Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 14. töönädal 10. – 13. maini

Head ajakirjanikud!

Riigikogu Kantselei on seoses viirushaiguse COVID-19 puhanaguga võtnud kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud. Palume ajakirjanikel Toompea lossis olles kanda maske ja hoida intervjueeritavaga vähemalt kahemeetrist vahet.

Täname mõistva suhtumise eest!

Esmaspäev, 10. mai

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – üks eelnõu: Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu taaskäivitamise kava rahastamise ja Euroopa Liidu Nõukogu otsuse omavahendite süsteemi kohta heakskiitmine“ eelnõu (353 OE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE), kutsutud Keemiatööstuse Liidu ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingerea kinnitamine otsuse eelnõust;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: riigi eelarvestrateegia 2022–2025 maaelu valdkonnast, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: riigi eelarvestrateegia 2022–2025 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi osast, toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE), e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt; arvamuse andmine väliskomisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Kaubanduspoliitika läbivaatamine: avatud, kestlik ja jõuline kaubanduspoliitika“ kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Välisministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE); Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – eelarveliste kaitsekulude planeerimisest, ülevaade 6. mail Brüsselis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseminister Kalle Laanet;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik; perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ravikindlustuse seaduse § 55 täiendamise seaduse eelnõu (363 SE), kutsutud eelnõu algataja ja Sotsiaalministeeriumi esindaja; töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Tööinspektsiooni ja Lastekaitse Liidu esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – Eesti äridiplomaatia võimalustest Korea Vabariigis, kutsutud Eesti ajutine asjur Korea Vabariigis Marti Mätas ja Välisministeeriumi esindaja; Eesti ja Prantsusmaa suhetest ning arengutest Prantsusmaal, kutsutud Eesti suursaadik Prantsusmaal Clyde Kull;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (216 SE), kutsutud Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad; kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõu algatamisest (sideandmete kasutamisest kriminaalmenetluses 2. märtsi Euroopa Kohtu eelotsuse valguses), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; siseturvalisuse arengukavast 2020–2030;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjonile saabunud dokumentidest;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: kohtumine Eesti justiitsatašeega USAs Indrek Tibariga; Rahandusministeeriumi regionaalsetest toetusprogrammidest, kutsutud Rahandusministeeriumi, Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Võrumaa Arenduskeskuse esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: riigikaitsekuludest riigi eelarvestrateegias 2022–2025, kutsutud kaitseminister Kalle Laanet ja Riigikontrolli esindajad; parlamendi otsustuspädevus riigi raha protsessis, kutsutud Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine.

Sündmused

Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb videosilla vahendusel Euroopa Liidu parlamentide esimeeste konverentsil.

Kell 10 – Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esimees Raivo Tamm ja liige Andrei Korobeinik osalevad videosilla vahendusel EISCi tänavusel plenaaristungil.

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Sloveenia Rahvusassamblee esimehe Igor Zorčičiga.

Kell 13.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Taani suursaadiku Kristina Miskowiak Beckvardiga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Poola Sejmi marssali Elżbieta Witekiga.

Kell 16 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub videosilla vahendusel Prantsuse Senati väliskomisjoni esimehe Christian Camboniga.

Teisipäev, 11. mai

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE); kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE).

Esimene lugemine – viis eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele haiguspäevade hüvitamiseks alates esimest päevast“ eelnõu (346 OE); Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (348 SE); maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (309 SE); põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad kliimamuutustega kohanemist käsitleva uue ELi strateegia „Kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelise tuleviku rajamine“ kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (364 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis videoistungil Eesti Rahvusringhäälingu tegevusest, kutsutud nõukogu esimees Rein Veidemann ja juhatuse esimees Erik Roose;

maaelukomisjoni videoistungil kaitseväeteenistusest vabastamisest põllutööde ajaks, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – Riigikontrolli auditist „Maakondlik ühistransport“, kutsutud Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen, majandus- ja taristuminister Taavi Aas, Pärnu Ühistranspordikeskuse, Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse, Autoettevõtete Liidu ja Mootor Gropp ASi esindajad; riigi eelarvestrateegia 2022–2025 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi osast, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ muutmise eelnõu (334 OE); Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmise eelnõu (336 OE); Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmise eelnõu (337 OE); hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (350 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Riigikantselei ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) eelnõu algatamisest, kutsutud Rahandusministeeriumi ja riigi valimisteenistuse esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil pensionireformi seisust, sh teise samba maksete tegemisest ja pensionifondi osakute väljalaskest;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – riigikaitsekuludest 2022–2025 riigieelarve strateegias;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kolmandale inimesele retseptiravimite väljastamisest e-apteekidest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, TEHIKu, Eesti Haigekassa, Andmekaitse Inspektsiooni, Ravimiameti ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad; nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – riigi eelarvestrateegia 2022–2025 välispoliitika valdkonnast, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets; Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson ja Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjoni videoistungil – kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõu algatamisest (sideandmete kasutamisest kriminaalmenetluses 2. märtsi Euroopa Kohtu eelotsuse valguses).

Sündmused

Kell 11 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Raivo Tamm osaleb ENPA poliitikaasjade ja demokraatia komitee istungil.

Kell 13 – Riigikogu esimees Jüri Ratas võtab vastu kollektiivse pöördumise „Noortele tasuta menstruaaltarvikud“ (Riigikogu sisehoov).

Kell 16 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Kanada parlamendi esimehe Anthony Rotaga.

Kell 16 – Riigikogu riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni liikmed koos Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmetega tutvuvad videosilla vahendusel Euroopa mehitamata maismaasõidukite iMUGS projektiga.

Kolmapäev, 12. mai

Kell 12 – infotund

Kell 14 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine – neli eelnõu: krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE); riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE); nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse (mittesularahalised maksevahendid) eelnõu (351 SE).

Teine lugemine – kolm eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia ˮEesti 2035ˮ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE); konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (325 SE); väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (216 SE).

Siseturvalisuse arengukava 2020–2030. Ettekande teevad siseminister Kristian Jaani ja õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid.

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu Eesti-Kreeka parlamendirühm kohtub Eesti suursaadikuga Kreekas Priit Pallumiga.

Kell 15 Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Tšehhi Saadikute Koja esimehe Radek Vondráčekiga.

Neljapäev, 13. mai

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Teine lugemine – üks eelnõu: perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjoni videoistungil – meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE), kutsutud SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks, Kultuuriministeeriumi ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – eestlaskonnast Kanadas ja Torontosse rajatavast Eesti rahvusvahelisest keskusest (KESKUS International Estonian Centre), kutsutud Eesti keskuse projekti esindaja;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: Riigikontrolli ülevaatest, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub lahkuva Suurbritannia suursaadiku Theresa Bubbeariga.

Kell 13 – Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender kõneleb Arenguseire Keskuse veebiseminaril „Eesti kasutamata maavarad – kas vananeva ühiskonna pääsetee?“. Seminarile saab registreeruda siin.

Kell 16 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub videosilla vahendusel Ühendkuningriigi parlamendi Alamkoja väliskomisjoni esimehe Tom Tugendhatiga.

Reede, 14. mai

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 17. mail toimuval ELi üldasjade nõukogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets; Eesti seisukohad 17. mail toimuval eurorühma kohtumisel ja 18. mail toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu istungil (ECOFIN), Eesti seisukohad 18. mail toimuval mitteametlikul ELi ühtekuuluvuspoliitika ministrite kohtumisel, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatis metaaniheite vähendamise ELi strateegia kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 17.–18. mail toimuval ELi haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil (EYCS), kutsutud kultuuriminister Anneli Ott ning haridus- ja teadusminister Liina Kersna;

väliskomisjoni videoistungil – seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatise „Kaubanduspoliitika läbivaatamine – avatud, kestlik ja jõuline kaubanduspoliitika“ (COM (2021) 66) kohta, Eesti seisukohad 20. mail Brüsselis toimuval ELi välisasjade nõukogu kaubandusministrite kohtumisel, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt;

korruptsioonivastase erikomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 8: ajakirjanduses avaldatud väidetest avalike vahendite erahuvides kasutamise kohta, kutsutud Riigikogu esimees Jüri Ratas.

Sündmused

Riigikogu esimees Jüri Ratas külastab Eesti kodukandi aasta küla konkursi raames koos hindamiskomisjoniga Adila küla Raplamaal, Käru küla Järvamaal ja Metsküla Viljandimaal.

14.–17. mai
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone, aseesimees Ants Laaneots, liige Andres Metsoja ja asendusliige Leo Kunnas osalevad videosilla teel NATO PA kevadistungil.

Laupäev, 15. mai

Sündmus

Kell 13 – Riigikogu esimees Jüri Ratas võtab Toompea lossi ees vastu kollektiivse pöördumise perekonnaseaduse muutmiseks.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside