Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 13. töönädal 2. – 4. maini

Teisipäev, 2. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu hääletab juhatuse ettepanekut viia infotund läbi teisipäeval, 2. mail kell 13—14.

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse “”Eesti julgeolekupoliitika alused” heakskiitmine“ eelnõu (395 OE); keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Riigikogu otsuse „Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“ heakskiitmine eelnõu (410 OE), kutsutud Eesti Keskkonnaühenduste Koja, Keskkonnaõiguse Keskuse, Eesti Planeerijate Ühingu, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Mäetööstuse Ettevõtjate Liidu, Riigikontrolli, Eesti Taastuvenergia Koja ja Eesti Energia esindajad (ruum L333);

kultuurikomisjonis – OSKA süsteem ja uuringud, ettevõtjate ootused kutseharidusele, kutsutud Kutsekoja, OSKA programmi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu, valitsuse majandusarengu töögrupi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Kaubandus-Tööstuskoja ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – Eesti Maaülikooli veterinaarõppe rahastamine, kutsutud Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, maaeluministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, rahandusministeeriumi ja Eesti Põllumeeste Keskliidu esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – Rail Baltica tasuvusanalüüsi tutvustus ja arutelu, kutsutud ühisettevõtte RB Rail AS, Ernst and Young Baltic, OÜ Rail Baltic Estonia, rahandusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE) (kokkuleppevedu) ettepanekute kava ja muudatusettepanekute kontseptsiooni tutvustus, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad (konverentsisaal);

põhiseaduskomisjonis – maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (432 SE), kutsutud riigihalduse minister Mihhail Korb, rahandusministeeriumi, siseministeeriumi ja valimisteenistuse esindajad; kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (433 SE), kutsutud riigihalduse minister Mihhail Korb, rahandusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti Panga 2016. aasta aruandest; ülevaade Finantsinspektsiooni 2016. aasta aruandest; rahandusministeeriumi ülevaade riigi eelarvestrateegiast 2018 – 2021 ja stabiilsusprogrammist 2017;

riigikaitsekomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (430 SE), kutsutud kaitseminister Margus Tsahkna; käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seaduse (Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe rakendamine) eelnõu (431 SE), kutsutud kaitseminister Margus Tsahkna; elutähtsate teenuste osutajatele riigikaitselise töökohustusega töökohtade määramine, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; riigikaitseseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (438 SE);

sotsiaalkomisjonis – Eesti Diabeediliidu pöördumine, kutsutud pöördujate, töötukassa, sotsiaalministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti ja haigekassa esindajad; kollektiivsed pöördumised „Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule“ ja „Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“;

väliskomisjonis – välisministeeriumi ülevaade strateegilisest kommunikatsioonist, kutsutud välisministeeriumi esindaja; ülevaade 23. aprillil toimunud Prantsusmaa presidendi valimistest, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu;

õiguskomisjonis – asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) eelnõu (405 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, Talumiskohustusega Omanike Liidu, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Telia Eesti AS, Elektrilevi OÜ, AS Gaasivõrgud, Elering AS, Adven Eesti AS ja Omanike Keskliidu esindajad.

Kolmapäev, 3. mai

Kell 14 – täiskogu istung

Eesti Panga 2016. aasta aastaaruanne
Ettekandja Eesti Panga president Ardo Hansson

Finantsinspektsiooni 2016. aasta aastaaruanne
Ettekandja Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: riigihangete seaduse eelnõu (204 SE); raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (398 SE).

Teine lugemine – 2 eelnõu: keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (397 SE); konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (386 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjatest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (437 OE); liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (399 SE).

Sündmused

Kell 11.30 – Arenguseire Keskuse arenguseire tegevuskava 2017-2018 tutvustav seminar. Avakõne teeb Riigikogu majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk, tegevuskava tutvustab Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov. Paneeldiskussioonis „Arenguseire – kellele ja milleks?“ osalevad arenguseire nõukoja liige ja Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo, arenguseire nõukoja liige ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts, Riigikogu liige Maris Lauri ning ettevõtja ja endine Arengufondi nõukogu esimees Raivo Vare (Komandandi maja, Toompea 1).

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Eestisse akrediteeritud Põhjamaade suursaadikutega.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Vene Muuseumi ja erakogudest pärit Ivan Sokolovi maalide näituse. Toompea lossi sissepääsuks on vaja isikut tõendavat dokumenti (Toompea lossi lõunatiiva 3. korrusel kunstigaleriis).

Kell 15.30 – riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad Ämari lennubaasis toimuval NATO Balti õhuturbeoperatsiooni üksuste vahetuse tseremoonial, mille avakõne peab riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso.

Neljapäev, 4. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 7 eelnõu: Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (428 SE); kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (429 SE); kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE); audiitortegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (409 SE); liiklusseaduse, autoveoseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE); liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (406 SE); lõhkematerjaliseaduse eelnõu (418 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu tegevuse ülevaade, kutsutud ERRi juhatuse esimees Margus Allikmaa ning ERRi juhatuse ja nõukogu esindajad (ruum L241);

põhiseaduskomisjonis kell 13: Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE), kutsutud algataja, justiitsministeeriumi ja valimisteenistuse esindajad;

rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (412 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13.30: Kaitsepolitseiameti 2016. aasta aastaraamatu riigikaitse lai käsitlus, kutsutud siseministeeriumi valitsemisala esindajad; küberhügieen ja –turvalisus, kutsutud Riigi Infosüsteemi Ameti esindaja;

väliskomisjonis – Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning Eesti Teenusmajanduse Koja välismajanduse tegevusest, kutsutud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Teenusmajanduse Koja esindajad;

õiguskomisjonis – Eesti seisukohad Schengeni infosüsteemi paketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi, justiitsministeeriumi ning politsei- ja piirivalveameti esindajad.

Reede, 5. mai

Sündmused

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad Eesti Reservohvitseride Kogu konverentsil “Riigikaitseõiguse ja rahvusvahelise sõjaõiguse”, mille avakõne peab riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso (konverentsisaal).

Kell 13 – väliskomisjoni kohtumine välisministeeriumi juhtkonnaga (välisministeerium).

Välislähetused

29. aprill – 1. mai
Riigikogu liige Oudekki Loone osaleb konverentsil „Sovranita’ monetaria e sviluppo economico” ja kohtumistel seoses võrdõiguslikkuse poliitikatega tööturul Bolognas, Itaalias.

4. – 5. mai
Riigikogu liige Kalle Palling osaleb digitaalse arengu töögrupi koosolekul Brüsselis, Belgias.

5. – 6. mai
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut külastab Itaalia parlamendi Senati kutsel Pozzallo põgenikekeskust Sitsiilias, Itaalias.

7. – 8. mai
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut osaleb Eesti, Läti, Leedu ja Poola parlamentide ELi asjade komisjonide esimeeste kohtumisel Zelazowa Wolas, Poolas.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside