Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 4. töönädal 10. – 13. oktoobrini

Esmaspäev, 10. oktoober

Vabariigi Presidendi ametisse astumise tseremoonia

Kell 14.40 – Vabariigi Presidendi ametisse astumise pidulik tseremoonia Lossi platsil, Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves tervitab aukompaniid.

Kell 15 – Riigikogu istungi avamine, Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Vabariigi President Toomas Hendrik Ilvese kõne

Valitud president Kersti Kaljulaid annab ametisse astumisel ametivande ja talle pannakse kaela ametikett.

Hümni laulab noorte meeskoor „Ärkamisaeg“ dirigent Hirvo Surva juhatusel.

Vabariigi President Kersti Kaljulaidi kõne

Kell 15.30 – presidendid teevad Valges saalis sissekande külalisteraamatusse ning toimub presidentide pidulik pildistamine.

Kell 15.45 – Vabariigi President Kersti Kaljulaid tervitab aukompaniid Lossi platsil.

Täiskogu istungil vastavad Riigikogu liikmete neljale arupärimisele peaminister Taavi Rõivas diislikütuseaktsiisi laekumise kohta (nr 228), ettevõtlusminister Liisa Oviir koalitsioonileppe kohta (nr 238) ning majandus- ja taristuminister Kristen Michal riigi pakutavate teenuste kaugenemise kohta (nr 231) ja olukorra kohta riigi lennundusettevõtetes (nr 233).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 13. oktoobril toimuval ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) istungil, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; seisukoha andmine Euroopa Liidu jagatud kohustuse määruse eelnõu kohta, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 13.-14. oktoobril toimuval ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Hanno Pevkur; kohtumine Euroopa Komisjoni voliniku Andrus Ansipiga;

keskkonnakomisjonis – arutelu rohealade omandisuhete ja reformimata riigimaade teemal;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE); õiguskantsleri kiri elukohajärgse kooli määramisest hariduslike erivajadustega lastele, kutsutud õiguskantsleri kantselei ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; Euroopa Komisjoni autoriõigusi puudutav muudatuste pakett, kutsutud Euroopa Komisjoni digitaalse ühtse turu asepresident Andrus Ansip ning kabineti liige Aare Järvan;

maaelukomisjonis – ülevaade põllumajandusameti tegevusest, kutsutud põllumajandusameti peadirektor Egon Palts;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (284 SE); Eesti seisukohad ELi jagatud kohustuse määruse eelnõu kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; Eesti seisukohad ELi direktiivi eelnõu kohta, mille eesmärk on hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa kübervastupidavusvõime süsteemi tugevdamine ning konkurentsivõimelise ja uuendusliku küberjulgeolekutööstuse soodustamine” kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud algatajate esindaja Riigikogu liige Mark Soosaar ja rahandusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud riigihalduse minister Arto Aas; Eesti seisukohad ELi direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning maksuhalduri juurdepääsu rahapesuvastasele teabele, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud ettevõtlusminister Liisa Oviir;

riigikaitsekomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa kübervastupidavusvõime süsteemi tugevdamine ning konkurentsivõimelise ja uuendusliku küberjulgeolekutööstuse soodustamine” kohta, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; riigikaitse laiast käsitlusest lähtuva õigusloome revisjonist, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning Eesti Haigekassa esindaja; Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE), kutsutud: tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu ning sotsiaalministeeriumi esindaja; ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE);

väliskomisjonis – ülevaade Eesti ja Soome kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Soomes Margus Laidre ja välisministeeriumi esindajad; välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE), kutsutud Riigikogu kantselei direktor Maria Alajõe; Eesti ja Gruusia vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu ning selle muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (242 SE); Montenegro ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (283 SE);

õiguskomisjonis kell 11.15: avaliku teenistuse seaduse, kohtute seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (268 SE), kutsutud ministeeriumide, õiguskantsleri kantselei esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikogu liikmete 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu juhtkonnaga.

Kell 16 – Riigikogu liige Lauri Luik avab seminari neuroteadusel põhinevast õppekorraldusest (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne Vabariigi Presidendi vastuvõtul Kadrioru Kunstimuuseumis. Vastuvõtul osalevad Riigikogu aseesimehed Helir-Valdor Seeder ja Jüri Ratas.

Teisipäev, 11. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Eesti seisukohad ELi direktiivi eelnõu kohta, mille eesmärk on hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; Eesti seisukohad ELi määruse eelnõu kohta, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; Õiguskantsleri ettepanek looduskaitseseaduse § 20 põhiseadusega kooskõlla viimiseks; Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu arutelu;

maaelukomisjonis – uuringu “Eesti piima- ja sealihatootjate konkurentsivõime lähiriikide võrdluses” tutvustus, kutsutud projekti juht professor Rando Värnik;

majanduskomisjonis – ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (250); majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ülevaade ministeeriumi ettevalmistatavatest seaduseelnõudest majanduskomisjoni valdkonnas; elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (270 SE);

põhiseaduskomisjonis – Õiguskantsleri ettepanek viia looduskaitseseaduse § 20 kooskõlla põhiseadusega arutelu, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, keskkonnaminister Marko Pomerants ja rahandusministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Riigi 2015. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (298 OE); 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal;

riigikaitsekomisjonis – Riigi 2017. aasta eelarve seaduse eelnõu (303 SE) kaitseministeeriumi valitsemisala, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso; olukorrast Ukrainas, kutsutud OSCE endine vaatleja Edvard Sulg;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: sotsiaalkindlustushüvitiste ja –toetuste koordineerimine, kutsutud sotsiaalministeeriumi ja sotsiaalkindlustusameti esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna;

väliskomisjonis – kell 14.15: väljasõiduistung NATO küberkaitsekoostöö keskusesse;

õiguskomisjonis – kell 13.30: laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (279 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; arutelu siseminister Hanno Pevkuri ja justiitsminister Urmas Reinsaluga 2017. aasta riigieelarve ja õigusloome teemadel.

Sündmused

Kell 11 – majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi kohtub Tšehhi parlamendi delegatsiooniga, et arutada turismiseadusandlusega seotud küsimusi.

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Rootsi eruohvitseride delegatsiooniga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Prantsuse suursaadikuga Claudia Delmas-Schereriga.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Eesti Matkaliidu juhtkonnaga.

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Itaalia suursaadiku Marco Clemente korraldatud muusikagalal.

Kell 18 – Riigikogu ja Pärnu-Jaagupi korvpallimeeskondade sõpruskohtumine. Riigikogu meeskonda kuuluvad Jüri Ratas, Kalvi Kõva, Dmitri Dmitrijev, Riho Kangur, Herkki Leemet ja Indrek Saar.

Kolmapäev, 12. oktoober

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse eelnõu (237 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE); 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE); hasartmänguseaduse § 100 muutmise seaduse eelnõu (260 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE).

Komisjonides

maaelukomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisistung – kell 9: ülevaade Ruhnu elektritootmise arendamisest, kutsutud Enefit Taastuvenergia esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – kell 9.15: riigikaitse arengukava (kaitseministeerium);

väliskomisjonis – kell 12: Eesti seisukohad ELi välisasjade nõukogu 17. oktoobri ja üldasjade nõukogu 18. oktoobri istungil, kutsutud välisministeeriumi eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas.

Sündmused

Kell 10 – dr Margus Viigimaa peab südamepäeva raames loengu südame tervisest „Eesti vajab terve südamega rahvaesindajaid,“ mida on võimalik konverentsisaalist jälgida veebiülekande teel. Koostöös Eesti Terviseradadega avatakse Toompea lossikompleksi hõlmav terviserada.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO juhatuse esimehelt Ago Tuulingult vastu kultuuritöötajate pöördumise töötasude tõstmise kohta.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Viljandi seenioride grupiga.

Neljapäev, 13. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 2 eelnõu: riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE); ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Maris Lauri;

rahanduskomisjonis – kell 13: tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE); kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (275 SE); investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE); kohtumine Eesti Energia esindajatega; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE); Eesti valitsuse ja Vietnami valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus (277 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 12: veeteede ameti külastamine, mereseire; politsei- ja piirivalveameti merevalvekeskuse külastamine;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 10.30: väljasõiduistung Ida-Virumaale, kohtumised Viru Vanglas ja Ida prefektuuris.

Sündmused

Kell 9 – Majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi osaleb rahvusvahelisel konverentsil Rail Baltic: Kus on äri? (KUMU auditoorium).

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee istungil.

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne selge sõnumi auhinnagalal (Energia Avastuskeskus).

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Euroopa Inimõiguste Kohtu presidendi Guido Raimondiga.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Saksa parlamendi Bundestagi stipendiumi (Internationales Parlaments Stipendium) valikkomisjoniga.

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb ettevõtluskonkursi Eesti Parimad Ettevõtted 2016 auhinnagalal (Kultuurikatel).

Reede, 14. oktoober

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 17. oktoobril toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Jürgen Ligi; Eesti seisukohad 18. oktoobril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Jürgen Ligi; seisukoha andmine ELi direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning maksuhalduri juurdepääsu rahapesuvastasele teabele, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 17. oktoobril toimuval ELi keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants; seisukoha andmine ELi direktiivi eelnõule, mille eesmärk on hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; seisukoha andmine ELi määruse eelnõule, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heitkogused 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Are valla ettevõtjatega (Are vallamaja Pärnumaal).

Välislähetused

9. – 14. oktoober
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko ning liikmed Eerik-Niiles Kross, Andres Herkel (9.-13.10) ja Mailis Reps (9-13.10) osalevad ENPA sügisistungil Strasbourgis, Prantsusmaal.

9. – 10. oktoober
Riigikogu Tiibeti toetusrühma liikmed Artur Talvik ja Ken-Marti Vaher (10.10) osalevad Balti riikide parlamentide Tiibeti toetusgrupi liikmete kohtumisel Dalai Lamaga Riias.

10. – 12. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison peab kõne iga-aastasel Moldova eurointegratsiooni foorumil Chisinaus, Moldovas.

11. oktoober
Riigikogu liige Heidy Purga esineb sõnavõtuga rahvusparlamentide kultuurikomisjonide kohtumisel loomemajanduse teemal Brüsselis, Belgias.

10. – 13. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling peab digipoliitika teemalisel kohtumisel kõne sõidujagamise reguleerimise kogemusest Berliinis ning osaleb ELi tuleviku teemalisel ümarlaual Brüsselis.

12. – 18. oktoober
Riigikogu Eesti turismi ja kohaliku toidu toetusrühma esimees Imre Sooäär tutvustab Eesti toidukultuuri New Yorgi toidufestivalil ning osaleb kohtumistel seoses EV100 ettevalmistustega.

13. – 14. oktoober
Väliskomisjoni töövisiit Soome. Delegatsiooni kuuluvad väliskomisjoni esimees Sven Mikser, aseesimees Enn Eesmaa ja liikmed Juhan Parts, Henn Põlluaas, Keit Pentus-Rosimannus ning Anne Sulling.

13. – 14. oktoober
Riigikogu liige Yoko Alender esineb peaminister Taavi Rõivase ametliku Taani visiidi raames korraldatud üritusel disaini rollist majanduses ning disainipoliitika kujundamisest “Panel Debate with the Prime Minister of Estonia Danes – the happiest people on earth – has design something to do with it?” Kopenhaagenis, Taanis.

13. – 18. oktoober
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Mart Nutt ja Mati Raidma osalevad Montenegro parlamendivalimiste vaatlemisel OSCE Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni koosseisus Podgoricas, Montenegros.

16. – 18. oktoober
Riigikogu liige Aivar Sõerd osaleb parlamentaarsel konverentsil Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise teemal Bratislavas, Slovakkias.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside