Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade kahe Riigikogu komisjoni koosolekust.

Reede, 3. september

Kell 11 on Euroopa Liidu asjade komisjoni istung (ruumis L241). Arutusel on: 10.-11. septembrini Scheveningenis toimuv mitteformaalne Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite (ECOFIN) kohtumine. Koosolekule on kutsutud rahandusminister Taavi Veskimägi; EL asjade komisjoni seisukoha andmine järgmistele Euroopa Liidu dokumentide eelnõudele: Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivi eelnõu "Aasta- ja konsolideeritud aruannete auditeerimise kohta ning nõukogu direktiivide 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ muutmine"; Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivi eelnõu ”Liikmesriikide poolt meremeestele väljastatud meresõidudiplomite tunnustamine ja direktiivi 2001/25/EÜ muutmine”; EL Nõukogu otsuse eelnõu ”Terrorismiakte puudutava informatsiooni vahetamise ja koostöö korraldamise kohta”; EL Nõukogu otsuse eelnõu "Euroopa Pagulaste Fondi asutamisest perioodiks 2005-2010"; osavõtt 12.-13. septembril Haagis toimuvast Euroopa Liidu asjade komisjonide ning Europarlamendi delegatsiooni (COSACi) esimeeste kohtumisest.

Kell 11 korraldab Riigikogu probleemkomisjon HIV, AIDSi ja narkomaania ennetustegevuse tõhustamiseks Toompea lossis ruumis L262 avaliku istungi. Poliitikauuringute keskuse Praxis esindajad tutvustavad läbiviidud uuringu "HIV/AIDSi ennetustegevuse hindamine 2004" tulemusi. Kutsutud on nii Haridus- ja Teadusministeeriumi kui ka Sotsiaalministeeriumi esindajad. Samuti on avalikule istungile o odatud teemast huvitatud mittetulundusühingute esindajad.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside