Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 11. töönädal 10. – 16. detsembrini

Esmaspäev, 10. detsember

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad rahandusminister Toomas Tõniste Eesti Energia investeeringute riigieelarvelise rahastamise kohta (nr 453) ning kultuuriminister Indrek Saar kultuuriministri vastutuse kohta kultuuriasutuste eelarvedistsipliini järgimisel (nr 457) ja riigi sihtasutuse Eesti Kontsert juhatuse liikme valimistoimingute ja ebaõnnestumisest tehtavate järelduste kohta (nr 458).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Euroopa Liidu asjade menetlemisest Riigikogus, kutsutud Riigikogu Kantselei esindaja;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – valitsuse tegevusest ELi poliitika teostamisel, Eesti seisukohad 13. – 14. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogul istungil, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) (710 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE), kutsutud Eesti Koolijuhtide Ühenduse, Eesti Õpetajate Liidu, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Siseministeeriumi esindajad; kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE); muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE) (ruum L241);

maaelukomisjonis – kell 11.10: taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja MTÜ Eesti Seemneliit esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa küberturvalisuse pädevuskeskuse ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustiku loomise kohta – COM(2018) 630;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Tööinspektsiooni ja Statistikaameti esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE); Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas“ (772 OE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (770 SE);

riigikaitsekomisjonis kümme Kaitseväe rahvusvaheliste missioonide eelnõu (738 OE, 739 OE, 740 OE, 741 OE, 742 OE, 743 OE, 744 OE, 746 OE, 747 OE, 748 OE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE), tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (723 SE), kutsutud Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse eelnõu „Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine“ (515 OE), kutsutud Ellex Raidla Senior Partner ja advokaadibüroo PwC Legal Eesti esindajad; arvamus põhiseaduskomisjonile vangistusseaduse § 94 lg 5 põhiseaduspärasusest;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Välisluureameti ja Kaitseväe luurekeskuse esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Omavalitsuste teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedes“, kutsutud Riigikontrolli esindajad ning Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimees Liisa Oviir ja aseesimees Kaarel Tarand (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13: komisjoni lõpparuande arutelu;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: parlamentaarsest demokraatiast ja Riigikogu rollist riigireformi protsessis, kutsutud Tartu Ülikooli võrdleva poliitika professor Vello Pettai;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni avalik istung – kell 13: ülevaade muudatustest riigieelarves ja riigi eelarvestrateegias ning tagasiside komisjoni poolt 21. märtsil edastatud riigi eelarvestrateegia dokumendi täpsustamise ettepanekutest, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad (ruum L333).

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ütleb tervitussõnad Inimõiguste Instituudi aastakonverentsi avamisel (Swissôtel Tallinn, Tornimäe 3).

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko ütleb tervitussõnad konverentsil „Naiste majanduslik iseseisvus on inimõigus“. Konverentsi kava on leitav Riigikogu kodulehel. Konverentsist toimub ka veebiülekanne (Komandandi maja, Toompea 1).

Teisipäev, 11. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Ettekande teevad peaminister Jüri Ratas ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut.

Teine lugemine – 1 eelnõu: karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (642 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13 või 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: väljasõiduistung AS Balti Karusnahk karusloomakasvandusse (Karjaküla);

kultuurikomisjonis muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE);

maaelukomisjonis – Peipsi kalurite pöördumisest kalapüügiseaduse muutmise teemal, kutsutud pöördujate, Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis väljasõiduistung Eesti Kaubandus-Tööstuskotta;

põhiseaduskomisjonis – Riigikohtule arvamuse andmine vangistusseaduse § 94 lõike 5, mis kaalutlusõiguseta sätestab, et vahistatule ei kohaldata vangistusseaduse §-s 25 sätestatud pikaajalist kokkusaamist, põhiseaduspärasuse kohta (PSJV nr 5-18-8); soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE), kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua, Eesti Naisliidu ja Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni esindajad;

rahanduskomisjonis – 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE); kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad finantseerimisasutuste usaldatavusnõuete täitmise ja rahapesuvastase järelevalve raamistiku tugevdamise eelnõu ja teatise kohta COM(2018) 645; COM(2018) 646;

riigikaitsekomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa küberturvalisuse pädevuskeskuse ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustiku loomise kohta – COM(2018) 630 (1-2/18-665/7), kutsutud Kaitseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Infosüsteemi Ameti esindajad; lairiba internetiühenduse võimalik kasutamine Kaitseväe poolt, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja huvigruppide esindajad; parlamentaarne kuulamine: perevanematest ja asendushooldusest, kutsutud SOS Lasteküla, Eesti Kasuperede Liidu, Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti esindajad (ruum L333);

õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (673 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa ja EV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho avavad Eesti Ajutise Valitsuse ministrite fotoskulptuuride näituse (Valge saal).

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb peaminister Jüri Ratase iga-aastasel jõuluüritusel (Nõmme kultuurikeskus).

Kolmapäev, 12. detsember

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 13 eelnõu: Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE); isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE); isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE); investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE); pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (714 SE); põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu (715 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (687 SE); muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE); kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE).

Teine lugemine – 14 eelnõu: Riigikogu otsuse „Ühendkuningriigi poolt Euroopa Investeerimispangas märgitud kapitali asendamine“ eelnõu (751 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel“ eelnõu (744 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis“ eelnõu (748 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (739 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus“ eelnõu (738 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve“ eelnõu (747 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis“ eelnõu (743 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis“ eelnõu (746 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus“ eelnõu (740 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis“ eelnõu (741 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis“ eelnõu (742 OE); krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (750 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE); loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (734 SE).

Esimene lugemine – 5 eelnõu: maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (735 SE); välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE); rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE).

Sündmused

Kell 8.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb XVII Eesti palvushommikusöögil (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 9.09 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne pidulikul tseremoonial, millega tähistatakse 100 aasta möödumist sinimustvalge lipu heiskamisest riigilipuna Pika Hermanni torni (Kuberneri aed, Lossi plats 1a).

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Pärnu Vabakooli pedagoogidega.

Kell 13 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut kohtub Rumeenia suursaadiku Mihaela Cămărășaniga.

Neljapäev, 13. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE); koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (731 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE);

väliskomisjonis Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise leppe ja tulevikusuhte deklaratsiooni arutelust Briti parlamendi alamkojas, kutsutud Eesti suursaadik Suurbritannias ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis Tiina Intelmann (videokonverents); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend, eelnõu kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 12 väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti Diplomaatide Kooli ja Ameerika Ühendriikide Eesti saatkonna korraldataval arutelul transatlantilistest suhetest (Eesti Rahvusraamatukogu).

Reede, 14. detsember

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 17. – 18. detsembril toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm; seisukoha andmine: piirihalduse ja tagasisaatmise paketi eelnõud, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: finantseerimisasutuste usaldatavusnõuete täitmise ja rahapesuvastase järelevalve raamistiku tugevdamise eelnõu ja teatis (COM(2018) 645-646), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskuse ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustiku loomise määruse eelnõu (COM(2018) 630), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab osa Tartu Ülikooli majandusteaduskonna strateegilise juhtimise magistriõpe „Strateegiline juhtimine tippjuhtidele“ seminarist.

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub saabuva Tadžikistani suursaadiku Mahmadsharif Mahmud Haqdodiga.

Pühapäev, 16. detsember

Sündmus

Kell 16 – Riigikogu esimees Eiki Nestor süütab üle-eestilisel jõulurahu väljakuulutamisel kolmanda advendiküünla (Jõgeva Kultuurikeskuse esine, Aia 6).

Välislähetused

5. – 12. detsember
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Hannes Hanso (8. – 12. detsember) ja Oudekki Loone (6. – 12. detsember) osalevad NATO PA transatlantilisel foorumil ja kõrvalüritustel Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

9. – 10. detsember
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja aseesimees Johannes Kert osalevad Põhjamaade Nõukogu seminaril ning BA ja PN presiidiumi ühisistungil Soomes.

13. – 14. detsember
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko osaleb ENPA büroo kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside