 2019. aasta alguse tööplaanist, kutsutud riigikontrolör Janar Holm.

Sündmus

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab vastu Õiguskantsleri 2018. aasta tegevuse ülevaate.

Teisipäev, 11. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine“ eelnõu (515 OE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis veeseaduse eelnõu (643 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ning asjaomaste ettevõtete ja organisatsioonide esindajad (ruum L333);

kultuurikomisjonis komisjoni sügisistungjärgu töökavast;

maaelukomisjonis – ülevaade Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) läbiviidud põuakahjude uuringust, kutsutud EPKK esindaja;

majanduskomisjonis arvamuse andmine keskkonnakomisjonile: kollektiivne pöördumine „Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit“, kutsutud petitsiooni algatajad ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Alutaguse ja Lüganuse valla, Narva ja Narva-Jõesuu linna, Eesti Energia, VKG, Kiviõli Keemiatööstuse, Eleringi, Ametiühingute Keskliidu, Tööandjate Keskliidu, Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Elektritööstuse Liidu, WEC Eesti ja Arenguseire Keskuse esindaja; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: õiguskantsleri aastaülevaate (1. september 2017 – 31. august 2018) tutvustus, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise; kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (634 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; kodaniku kodakondsusega seotud küsimuse arutelu, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; ELAKile arvamuse andmine Eesti seisukohtade kohta, mis on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EÜ) nr 810/2009, määrust (EL) 2017/2226, määrust (EL) 2016/399, määrust XX/2018 [koostalitlusvõimet käsitlev määrus] ja otsust 2004/512/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2008/633/JSK eelnõu kohta [Euroopa Liidu viisainfosüsteemi muudatusi käsitlev algatus – COM(2018) 302], kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.15: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Riina Sikkut;

väliskomisjonis komisjoni 16. – 20. septembril toimuvast töövisiidist Ukrainasse, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 13: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (väärteokaristuste reform, ELi õigusest tulenevad rahatrahvid) (586 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 11.40 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad rahvusvahelise reservohvitseride konföderatsiooni (CIOR) eesistujamaa Suurbritannia CIOR presidendi kolonel Chris Argentiga.

Kell 12.30 – Taiwani toetusrühm kohtub Läti Taiwani missiooni juhiga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub saabuva Rootsi suursaadiku Mikael Erikssoniga.

Kell 16 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub saabuva Norra suursaadiku Cecilie Annette Willochiga.

Kolmapäev, 12. september

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (629 SE).

Esimene lugemine – 8 eelnõu: rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (622 SE); Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (625 SE); väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (640 SE); karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (642 SE); tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE); bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (644 SE).

Sündmus

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab seminari „Maailm ja Euroopa Liit aastal 2035“ (Hilton Tallinn Park hotell).

Neljapäev, 13. september

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Venekeelsete lasteaedade ja koolide üleminek eestikeelsele õppele“ arutelu. Ettekande teevad Isamaa fraktsiooni liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktor Hannes Mets, Eesti keeleteadlane ja TÜ Narva Kolledži dotsent Mart Rannut.

Sündmused

Kell 10 Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Iirimaa parlamendi alamkoja esimehe Seán Ó Fearghaíliga. Kohtumisel osaleb ka Riigikogu liige Monika Haukanõmm.

Kell 11 – Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Iirimaa parlamendi alamkoja esimehe Seán Ó Fearghaíliga (ruum L240).

Kell 14 – Eesti–Kagu-Aasia parlamendirühm kohtub Tai ühiskonnateadlase ja poliitikaanalüütiku Pavin Chachavalpongpuniga.

Reede, 14. september

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 17. – 18. septembril toimuval mitteametlikul ELi energeetika nõukogu kohtumisel, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 18. septembril toimuval ELi üldasjade nõukogu (sh artikkel 50) istungil, kutsutud Välisministeeriumi esindaja.

Välislähetused

9. – 11. september
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso võtab sõna kaitsekonverentsil „Summer Defence Conference“ Pariisis Prantsusmaal.

9. – 11. september
Riigikogu naisteühenduse liige Barbi Pilvre osaleb parlamentide naisteühenduste konverentsil Dublinis Iirimaal.

10. – 14. september
Riigikogu liige Kalle Palling esineb turismi- ja tehnoloogiateemalisel tippkohtumisel Africa Travel Summit Kaplinnas Lõuna-Aafrika Vabariigis.

11. – 13. september
Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Johannes Kert osaleb kohtumistel Ukraina parlamendis Kiievis.

13. – 14. september
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Partei naisorganisatsiooni (PES Women) juhatuse koosolekul Brüsselis Belgias.

13. – 15. september
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liige Johannes Kert ning väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osalevad 15. iga-aastasel Yalta Euroopa Strateegia teemalisel kohtumisel (YES) Kiievis Ukrainas.

13. – 17. september
Riigikogu liige Eevi Paasmäe kohtub Ukrainas Kiievi linna esindajatega.

13. – 18. september
Eesti-Moldova parlamendirühma esimees ja Eesti-Rumeenia parlamendirühma aseesimees Erki Savisaar, Eesti-Rumeenia parlamendirühma esimees ja Eesti-Moldova parlamendirühma liige Terje Trei, mõlema parlamendirühma liikmed Dmitri Dmitrijev ja Meelis Mälberg ning Eesti-Rumeenia parlamendirühma liige Maire Aunaste osalevad parlamendirühma visiidil Moldovas ja Rumeenias.

13. – 19. september
Riigikogu liige Andres Metsoja on Pärnu ja Qingdao vahelise rahvusvahelise koostöö raames visiidil Hiinas.

14. – 18. september
Riigikogu liige Enn Eesmaa osaleb liberaaldemokraatide sügiskonverentsil Brightonis Suurbritannias.

14. – 19. september
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko osaleb ENPA monitooringukomitee istungil Thbilisis Georgias.

16. – 18. september
Majanduskomisjoni esimees Sven Sester (17. – 18. september) ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Urve Tiidus osalevad parlamentidevahelise Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverentsil (SECG) Viinis Austrias.

16. – 19. september
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Jaak Madison osaleb ENPA sotsiaal-, tervishoiu ja säästliku arengu komitee istungil Lissabonis Portugalis.

16. – 20. september
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Barbi Pilvre ja Henn Põlluaas on visiidil Ukrainas.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside