Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu I istungjärgu 9. töönädal 10. – 13. juunini.

Esmaspäev, 10. juuni

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 13. – 14. juunil toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu istungil, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; Eesti seisukohtadest 13. juunil toimuval eurorühma kohtumisel ja 14. juunil toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Martin Helme;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: jäätmeseaduse muutmisest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; loomsete jäätmete käitlemisest, kutsutud Maaeluministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Keskkonnaministeeriumi ja Karjamõisa Lihatööstuse esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: uute haridus-, noorte- ning teadusvaldkonna strateegiate ettevalmistamisest, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine maaeluministri Mart Järviku ja Maaeluministeeriumi asekantsleritega;

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine väliskomisjonile: Eesti seisukohtadest Doha arengukava raames peetavate mõnepoolsete läbirääkimiste juhiste täiendamise kohta seoses e-kaubandusega (COM(2019) 165); kohtumine Eesti Tööandjate Keskliidu esindajatega, kutsutud Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas ja volikogu esinaine Kai Realo;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Liisa-Ly Pakosta ülevaade eelmise aasta tegevusest; komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: kollektiivsest pöördumisest „ Maksustame ilutulestikuga paugutamise vabatahtlike päästjate toetuseks“; kollektiivsest pöördumisest „Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus“, Rahandusministeeriumis ettevalmistatavatest eelnõudest;

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad; Kaitseväe osalusega välismissioonidest, kutsutud kaitseminister Jüri Luik; Kaitseväe rahvusvahelistest õppustest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad; 4. – 6. septembril Helsingis toimuval Euroopa Liidu parlamentidevahelisel ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (CFSP/CSDP) konverentsil osalemisest;

sotsiaalkomisjonis kell 11.10: rahvastikuministri tegevusvaldkonnast, kutsutud minister Riina Solman; kollektiivsest pöördumisest „Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis“; kollektiivsest pöördumisest „Eesti vajab kanepireformi“;

väliskomisjonis – aukonsulite tegevuskavast aastatel 2019 – 2021, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme valimisest aastateks 2020 – 2021, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (26 SE);

õiguskomisjonis kell 11.15: probleemidest õigusruumis, kutsutud Eesti Advokatuuri esimees Jaanus Tehver;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis kell 13.30: kohtumine Välisluureameti peadirektori Mikk Marraniga;

korruptsioonivastases erikomisjonis kell 13.30: majanduslike huvide deklaratsioonide kontrollimisest; Riigikogu liikme heast tavast, lobireeglitest ja huvide konfliktist ning ametniku eetikakoodeksist; prioriteetidest GRECO V hindamisvoorus ja korruptsioonivastases strateegias;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Riigi tegevus toidu ohutuse tagamisel“, kutsutud maaeluminister Mart Järvik, Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor Indrek Halliste, Põllumajandusameti peadirektor Egon Palts ning Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 1   – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub ametist lahkuva Austria suursaadiku Doris Danleriga.

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja liige Keit Pentus-Rosimannus kohtuvad Lääne-Balkani riikide ajakirjanikega.

Kell 15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Mart Nuti ärasaatmisel (Kaarli kirik).

Teisipäev, 11. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikogu liikme Siim Kiisleri ametivanne, Riigikohtu liikme Kaupo Paali ametivanne ja Riigikohtu liikme Kai Kullerkupu ametivanne.

Õiguskantsleri ettepanek väärteomenetluse seadustiku Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks, ettekandja õiguskantsler Ülle Madise.

Teine lugemine – üks eelnõu:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Riigikogu otsuse „Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (32 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse muutmisest, kutsutud Viru-Nigula vallavalitsuse, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu, Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (25 SE); Riigikogu Arenguseire Keskuse tegevuse tutvustamine, kutsutud Arenguseire Keskuse uuringute juht Meelis Kitsing;

maaelukomisjonis – ühistulise piimatööstuse projektist, kutsutud ASi E-Piim nõukogu esimees Sulev Mölder ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Tiina Saron; kohtumine Eesti Aiandusliidu esindajatega;

rahanduskomisjonis – kell 15: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: direktiivi eelnõust ühtse käibemaksusüsteemi ja aktsiisi üldise korra kohta (kaitsetegevuse valdkonnas); Euroopa Komisjoni majandusprognoosist ja riigipõhistest soovitustest; Euroopa Liidu järgmise perioodi eelarveraamistikust;

sotsiaalkomisjoni väljasõiduistung – kohtumine Sotsiaalkindlustusameti peadirektori Egon Veermäega, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kohtumine suursaadikute ja suursaadikukandidaatidega; Eesti seisukohtadest Doha arengukava raames peetavate mõnepoolsete läbirääkimiste juhiste täiendamise kohta seoses e-kaubandusega (COM(2019) 165), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine“ eelnõu (35 OE).

Sündmused

Kell 13 – rahanduskomisjoni ja Eesti Maksumaksjate Liidu ümarlaud salaturust ja aktsiisipoliitikast (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 15 Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub setode esindajatega.

Kolmapäev, 12. juuni

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu:

Jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu:

Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (26 SE).

Esimene lugemine – neli eelnõu:

Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ eelnõu (34 OE); väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE); maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (27 SE).

Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi ettekanne, ettekandja Kadri Simson.

Neljapäev, 13. juuni

Kell 10 – kevadistungjärgu viimane korraline täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – üks eelnõu:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE).

Teine lugemine – üks eelnõu:

Jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (25 SE).

Komisjonide istungid

väliskomisjonis – kell 13: Eesti seisukohtadest 17. juunil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu.

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 14: kohtumine riigi peaprokuröri Lavly Perlinguga;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: ülevaade riigi eelarvestrateegiast aastatel 2020 – 2023 (tulude ja kulude meetmed);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni ja rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni esimene istung – kell 9: probleemkomisjonid valivad esimehe ja aseesimehe.

Sündmused

Kell 8.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja aseesimees Marko Mihkelson kohtuvad Ameerika Ühendriikide mõttekodade esindajatega.

Kell 9 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb rahvastiku taastamise seminaril (ruum L 332).

15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu – Riigikogu juhatus annab pressikonverentsi. Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja aseesimehed Helir-Valdor Seeder ning Siim Kallas teevad kokkuvõtteid Riigikogu kevadistungjärgu tööst (ruum O. Strandman).

Kell 11 – Eesti-Türgi parlamendirühma esimees Mihhail Korb ning liikmed Marika Tuus-Laul ja Keit Pentus-Rosimannus kohtuvad Türgi suursaadiku Hayriye Kumaşҫioğluga.

Kell 14 Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub 20. Augusti Klubi liikmetega.

Reede, 14. juuni

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised; Eesti seisukohtadest 17. juunil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu ja kaitseminister Jüri Luik; Eesti seisukohtadest 18. juunil toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohtadest 18. juunil toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Mart Järvik ja keskkonnaminister Rene Kokk.

Sündmus

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas peab kõne ja asetab pärja Eesti rahva nimel leinapäeva mälestustseremoonial (Maarjamäe).

Laupäev, 15. juuni

Sündmus

Kell 17 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Taani kuninganna auks toimuval galakontserdil (Estonia) ja sellele järgneval õhtusöögil (Arvo Pärdi Keskus).

Välislähetused

9. – 10. juuni
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liige Aadu Must osaleb BA presiidiumil Riias Lätis.

9. – 10. juuni
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott kohtub Läti, Leedu ja Poola parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeestega Varssavis Poolas.

10. – 11. juuni
Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja ja liige Johannes Kert osalevad Põhjamaade, Balti riikide ja Poola parlamentide kaitsekomisjonide julgeoleku ning riigikaitse foorumil Stockholmis Rootsis.

11. juuni
Riigikogu liige Kaja Kallas esineb kõnega Soome Kaubanduskoja (Finland Chamber of Commerce) aastakoosolekul Helsingis Soomes.

11. – 13. juuni
Riigikogu liikmed Marina Kaljurand ja Sven Mikser (11. – 12. juuni) osalevad Brüsselis Euroopa Parlamendis kohtumistel Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooniga.

13. – 16. juuni
Riigikogu liige Oudekki Loone osaleb konverentsil „New Political Leadership for a New Europe“ Roomas Itaalias.

16. – 17. juuni
OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Heljo Pikhof osaleb Põhjamaade ja Balti riikide delegatsioonide (NB8) kohtumisel Riias Lätis.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Tagasiside