Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 7. töönädal 10. – 13. märtsini

Esmaspäev, 10. märts

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad siseminister Ken-Marti Vaher Hispaania päevalehes El Pais ära toodud väidete kohta Eestist kui Lõuna-Ameerika narkokartellide uuest transiidimaast; kultuuriminister Urve Tiidus tantsupeolistele seatud vanusepiirangute kohta; majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts Rail Balticu arengute kohta ja arvutite pahavara leviku kohta Eestis.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 14. märtsil toimuval EL-i transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; seisukoha andmine Kyoto protokolli Doha muudatuste ratifitseerimise ja rakendamisega seotud EL-i õigusakti eelnõude kohta, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – Eesti seisukohad Kyoto protokolli Doha muudatuste ratifitseerimise ja rakendamisega seotud EL-i õigusakti eelnõude kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile; Eesti seisukohad EL-i õhusaaste vähendamise paketi eelnõu kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

kultuurikomisjonis – välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE); eesti keele tasemeeksami sooritamise võimalused, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm ja Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk;

maaelukomisjonis – vesiviljeluse olukord ja EL-i toetused (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 12: rahvusvahelise energiaprogrammi kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (576 SE); Eesti seisukohtade arutelu Kyoto protokolli Doha muudatuste ratifitseerimise ja rakendamisega seotud EL-i õigusakti eelnõude kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (586 SE), kutsutud siseministeeriumi esindaja; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (541 SE); protokolli nr 15 inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni muutmise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (581 SE); Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu, kutsutud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Alo Heinsalu;

rahanduskomisjonis – rahandusministeeriumi ülevaade 2014. aastal ettevalmistatavatest eelnõudest ja olulistest teemadest, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali; maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (575 SE) (ruum L241);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE); julgeolekuolukorrast regioonis, kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu; EL-i kaitseministrite 20.-21. veebruari ja NATO kaitseministrite 26 – 27. veebruari kohtumiste arutelu;

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (566 SE ), kutsutud MTÜ Sünni Vägi, Eesti Ämmaemandate Ühingu, Haigekassa, Eesti Naistearstide Seltsi ja sotsiaalministeeriumi esindajad; töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (580 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (521 SE); apteegiteenuse kättesaadavusest (ruum L333);

väliskomisjonis – “Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu” ja “Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu” ratifitseerimise ettevalmistamisest;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554 SE), kutsutud asjaomaste ministeeriumide ja organisatsioonide esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: väljasõiduistung kaitsepolitseiametisse. Ülevaade kaitsepolitseiameti tegevusest korruptsioonikuritegude menetlemisel, lahendi leidnud olulistest korruptsioonijuhtumitest ning kavandatavast tegevusest korruptsioonivastases töös;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi pensionisüsteemi jätkusuutlikkus“ arutelu, kutsutud asjaomaste ministeeriumide ja organisatsioonide esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne  ja salvestus (konverentsisaal).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Pallipõnn Lasteaia inimestega, Tallinna 21. Kooli 9. klassi õpilastega (kell 12), Noarootsi Muuseumi töötajate ning Kooli 1.-3. klassi õpilastega (kell 14) ja Tallinna Sinilill Lasteaia inimestega (kell 15).

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv asetab lilled Ševtšenko tamme juurde seoses Tarass Ševtšenko 200. aastapäevaga (Ševtšenko tamm asub Mere puiesteel sadama lähedal).

Teisipäev, 11. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (543 OE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (569 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – arutelu keskkonnaametiga looduskaitse teemadel;

kultuurikomisjonis – noorsootöö kvaliteet ja areng. Noorsoovaldkonna arengukava 2014 – 2020, kutsutud Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Noorsootöö Keskuse, Euroopa Noored Eesti Büroo, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse, Eesti Noorsootöötajate Ühenduse, Eesti Huvijuhtide Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Teadusagentuuri ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad (konverentsisaal);

maaelukomisjonis – väljasõiduistung Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusse. Ülevaade piirkondlikest ja kohaliku elukeskkonna parendamise programmidest;

majanduskomisjonis – Eesti majandusatašeede võimekus ja paiknemine, kutsutud välisministeeriumi, EAS-i ja Kaubandus-Tööstuskoja esindajad; elektrituruseaduse ja riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE);

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks“ muutmine““ eelnõu (606 OE), kutsutud VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamise uurimiskomisjoni esimees Rainer Vakra ja Riigikontrolli esindaja; kohtute seaduse ja sellega seonduvalt
teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (570 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – EL-i abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV-ELi partnerluslepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse EL-i toimimise lepingu neljandat osa ratifitseerimise seaduse eelnõu (585 SE); maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE);

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühine istung – väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi. Informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

sotsiaalkomisjonis – maksukorralduse seaduse muutmisega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE ); meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE ); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (566 SE); riiklike peretoetuste seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (11 SE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (582 OE); ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE);

õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; õigusaktide revisjoniga seoses seaduste muutmise ja kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (519 SE); perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (546 SE), kutsutud justiitsministeeriumi Eesti Pangaliidu ja Notarite Koja esindajad.

Sündmused

Kell 10 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Iraani suursaadiku Seyed Rasoul Mousaviga.

Kell 11.30 – EL-i asjade komisjoni esimees Arto Aas ja komisjoni liikmed kohtuvad Montenegro EL-i suuna aseministri Aleksandar Pejović`ga, kes on Montenegro pealäbirääkija liitumiskõnelustel EL-iga.

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Laine Randjärv osalevad Postimehe arvamusliidrite lõunal “Miks me viriseme?” (Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaal).

Kell 14.40 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Prantsuse Lütseumi 10. klassi õpilastega.

Kell 15.15 – rahanduskomisjoni esimees Sven Sester ja komisjoni liikmed kohtuvad Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsiooniga (ruum L 241).

Kolmapäev, 12. märts

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (521 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE); maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (589 SE).

Sündmused

Kell 9 – 12.30 – majanduskomisjoni ja Arengufondi konverents „Ideed, mis toovad majanduskasvu“ Riigikogu konverentsisaalis, kus kümme oma valdkonda oluliselt mõjutanud inimest esitavad praktilisi ettepanekuid, kuidas Eesti majandust kiiremini kasvama ergutada. Toimub veebiülekanne, küsimusi saab esitada kohapeal ja Twitteri kaudu (#ideekonverents).

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Linnupesa Lasteaia inimestega ja Saue Päevakeskuse inimestega (kell 11).

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Itaalia suursaadiku Marco Clementega.

Kell 12.30 – Toompea lossi kunstisaalis avatakse Mari ja Uno Roosvalti näitus “Märkmik”, mis valmis Itaalias Mazzano Romano külalisateljees saadud muljete põhjal 2013. aasta oktoobris.

Neljapäev, 13. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (569 SE)

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigikohtu liikme Lea Laarmaa kohtunikuametist vabastamine” eelnõu (595 OE).

Kell 14 – komisjonides istungid

majanduskomisjonis – maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE); majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE); liikluskindlustuse seaduse eelnõu (423 SE); reklaamiseaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (584 SE);

väliskomisjonis – 13. – 14. märtsil on väliskomisjon väljasõidul Narvas ja Kagu-Eestis. 13. märtsil külastab Balti elektrijaamas hüdrorajatist Narva jõel (kell 11), kohtub Narva Kolledžis Narva elanikega (kell 13) ja seto organisatsiooni esindajatega Värskas (kell 18). 14. märtsil kohtub Värska sanatooriumi juhtkonnaga (kell 9) ning külastab Lüübnitsa küla Mikitamäe vallas, Saatse-Krupp piiripunkti, Meremäe-Muraškino ja Obinitsa Seto seltsimaja.

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: Riigikontrolli uue kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L263).

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Tööandjate Keskliidu aastakonverentsil “Tuulelohe lend 2014” (Swissotel).

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Õismäe Gümnaasiumi 9. klassi õpilastega, Mustamäe Sotsiaalkeskuse inimestega (kell 14) ja Kristiine Gümnaasiumi 9. klassi õpilastega (kell 16).

Reede, 14. märts

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 17. märtsil toimuval välisasjade nõukogu istungil ja 18. märtsil toimuval EL-i üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisministeeriumi esindajad; seisukoha andmine EL-i õhusaaste vähendamise paketi kohta, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Kopli Lasteaia inimestega, Tallinna Karikakar Lasteaia inimestega (kell 11.30) ja Tallinna Kristiine Lasteaia inimestega (kell 13.30).

14. – 16. märtsil on Riigikogu aseesimees Laine
Randjärv
töövisiidil Läänemaal.

Välislähetused

10. – 12. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Liisa-Ly Pakosta osaleb ENPA poliitikaküsimuste ja demokraatia komitee istungi töös Stockholmis.

10. – 13. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb ENPA delegatsiooni koosseisus presidendi valimiste eelmissioonil Skopjes.

12. – 14. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb raportöörina ENPA migratsiooni-, pagulaste- ja ümberasustatud isikute komitee istungi töös Pariisis.

13. – 14. märts
Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Euroopa Liidu spiikrite konverentsil “Mida Euroopa esindab. Majanduskasv, töökohad ja õigused: kas Euroopa Liit tuleb sellega toime?” Roomas.

13. – 14. märts
Riigikogu liikmed Aivar Kokk ja Andre Sepp osalevad Balti Assamblee haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni istungil.

13. – 15. märts
Majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas osaleb Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party) seminaril Brüsselis.

15. – 19. märts
Rahvusvahelise Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni juht Tõnis Kõiv ning delegatsiooni liikmed Marika Tuus-Laul ja Jaan Õunapuu osalevad IPU 130. assambleel Genfis, Šveitsis.

Riigikogu pressiteenistus
 

Tagasiside