Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit tunnustab kodanikuühiskonna 2003. aasta tegijaid. Riigikogu esimees Ene Ergma ja Euroopa asjade komisjoni aseesimees Liina Tõnisson osalevad Maltal Euroopa Liidu ja Vahemere riikide parlamentide esimeeste IV konverentsil.

Neljapäeval, 19. veebruaril algusega kell 14.00 toimub Toompea lossi valges saalis Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) korraldatud kodanikuühiskonna 2003. aasta tegijate tunnustamine.

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit korraldas seitsmendat aastat konkursi, et selgitada välja möödunud aasta tegijad kodanikuühiskonnas: mittetulundusühing, sihtasutus, hea ettevõte, vabatahtlik ja missiooniinimene.

Aasta tegija väljaselgitamise eesmärgiks on teadvustada kodanikualgatuse tähtsust ja tugevdada kodanikuühiskonna tavasid.

Kuna 2003. aasta oli kodanikuühenduste jaoks oma tegevuste mahult, saavutuste arvult, ettevõtjate huvidelt, poliitikute keelekasutuselt ning meedias läbilöömise kohalt murranguline, otsustas EMSLi nõukogu aasta märksõnaks kuulutada: aktsioonide korraldaja ja masside liigutaja. Esitatud kandidaatide hulgast tegi valikud EMSLi nõukogu.

Sel aastal osutusid laureaatideks: mittetulundusühingutest MTÜ PRUSSAKOVI NIMELINE RATTAÜHING, sihtasutustest SA PRO NARVA, vabatahtlikest ELINA KAITILA ja ENELI ARUSAAR, missiooniga inimene JAAN MANITSKI ning hea ettevõte TELE 2 EESTI AS.

2003. a. tegijaid autasustavad peaminister Juhan Parts, EMSLi nõukogu esimees Lagle Parek ja EMSLi juhataja Kristina Mänd. Sotsioloog Juhan Kivirähk tutvustab Eesti kodanikuühenduste uuringu tulemusi. Esinevad stuudio Kukupai lapsed.

* * *

19. – 22. VEEBRUAR

Riigikogu esimees Ene Ergma ning Riigikogu Euroopa asjade komisjoni aseesimees Liina Tõnisson osalevad Maltal La Valettas 20. veebruaril algaval Euroopa Liidu ja Vahemere riikide parlamentide esimeeste IV konverentsil.

Konverentsil osalevad esmakordselt ka 1. mail Euroopa Liiduga liituvate riikide parlamentide delegatsioonid.

Konverents eesmärgiks on parlamentide koostöö arendamine Barcelona protsessi eesmärkide raames. Aktuaalsete teemadena tulevad arutusele võimalused regionaalsete konfliktide ületamiseks, võitlus rahvusvahelise terrorismi ja illegaalse immigratsiooniga, aga ka majandus-kaubandus suhete arendamine Euroopa Liidu ja Vahemeremaade vahel.

Riigikogu delegatsioon läheb konverentsile ülesandega tutvustada Euroopa Liidu lõunanaabritele Eesti kogemusi demokraatlike reformide teostamisel ja rahvusvahelisse majanduskoostöösse sulandumisel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside